Riktad information - Ex. brand power och unknown: Googles flodbåt, rymden, NSA- protest, NSA- och Google-oro resp. ett vackrare miljövänligt internet gigantiskt i bandbredd

2014-03-07

Här är ju syftet med flodbåten / lastpråmen uttalat:


Förnävarande på väg till "Stockton":


"The barge will serve as an interactive technology center once it's done. There had been speculation that it might be used as an aquatic store or party boat."


Från: Google barge parks in Stockton | USA Today


Men vi kan tänka oss ett par snabba (mer genomtänkt finns säkert en oändlighet av jämförbara mer eller mindre effektiva) alternativa koncept för att illustrera vad vi (i min värld konceptuellt sammanfattande ett litet antal fler dimensioner under dem) kan kalla brand power och unknown.


Lastpråmen är - eller bör bäst vara - mycket stor jämfört med lokal befolkning resp. tänkbara skribenter är vana vid. Stort är intensitet i sig och om omvanligt just för en aktör är det förstärkning i sig.


Inarbetat brand power när det handlar om en aktör som Google gör uppmärksamhet tror jag enkelt. Det kan räcka med en stor skylt eller alt. om folk under aktuell period är lätt trötta på vad man misstänker är marketing en väldigt liten "lätt" gömd skylt.


Syfte kommuniceras inte skapande sund mediation över syftet såväl som undervisande förklaringar för mindre förstående på Twitter och mer eller mindre balanserade diskussioner säkert ofta involverande preferenser kring varumärket föregripande hur man tänker sig uppleva vad nu aktören visar sig göra.


Unknown är ganska potent men kan beroende på situation både förstärka scouting beteende - önskan att utforska vilket i sig när ny inlärning är resultatet i sig själv är prime reward oavsett värde för första utfallet - men kan i andra fall skapa över-utryck av ångest, stress-symptom m.m. (och jämfört prime reward är välkända tämligen effektiva ångest-reducerare när mer temporalt lokaliserade de grupper av läkemedel som modulerar dopamin-funktion mot lägre aktivitet d.v.s. samma mekanism scouting men olika kontext för den). Emellertid är ångest och oro associerat event sannolikt ytterst otroligt med få utfall (sannolikt troligast hos mindre grupper som kanske redan har aktuell funktion modulerad via tidigare referade läkemedel d.v.s. bland annat atypiska antipsykotiska läkemedel).


Google syfte tyckte jag var intressant som något kanske uttryckande ett mellansteg i deras utveckling. Från att vara ett yngre företag mycket hungrigt fortfarande märkbart säg sju år sedan börjar det åldras och konvergerar mer en egen entitet mindre beroende enskilda kulturbärare, mer förvaltande värden man redan har o.s.v. Även om liknande projekt skett förr är det just ett mer förvältande uttryck mot samhället bl.a. ganska typiskt för det äldre "lite tröttare" Microsoft. Samtidigt är ju flodbåten ett intressant och bra tänkt kreativ variant för att försöka uttrycka nytt - d.v.s. i viss utsträckning närmare högre välbehag av nyhet oavsett om i en instans märkbart eller inte genom att viss inlärnings-signal är troligare - och om man vill göra vad som tycks en god kultur för att få fram denna komponent kan vi se det istället för åren innan 40 kanske upp till 45 år fortfarande görliga illusionen av mer flexibel energi och lättare nytänkande.


Ett par varianter i syfte hade kanske mer effektivt (jag har oerhört svårt att värdera vilket långsiktigt mervärde ett "learning centrum" skapar för ett företag likt Google: ex. vet jag i princip ingenting om systematiskt rekrytering till stora kommersiella organisationer):


 • Ett gissar jag för många intressant venture antingen delar av grundare eller kanske Google tror sig vara på väg in är gruvdrift efter rymdens dolda guldskattor: titan. Ett rymdskepp - mindre som proof-of-concept - hade varit mycket möjligt.
 • Önskar Google kraftigt uttrycka sitt ogillande av att NSA tappat dem på data hade de kunnat packetera ner data från ett kontor och skickat till ett annat. Och på vägen eller i mål diskutera de tappnings-punkter som publikt uttrycks (vilka förvånande nog åtminstone i teknik ej uttryckt något jag tror upplevdes överraskande av någon intresserad - vilket i sig förvånade mig ordentligt).
 • Ett par enorma funktionella kikar-glasögon för att se rymdskepp skickat. Bäst tror jag givet höggradig risk risk för att NSA-paranoia aktiverar Google-paranoia (också om Googles större kontaktyta och kommunikation utåt - d.v.s. reducerande unknown - minskat det tydligast tror jag senaste fyra åren) undvikande sådant som en enormt kraftig WLAN-basstation för att kommunicera med rymdskeppet hela vägen till där man nu tänker sig gräva upp titan och andra rymd-skatter.

NSA är ju i sig ett kraftfullt exempel nära besläktat både dimensionsgrupperna som är utgångspunkt. Det mest välgjorda - självorganiserat i omvärld huvudsakligen inkluderande stora tidsinsatser enskilda personer som Schneier m.m. som repeterat "upp på den" genom åren och nyhets-färskt toppat med Snowden - exemplet jag just nu kan tänka på.


NSA varumärket är enormt repeterat och associerat styrka i spy business, kryptering m.m. och menar jag inte minst resulterande i att övertolka vad de översättande verksamhet till effektivitet kan klara (snarast skattar man kanske effekt från få personer organisationer mer linjärt till deras antal och budget under antagande en massa kunniga experter men jag tror nog sådant är ganska jämförbart övriga svenska såväl som amerikanska myndigheter: helt ok i bästa fall men av och till periodvis med enorma överkostnader).


Unknown är en faktor som gjort associerad kraft möjlig genom åren. Och unknown gör att det mesta något konkret exempel på finns för går att resonera trovärdigt med vad det praktiskt gör att göra med men därmed inte alls lika sannolikt särskilt ofta vad man klarar för mängden data som sugs in kostnadseffektivt. Det ger möjlighet till effektfulla illustrationer längst vägen.


Existerar "trötthet" motsvarande typ krävande liten dåligt gömd skylt varumärke kan man kanske också få in "tvetydig information inkl. dåligt ljuga" med efterföljande flykt med några tydligt detekterbara uppdykande (jfr Snowden i Hong Kong eller färskare den föreslagna skaparen av core-konceptet till Bitcoin: Man called Bitcoin's father denies ties, leads LA car chase | Reuters - Mycket spännande trots att skottlossning och internationella resor under flykt jagad av FBI och CIA ännu saknas).


Varför inte Google's styrelseordförande med ett lösskägg och något gömt underligt verktyg tappande en karta med vägen till Microsofts CEO's kontor utritat med något passande citat om att slutligen "settle shit" innan han pensionerar sig om nu ev. mycket av ångest- och fara-ska-uttryckas i form "kanin-stamp-varningar" i media? Eller realistiskt värdeskapande något kul som tillför alla intresserade ett upplevt värde (ingenting uppenbart presenterar sig för mig om nu inte rymd-guldet ev. är något: för mig känns det väldigt långt ifrån där jag är nere på jorden).


Ytterligare en variant - mer komisk - något besläktad damage protection of brand value against the government NSA agency and Mr Snowden finns i skiss nedan. Intressant generiskt är: • Ett kort undervisande fakta antagligen mindre känt av de flesta på nätet finns.
 • Bandbredd för den långsamma flodbåten (om på Mississippi men givetvis utan fyllefester på smuggel-visky och annars lastpråm) är just gigantisk.
 • Trots långsam datatransport.
 • Det ger en kunskaps-donerande upplevd dimension antydande något om ett associerat högre syfte som kanske samtidigt läggs till (stipedium eller liknande) och lyfter saker från att bara vara en gigantiskt stor kombination av symboler för att märkas.
 • Dessutom om okänt kanske lite kul. Ev. förklarande en del om garanterad bandbredd trots typiskt tror jag för de flesta internet provideras privata hushåll transienta stokastiska uttryck av låg-effektivitet avseende data per tidsenhet man faktiskt tar emot relativt mängden data som kommer totalt för en tidsenhet där data faktiskt kommer.
 • Flodbåten kommer väldigt sällan men när den kommer är den fylld med oerhört mycket data. Därför gigantisk bandbredd.
 • Emellertid räcker en St. Bernard med en behändig liten tunna transporterande internet bra för att ta all bandbredd som finns att köpa i Sverige.

Diagram aktörer och relationer förstoras om bilden klickas.


(Visualisering är ej direkt föreställande Google's flodbåt utan en konstnärlig anpassning från filmklipp av den.)  Miljövänligt flodbaserat icke-lastbils-drivet internet med möjlighet att vinna fri semester på flodbåten med daglig morgon motion komprimerande datagram-diskarna lastkaj-personalen kommer med från transporten innan. Kulturellt och historiskt vackrare firande en trevligare vackrare värld när vi som här samtidigt kan behålla alla värden i övrigt skapade. Hög säkerhet och tillförlitlighet med direkt möte internet-personalen vid dörren.

Och vill man skicka riktigt mycket data är det ungefär så här man bäst och normalt gör. Om mängden är stor är viss distans till atmosfärens strålning att föredra om transporten inte behöver flygets kortare tid transport (normalt tror jag inte flyg är ett problem om rätt packeterad om nu antal kg ej i sig är ett praktiskt problem vilket antagligen kanske är mindre vanligt spekulerar jag).