Li Ka-shing korruption köper mänskliga själar att förgripa sig på: Kostnaden är större förmögenhet

2014-03-07

Är man inflytelserik i Kina och tycker rätt är man så klart mer än fri att tycka det fri att säga det:Men i rationellt analyserande mer än att ställa sig in tillsammans med diverse andra som hämtas upp för att små-tycka lite och sättas rätt inför de närmaste åren gäller att_


 • Att Hong Kong ej skapat någon ny typ av värde ej mer värde av en typ de haft sedan den nya konstruktionen med Kina lämnande det brittiska förvaltandet avslutades.
 • Och också om britterna förvisso medverkade till att värden skapades har det nog huvudsakligen under modernare tid varit genom att göra väldigt lite och lämnande praktiska problem som social skyddsnät, pension m.m. till folk att själva organisera.
 • I mycket är Hong Kong och var när Kina delvis fick möjlighet att påverka utgångspunkten för många av de kapitalistiska zon-lösningar Kina sökt skapa och också med stor framgång.
 • Varken Kina i dessa zoner eller i övrigt lika lite som Hong Kong nu och bakåt är emellertid en bra lösning för dom som bor där.
 • Det gemensamma samhället har ej utgångspunkt för att förvalta och förstärka befolkningens värden.
 • Istället optimeras de sanna ägarnas värden. Ex. just Li Ka-shing, kommunistpartiets lite tyngre ej på botten-nivå medlemmar, utländska företag som kan hantera miljö- och person-farliga kemikalier och verktyg fritt m.m. otrevligt till en lägre kostnad därför att det värde man bygger som nation optimerar just ägarnas värden och ej befolkningens.

Och sanningen säkert tämligen uppenbar för de flesta han försöker tala till Li Ka-shing parasit av befolkningen och sitt land såväl som förrädare av alla mänskliga värden:


 • Li Ka-shing köpslår med andras rätt till mänsklighet för möjlighet att vara abnormt rikare än möjligt att göra något av alls för egen del när möjligheten att skapa värden för andra ej faller sig naturligt (likt hur ex. en av Microsoft grundare och människan Mr Gates söker medverka till att minska mänskligt lidande för sin gigantiska förmögenhet).
 • D.v.s. uttrycker just en parasit på mänskligheten.
 • En cancer-form som divergerar de gemensamma värden som definierar just mänskligt ex. uttryckt i minimala ord i vissa internationella avtal administrerade av FN gällande bl.a. i Sverige men ej Kina). Vävnaden runt honom dör i cancer av luftföreningar och tortyr medan han suger ut dem än me.
 • Li Ka-shing förnekande andras mänsklighet ätande den för pengar definierade parasiterande cancersjukdom är ej varelse åtminstone tills uttryckande friskhet.
 • Li Ka-shing är mer som en automat och docka för verksamhet parasiterande resp. agerande agentativt för kommunistpartiet. Eller mer generaliserande rörande uttryck organisation möjligen en virussjukdom likt influensa: av och till kommer de och vi blir sjuka ett tag, några dör men efter en tid hanteras virus-sjukdomen av dom överlevandes immunförsvar medan vi genom historien blir vi friskare och friskare genom bättre samarbete i form av sjukvård, forskning och kunskap om hygien rörande vikten att tvätta bort besmittat snor m.m.

Information föregriper och inverkar på sannolikhet också för allvarligare incidenter. Li Ka-shing står därför när han implicit varnar eller hotar givet ett kontext av tidigare massmord Hong Kong ej utan ansvar oavsett betraktad som cancer eller människa:


 • Tycks folk i diktaturen bli politiska hetsar man "populistiskt" istället upp dem runt någon gränsfråga med Sovjetunionen som längre mak eller på samma sätt nu rörande mer eller mindre värdelösa öar när normaliserat den enorma kapitalförstöringen på fastlandet pågående sedan nationens födelse för att istället kunna skapa för en mindre grupp ägare värden. Och oerhört riskfullt för just befolkningen självklart. Risk för krig är verklig och också om mycket mindre trolig än andra vägar i kostnad för befolkningen gigantisk jämförd med övriga.
 • Räcker det inte riktigt till kommer som klockan förrädarna som erbjuder silver för blod eller ljuger, liksom ofta nog som här implicit hotar med död.
 • Partiet och korruptions-donerande noder likt Li Ka-shing har vant sig vid att kunna göra och säga vad som helst. Genom att relativt mindre frihet lokalt i landet finns att uttrycka hur vansinnet snedvridet ett uttalande vi här hade exempel på tycks de kontinuerligt tappa i kognitiv-investering alt. förmåga hur de uttrycker sig. På fullaste allvar uttrycker och än underligare antar att folket är fördumma (där jag av och till en tid försökt avlikna det i kulturellt transfererat språk) faktiskt accepterande vad man säger. Så ofta anstränger de sig knappast ens att försöka få sådant här uttryckt bra utan litar på den makt, de pengar, eller den repetition som är associerat direkt i det egna namnet eller titeln man bär. Det är mänskligt och vanligt men sällan i stora politiska frågor ens jämförbart med vad vi är vana vid i demokratier som funnits några år.
 • Sjuk vävnad luktar och när förrädare av det mänskliga kommer märks det tydligt för alla.

Ansvarslös miss-management är vad allt oavsett om motivation är att söka bevara eller förändra diktaturen: den form av inkompetens endast cancern som ej längre ser eller förstår kroppen utan vant sig att ta den egna skapelsen av mutanterad information för given oavsett hur många döda i den sanna kroppen den kostar.


Får vi se ett nytt massmord i Hong Kong hoppas jag verkligen att det väcker upp folk bredare och man ser till att vid sidan om allt övrigt man tillverkar skapar sig en försvarlig mängd sniper rifle och rensar ut bland de som menar sig äga befolkningens själar och liv i övrigt.