Rätt resp. fel titel för få utforskande att orka till ny bred penetration

2014-03-06

Fel titel resp. fel research topic:


"Mindfulness meditation may improve decision making"


Rätt:


"Mindfulness meditation may improve dating outcome."


Eller med föregående värde kombinerat fara individ såväl som systematisk risk för samhället:


"Mindfulness meditation may increase risk of dating related Sexually Transmitted Diseases (STD). "


Magnitud skillnad i penetration i populationen journalister och därmed resulterande nyhetsuttryck. Det är ju så klart också viktigt att nyheter når ut för att sprida kunskap såväl skapa förutsättning till ny finansiering.


Jag kan tänka mig att konceptets kulturella ursprung delvis från Tibets munkvärld gör att förståelse av vad som krävs för att rätt nå fram inte alltid träffar direkt rätt.