Aktivitet associerat test av verklighet är snarare högre än lägre under drömmar och vanföreställningar

2014-03-06

Läser man studien eller direkt pressmeddelande nedan ligger det tror jag nära att tolka det som att funktion-grupp för "reality check" är nedsatt under drömmar:Men jag har inte alls säker på om det stämmer. I abstract model delvis - säg till hälften - med hänsyn till praktiska behov och görlighet att uttrycka det samma i concrete model (direkt ovanför system för införande i programkoden) - och i övrigt och med utgångspunkt (insight betonat) från en egen dröm där jag prövade möjligheten att klättra upp för en stege jag noterat nyligen på järnvägsstationen i Uppsala ledande upp till diverse ström-relaterad utrustning men i drömmen placera i ett helt annat kontext uttryckte jag dröm-konceptet "konceptuellt-förklarat" enligt:


  • Diverse komponenter har upplevts. Komponent i mening att det kan avgränsas i egen konvergens d.v.s. vad vi oavsett något alls i övrigt påverkande kan förstå som en egen komponent.
  • Dessa kan ha befintliga associerade värden i dimensioner i varierade kontext. Ex. möjlighet och risk.
  • Under drömmar sker motsvarande (möjligen smartare än enklast tänkbara efterföljande) mång-dimensionell random walk för att försöka avgöra ev. exempelvis värde eller risk en komponent kan ha i kontext upplevt direkt eller jämförbart flyttat till annat kontext.

Och i drömmen jag hade möjligheten att klättra upp för stegen för att förflytta mig till ett plan ovanför. Minns jag rätt antingen gick eller gick det inte p.g.a. längden. Jag vill mer precis minnas det nu som att stegen gick att dra ner och det därmed var möjligt att förflytta mig upp för den.


Jag vill därför tänka mig att refererat system kanske snarast är "överaktivt" under drömmar. Referenser i pressmeddelande till delusions och ej psykos men självklart ytterst intressant genom välkänd överaktivitet i delar av hjärnan kombinerad nedsatt aktivitet i andra delar (d.v.s. närmare perception överaktivitet d.v.s. över-uttryckande friare runt om information in men rationellt resonerande om vad förväntat från inlärt resp. reagera med normalt sund impulskontroll nedsatt) blir då tycker jag rimligare än att tänka sig att denna funktion är nedsatt. Vi ska ju också komma ihåg att nå ett beslut eller konvergens i hjärnan rörande aktivitet resp. nedsättande aktivitet följer distansen till varifrån vi börjar som en integral och avslutar med att aktivitet konkurrerande sätts ned via GABA. D.v.s. om distans mot normalt allmänt för nära jämförbart är högre än förväntat kommer också den totala aktiviteten under den mång-dimensionella kurvan vara högre.


Vidare betänk att text-corpus från samtal med personer under ännu ej tillräckligt behandlad schizofreni uttrycker just störd-association där tanke kan vandra ut ej kontextuellt relevant för sammanhang från vilket koncept som helst om det i sig är tillräckligt potent. D.v.s. uttryckande både nedsatt "impulskontroll" i jämförbar-mening lokaliserat samt hög likhet med just random walk med pågående utgångspunkt från resp. koncept samtalet - fråga / påstående resp. komponenter i delar av vad som påbörjades som svar.


Jag spekulerar att avbildning av aktivitet drömsömn avgör detta om clustering vid resp. tidsavgränsade områden görs och skulle bli minst sagt förvånad om jag haft fel. Återkommande lokaliserad högre än under icke-drömsömn med lägre varians än för varierat p.s.s. högre aktivitet bör indikera områden funktionellt från allmän vetskap indikerad för "reality check" troligen avsedd i nyheten: Strukturell information / komplexitet resp. information och konceptuellt näraliggande nog om divergens-mått (enklast men kanske inte bäst Kullberg-Lieber) används vilka varit populära ett par år i liknande studier.