BBC "SVT-imponerar" när de kämpar för att (alt. ej alls försöker) förstå nyhetens kärna

2014-03-06

"SVT-imponerande" oavsett om nu "automat-uttryckande" sig med av vana enklaste minst krävande såväl som samtidigt mest trivialiserande sammanfattning eller konkret dåligt lästa eller lite fördummade av ej nyhets-relaterade orsaker:


Clue to earthquake lightning mystery
Mysterious lightning flashes that appear to precede earthquakes could be sparked by movements in the ground below, scientists say.


Från: www.bbc.com/news/science_and_environment/
Rörande nyhet: Clue to earthquake lightning mystery

Därför om värt att investera undersökning på resp. publicera om osäkert är korrelation i tid mellan jordbävning och ljus-fenomenet känd. Givet det och att orsaken till jordbävningar och dynamiken när de uppstår är ganska väl förstådd så är att orsaken finns att se i jorden mycket trolig: om inte finns antingen en gemensam orsak på marken eller ovan-marken att hämta om nu inte ljus-fenomenet utlöst jordbävningen.


Vad som sammanfattas i pagination är därför föga troligt ens relaterat vad studien syftade till att ta reda på vilket antagligen (jag har varken läst studien eller nyheten) är orsaken till ljusfenomenet och vad som gör resultaten ev. värd att skriva om i nyheten att en orsak snarare än orsakens lokalisering (lokalisering är ju redan känd d.v.s. ej nyhet för någon expert eller vem som helst som passerat att tro att gudar och gudinnor orsakar jordbävningar).


Det är ej tycker jag en trivialitet att påpeka detta från ett exempel bland många ("SVT" i beteckning att göra med att det där också är vanligt bland inrikes- såväl som utrikes-politik mer problematiskt givet att tvångs-finansiering såväl som särskilt kanal-kontroll med större bandbredd och mottagande noder än normalt föreligger d.v.s. någon återkoppling mellan kvalitet och förmåga att attrahera tittare finns inte och glidande bit för bit till det sämre uppstår därför ofta och lätt ibland följt av återhämtande diskret p.g.a. av spekulativ intern kontroll antagligen inte icke-kostsam den heller) därför att:


  • Det utgår från en låg nivå hos mottagaren av information.
  • Intresse-värde relaterade uttryck ex. att jordbävningar allmänt är stort har naturligt en viktig del i dessa nyheter men att reducera övrigt d.v.s. här kunskapsbyggande och möjlighet att skapa värde från att kontinuerligt etablera metod-kunskap och ökad förmåga att resonera om nyheter hos mottagaren gör bevakningen mindre värdefull än den kan vara. Ofta resulterande i att värde mer än egentligen titel och pagination / search snippet är tämligen osäkert.
  • Och värde utanför titel och pagination / search snippet kan ibland bli negativt därför att i detta bor också förenklat auto-skrivande för att bespara publicist kostnad vilket förvånande ofta resulterar i defekt förklaring av vad man bevakat eller underliga slutsatser när det handlar om bevakning av ej icke-trivla politiska frågor där man ibland rent av kan inse vilka felaktiga utgångspunkter rörande sakkunskap som skett (ex. saknande vetskap om att en i infrastruktur kostnad dyr militärbas finns i regionen där en händelse inträffat man försöker att resonera om eller alt. givet den kunskapen saknar förmåga att inhämta resp. jämföra denna kostnaden ungefärligt med andra summor relaterade en nyhetshändelse pågående - ex. fallet av och till för nyhetshändelse pågående Ukraina sedan några månader).

Eftersom jag noterade en liknande reflektion i en krönika i Dagens Nyheter relativt nyligen resp. ett ev. intresse hos dem att göra något kring statistik återvänder jag möjligen till det. Det senare är ju en väg att reducera riskerna hos en publicist och ett metod-område jag följt flera år här rörande möjlighet resp. i ett uppföljt det tämligen vanliga relativt det möjliga värdet ordentliga misslyckandet jag tycker mig se hos dom aktörer som försökt det mest (d.v.s. kostar bra per timme man investerar med föga värde redaktionellt och mycket troligt obefintligt i revenue). I väntan på det kan den intresserade säkert hitta ett antal guider resp. händelse-bevakande inlägg längre bak (den som ej önskar söka sig bakåt väntar hellre på ev. kommande inlägg - särskilt som de ligger med trolig början 2009 och framåt ganska utspritt). Samt därför att jag gillar att belöna svenskar som tänker rätt / liknande mig genom att länka innehållet men gärna mindre sakkunskap-uttryckande så att jag får lite utrymme att uttrycka något av mitt större värde. Jag tror det förbättrar Sverige sakta men säkert.