Hans Husman försvarar Sverige: Vår rätt att vara beundrade och rika är viktig

2014-03-04

Konceptet att av och till skriva inlägg med möjlighet till svenska-värden var från början att försöka visa en mer realistiskt värde-skapande domän för de nationalistiska strömningar vi ser än vad dessa oftare resulterar i. Både genom att det kanske rent av kan skapa ett konkret värdeskapande politiskt-intresse som att ge viss nyansiering av hur värde land skapas där sällan numera enstaka stora frågor gör till eller från.


Jag är dock egentligen inte säker på att gjort så mycket av den målsättningen men eftersom ett antal ex. såväl viktigare ex. på områden samlats börjar det ev. bli dags. Hur som helst har vi nedan en till möjlighet.


Mikrofinansiering: Ny kanal brand building med möjlighet till ränta tillbaka på kostnaden såväl som kostnaden för brand building

En möjlighet jag kom att tänka var närmast i kontext av att norska oljefonden behöver uttrycka större divergens i investering och från bakgrund av att ett antal månader sedan tagit ut statistik för associationer mellan koncept förekommande i beskrivningar av lånen resp. över allt i engelskan förekommande från de tjänster för mikrofinansiering som finns (primärt Kiva.org).


Till sin natur förvånar det mig emellertid inte om det passar svenskarnas institutionella investeringslösningar bättre kanske i en ny konstruktion tagande in aktörer inte bara från närmare investering i uppdrag (ex. pensionsfonderna) utan även den i antal entiteter också ganska stora gruppen av SIDA-liknande lösningar (inkl. organisationer såväl som statligt).


Emellertid ännu ej färskt uppföljt av mig stort hela segmentet mikrofinansiering ännu är vilket givetvis inte är utan betydelse jämfört om det är meningsfullt att göra med en befintlig budget brand building eller om något nytt större är mer aktuellt.


Brand building av Sverige uppstår här genom att det varumärke som genomför mikrofinansiering behöver uttrycka Sweden. Associerat utökat värde här är det jämförbart eller enklare (enklare genom verifierat uppmärksammat av mottagare lån jfr reklam-koncept i främmande länder som vanligen ska antas vara väsentligt sämre än vad de i övrigt jämförbart är i Sverige därför att man sämre förstår kanalerna och personerna som kanalen når) att uttrycka geografiskt område och vilka segment man där önskar nå. Från långsiktig brand building för att skapa svenska affärer kan det ha värde att nå just företag eller blivande företag.


Kostnaden består först och främst (som vi återkommer till ev. den väsentliga kostnaden genom att stora delar av övriga kostnader kan avlägsnas) av de lån som ej betalas till fullo.


Övriga kostnader består av att ta ut de områden och målgruper intressanta att nå. Är totala segmentet litet kan säkert antingen ena eller möjligen båda dessa funktioner avlägsnas. D.v.s. man gör uniform brand building i alla geografiska områden och alla tänkbara målgrupper via ett subset av alla lånetagare vid varje tidpunkt. All funktion här bör rimligen gå att automatisera helt eller ev. praktiskt billigare än IT-utveckling anställa en person som representerar den automatiserade processen.


Kostnader är vidare möjliga i form av mantimmar för att verifiera låntagaren och risker associerat lånet. Eftersom vi rör oss av domän av mirkofinansiering och det är tänkbart ett möjligt alternativ att låta kostnaden totalt tas från befintlig budget bistånd tvivlar jag lätt på att det relativt risk för ej betalda lån skulle resultera i minskade kostnader. D.v.s. jag tror från information känd och kostnad för verifering att endast negativt värde jämfört rent automatiserade system (ex. kontroll att person existerar, att ev. företag existerar i land och att all önskad information är angiven via de mäklartjänster som utnyttjas).


Hur ofta upprepas varumärket? Jag vet inte säkert men givet är åtminstone i samband med första betalningen och ev. också givet sista. Men beroende på hur ofta resp. hur betalning görs kanske varje månad eller jämförbar period. Vidare är det möjligt att förstärka effekten genom att bidra med värden normalt ej uttryckta i samband med mikrofinansiering:


  • Svenska brorduktig-koncept motsvarande sådant material jag spekulerar SIDA av och till genom åren skapat diverse varianter av. Olika former av pamflett-liknande material med råd och tips.
  • Konstruktiv och meningsfull hantering av problem att betala lånen där en större än normalt för situationen övergripande glädje över långivaren blir resultatet. Betänk just att det ofta är tämligen små-summor också totalt för allt lån någon söker. Ganska ofta approximativt ingenting.

Och tänk vilken glädje det blir ex. för SIDA's chefer att kunna skapa ytterligare värde från lånen genom att besöka fiskare ex. i Honduras och via brand building värdet få dem att ta ut dem på en veckas fiskande. Jämför med kostnaden för att hyra en fiskebåt en vecka vilket ofta är dyrt för turister kommande från välkänt rika länder.


Eller för statsminister tillsammans vänsterpartiets högt uppsatta politiker att följa upp lånen till en liten krukfabrik genom en veckas politiskt bygga broar genom att dreja krukor tillsammans. Eller politiskt mycket mer vågat givetvis om det läcker ut, mycket möjligt hälsovådligt, men antagligen oväntat underligt visonärt besöka någon ayahuasca-"fat-american-in-the-jungle-vacation" (inom citationstecken vad jag fått för mig att den här formen av ytligt äventyrlig men praktiskt tämligen säker turistverksamhet kallas i Sydamerika oavsett åka flotte eller dricka ayahuasca) rörelse man finansierat. Det senare kanske kan vad man följer upp med att dreja krukor och diskussioner om vilka politiska koncept från 1970-talet man innan glömt men känner kan vara intressanta att återföra. Alternativt kan man se möjligheten som en form av systematiskt risk i form av grupper av verksamheter man helst bör undvika att finansiera:


  • Accepterar man att brand building kostnadseffektivt är målet.
  • Gäller i en värld av en mängd olika lånegivare med varierade verksamheter.
  • Att föga meningsfullhet finns att acceptera verksamhet av någon form som riskerar att reta upp någon subkultur i Sverige oavsett anledning.
  • Poängen är ju ej att finansiera just en särskild form av verksamhet utan att nå verksamhet i branscher och geo-områden i tillräcklig mängd förande med sig varumärke Sweden..

Vi inser att möjligheterna till spännande on-site uppföljning blir mycket bredare och därmed enklare anpassat allas intressen om än normalt brutalt mycket enklare på plats (om ex. statsministern med partiledar-kamrat från annat parti sovit i hyddor tillhörande krukfabriken tror jag den politiska risken är obefintlig: Luktar ej korruption utan engagemang).


Mer om mikrofinansiering: