En ny större konstform föds: Stor svensk-flock imponerade mig rörd med den ryska nationalsången - Elegant och potent protest

2014-02-07

Mycket korrekt stöd givetvis och vad nog över tiden har betydelse. Men här mindre eller mer beroende på hur man ser det imponerades jag av den enkla elegansen. Ett artigt stöd likväl intensivt bärande det välrepeterade i kontroversiell-fråga och därmed troligt når ut ganska bra när så många personer - och med den enkla sanningen att nationen är dess folk gemensamt där det irrationella förtrycket av enskilda eller mindre grupper för att förleda den större gruppen till att känna rädsla eller problematiskt värde i relativt makt skymmande regering och presidents större problem imponerade verkligen.
Jag har varit road av och till länge att uppleva något lite av en kultur komprimerat genom att följa deras nationalsånger vid särskilda händelser. Sovjetunionen och med något lite Ryssland är ju en särskild upplevelse med de väldiga tågen av vapen, soldater m.m. Också uttryckande ett gemensamt icke-värde i större delen av det försvar man hade - en hög kostnad - endast skapande en pseudo-känsla av kraft varande stor i vapnen istället för att orka till det mer basala: Rätt att tänka, tycka och skriva fritt och kunna tala med grannar utan rädsla för att försvinna på sinnessjukhusen eller skjutas eller om känd i världen få resa ut till den större fysiska skapelsen representerande och påminnande om människans sanna natur.Likt föga på ett tag något kraftfullt nog att märka utan att aktivt söka det gör mig rörd och känner en stolthet i geo-närheten till kreativiteten. Mycket välgjort.


Snarare från annat nyligen hade jag snarare inte förvånats av något föga moraliskt meningsfullt och antagligen osmakligt. Likt någon berusad sport-event bland fans, gamla kommunister som samlats för att i brist på annat fira Putins-halv-diktatur eller en grupp fega svenskar rädda av bristen på försvar och de övningar av (jag vill ej utesluta alls inkluderande förhoppningsvis om så med skyddsmekanism) leverans taktiska eller strategiska kärnvapen (beroende av vad och definition) med bombflyg förra året riktat mot Stockholms regionen för att försöka bli kamrat med Putin.


Men stor rörd stolthet av detta. Den här eleganta visuella skapelsen är vad man kan se som en domän i konst att föda. Kanske inte på samma sätt. Eller ens samma fråga. Större konst förändrande i och med den större världens intensitet - människo-flocken formande gemensamt mellan rummet och världen utanför - och trots flyktig donerande kraft för att upplevas starkare och meningsfullt då evig i filmklipp m.m. att göra kommande skapelser med.