Upprepat och tydligt: Stor varning försök extrahera information arbete diktatur

2014-02-08

Och tycks förändrat i benägenhet hur relaterat nivå på metoder försökande mer än jag alls kan se varit normalt. Vidare ej att frågorna ska ses som särskilt troligt följa etnisk-profiler aktuella för aktuell diktatur utan att man tycks villig att gissar jag finansiera på nivåer jag gissar (jag har väldigt vaga uppgifter om vad som är normalt även om jag en gång själv fick ett erbjudande) kraftigt överstiger vad varit normalt inkluderande vad relativt kanske förväntat svenskar ej naturligt invandrande, flyktingar, släktande från diktatur.


Jag har ej sådana uppgifter man trolgit söker utanför tekniska plattformar för det statistiska jag bedömer vettigt skyddade d.v.s. uppgifter om nätverk i Kina. Ej heller beömer jag någon realistisk risk alls för mig själv för allt troligt havande ändå viss ytlig i alla fall kunskap om normal försiktighet från åren som skribent och konsult särskilt informationssäkerheten. Och i hot lätt löjligt inkluderande mer av påståenden i resultat av en tämligen ofullständig och antagligen ej kompetent gjort försök till riktad granskning. Något förvånande tycks intresse tillgängar vara ett tema men särskilt sökande som förväntat namn i diktatur. Inget särskild risk eller inducerande påverkan beslut eller möjlighet som här uttrycka finns därför. Ej heller vad jag vet relation till mig påverkande hur jag bedömer det.


År bakåt lugnare hade man kanske sett det annorlunda mer utiliserande funktioner här rörande det. Men i år ids jag ej uttrycka något kontextuellt eller ta timmar på det. Försöket här har ändå kostat mig tid. Och om fortgående hindrande kanske men det tycks tror jag föga troligt att man när uttryckt tydligare (notera gärna den lite i titel o.s.v. mindre konkreta ordvalet tidigare indikerande ytlig slarvig uppföljning pågående) kvarstå.


Möjligen vad jag - korrekt i alla fall bör ååtervända till mer någon annan gång men shit takes time - dock det viktiga att understryka är att benägenhet att försöka är högre. Oväntat och nytt är farligt. Det kan passera annars beredskap rent av hög. Ej heller tror jag givet kanske profiler personer betalda indikerande både motivation och nya perspektiv på det att metoder kanske mer förväntade (som nätet) ska ses som självklara.


Om du har ansvar för information konkret i rummet, data eller dig själv som kan orsaka skada för den större frågan eller personerna i sig är det br att tänka igenom säkerheten.


Det är mer för samhället långsiktigt oroande att vi här såväl tycks det i andra extremistgrupper börjar se allt mer av divergens från det mänskliga ner till vad vi kan likna vid prioner eller parasiter förstörande strukturen de lever i för något av föga verkligt värde för egen vinning. Tagande i sammanhanget ändå små-summor om än kanske jämfört med mycket annat på jämförbar tid mer än förr normalt görande vad som när ett gott arbete kostar människoliv. orsakar tortyr och förstör möjligheter eller bättre sagt försvårar något transformationen till ett sundare demokratiskt samhälle.


Begrepp jag valt sedan några år för denna mindre mänskliga uttryck bland svenskarna då färsk var den svenska terroristen vilket jag också kallade som beteckning en annan (eller mycket möjligt samma faktiskt...) parasit sökande nätverk i diktaturen. Något som störde mig då som nu är korrelationen med när min tid är ytterst pressad: här inte alls viktigast eller hastighetsbestämmande relaterat denna fråga.


Lagstiftning är viktigt

Goda straff-satser och tydliggörande i tolkning nödvärnslag för hur värde och risk för denna form av information ska värderas relativt accepterad nivå av våld är viktigt. Trygghet i att risk implicit för informationen motsvarande människoliv i dldshot även om våldet mot personen skyddande kanske motsvarar mindre skall-skada måste vara tydlig och verklig så att realiserade risker sunt kan hanteras.