Stridshund krigsfånge markeras med svenskt stöd

2014-02-08

Bra åtminstone att Afghan Taliban capture British military dog inte handlade om en jakt- eller stridskatt. Katten är ju problematiskt känd för att alltid hitta hem vilket inte nödvändigtvis är en bra egenskap när tagen fånge. Katten är inte trofast likt hunden utan förrädisk till sin natur och kan komma tillbaka tillsammans med fienden.För att visa mitt stöd som gammal hundförare för kringsfången med förhoppning att han ska finna ro tills utbytt och fritagen:Till vänster engelsk bulldog roande amerikanerna med flagga kanske på besök under WII för att samla stöd för England. Till höger mer brittisk än endast engelsk hund och korrekt med den brittiska flaggan.


Överst den amerikanska flaggan för att understryka ansvaret överbefälhavarare Afganistan ytterst har för att problem blir lösta vinnande, energi- och kostnadseffektivt utan att onödigt orsaka problem för miljö och egna såväl som andras gulliga djur. Här tycker jag att vi bör fråga oss om tjänstehunden var korrekt beväpnad? Lämpligt monterat nosen bör ju hunden naturligt kunna sikta bra med. Att montera sprängladdning på hunden frispårande inte okänt i det svenska försvaret känns lätt pedagogiskt problematiskt i konflikt lokaliserad aktuellt geo-område.