Microsoft: EU-oförsiktiga eller "uttryckande" vad "särskilda "mining-källor" uttrycker?

2014-02-07

En komplicerad titel ändå kanske bra då jag verkligen vet föga om hur Microsoft samplar webben. Rörande Tänkbart är Microsoft Bing! på väg att bli stark tyckte jag nog resultaten på efterföljande sidor var ungefär jämförbara som förväntat.


Men med väldigt mycket Microsoft sidor. Varför skulle Microsoft fylla på med så mycket egna sidor?


Kanske sunt resultat av algoritm. Kanske önskan att marknadsföra egna koncept.


Eller så mer spekulativt är det resultatet av hur enskilda samplingskällor via mer vitt-förgrenande mätningsnoder många av oss säkert i bloggar och diverse medier länge tillbaka kunde läsa möjligen existerade. Dock gissar jag inte brutalt stora reducerande sökrymd relaterat Microsoft produkter för core-källan där.


Eller kanske över-värdering relaterat något runt domäner och hur hur eget länkar. Jämför ex. Microsoft Academic Search som diskuterades kort i Tänkbart är Microsoft Bing! på väg att bli stark.


Hans gives safe-search advice:
  1. Search with easy concept you have enough experience to handle. I.e. name of news paper, Wikipedia.
  2. If more advanced searching it is both easier and safe for yourself and your family to pay experienced professional to search for you (i.e. mobile phone cheap, gaussian information discriminant, fisher information, buy new home).
Protect your family!

Accident including children that happend among our "search Google and Bing for me" customers:

"After bing searching för hours the male took the brwoser to surf out for more already heavely reduced in uncertainty. Later the night the wifte and one of the childrens (the older not sleeping) was very bored due to a science bias in the search result."

The next morning they decided to leave all the web searching to trained people that could take and filter away boring or non-cultural-correct fun material. The wifte later told me it saved marriage.

If it takes a weak to do expert quality: You still pay the same!

And no matter the time needed to find a good page choosen for your need, personality and idea the cost is based on the search word you provides-

I.e. Gustav Wasa $9 US or fisher information $90 US.
Lets do job creation together!

And currently to support work creations in the telecom industri everything including buy and mobile phone are free!).

The gold search experience requires perfection in service culture

Or for exclusive customers you can choose a solid California tech-nerd or the "famous" IT-ganja programmer - or why not someone engaged in providing Africa with internet refering to it delivering yor web-page url at your door. Another comes by with a true WLAN-car and make a video clip of you while recording your local home network.

Recommended by...

Logo search company A, Logo search company B and Soft drink company C if you haven't heard of A and B.

As well some small not to grand government agency say related event-information regarding forrest fire. And Justin B as part of his socio-medical program to get back on track. And oil-company E cause we aren't to good for anyone no matter the beaches. And we donate to Greenpeace of course by searching for oil-spil with Bing News for them one day each month.

- If we all need a phone we search free done by a trained expert and delivered by a real California tech-nerd! with glasses, a bit fat and pencils sticking out of his shirt.


I mycket jag läst publicerat av Microsoft folk om algoritmer m.m. i och runt om information retrieval (vad sökmotor kallar det dom gör innan länk-SEO-påbörjas, annonsförsäljning runt sökresultat är möjligt och det går att sök rätt på saker [Red. Här var jag komiskt och inget där ska tolkas som jag tycker att det är bra att köpa annonser - en bra produkt säljer sig själv - och samma test gäller så klart SEO, och när det gäller sökning ä sökmotorn jag vill se vad som gör sökningen åt dig snarare än här som i allt runt datorer ska det inbegripas att jag gör egentligen det mest från diverse bugg-utskrifter, sökresultat, dokument, artiklar m.m. datorn visar.]) är ganska engagerade i länkar inte långt ifrån Google "classic" (och ev. inte en dålig grund-del att göra väl innan andra källor adderas).


Tänk här att värdet Microsoft Academic Search adderar delvis passerar mindre Microsoft-internal legacy och mer genom att passera trust eller annan vikt via sina länkar. Fel-länkande - egentligen kanske inte fel i sig - kanske naturligt orsakar problem givet att Microsoft medarbetare antar jag publicerar en del som även det får komma med i.


Betänk att Bing! är ung. Och ingenting publicerat därifrån indikerar just att man tänker mer utanför inarbetade äldre algoritmer rörande hur språkmodeller etableras o.s.v. Därmed är de tidigt i den etablerade problematiken att de baserar språkmodeller och övriga statistiska mått för ranking från samma data som ska rankas vilket ju är uppblandat med en försvarlig mängd spam. För Google med flera som kanske gjorde likartat tidigt etablerades lättare en utgångspunkt för statistik för hur en sund webb bör se ut görande detektion av spam lättare. Istället krävs mer av att tillämpa jobbigare metoder för detektion d.v.s. mer av att flgga människa för att bygga träningsexempel i tveksamma rymder, utgå från spam i sig i större andel och riskerande överträning, samtidigt som avsaknad av dessa mönster, manipulerande innehåll, konkret spam m.m. inte är indikation om värde för läsaren lika lite som något av tidigare alltid självklart inte är det. Att ta den vägen är enkelt och smidigt när webben är enkel med föga av ytterst kommpetenta (såväl som fullständigt okunniga) aktörer som lever på att styra trafik snabbt via throw-away sidor resp. bygga långsiktiga mönster.


En väg att försöka hantera det av och till föreslagen är att försöka indikera betrodda entiteter som får donera ut trust. Med mindre än att man mer eller mindre kontrollerar dem själv eller de ligger mer på nivå av Wikipedia än ex. gamla trotjänaren DMOZ där försvarliga delar utan just feedback eller hanterande kollektivt kontrolleras smidigare mer eleganta SEO-aktörer sedan mer än tio år i något fall (eller säg åtta om jag räknar fel på när vi chattade lite runt det där för några år sedan). Microsoft Academic Search är ett exempel på en långsiktig lösning, delvis självförvaltande via författarna själva, användbar i sig själv och passande in i Bing! konceptet övergripande för att introducera detta. Även om alternativ finns i denna domän särskilt kommer det här också med ett bonus-värde runt att korrekt identifiera personerna för artiklarna smidigt (och en del relaterat det samma inkl. mer förvånande år för publicering eftersom nu inte allt har eleganta abstract sidor som via självklar gemensam punkt kan bindas till artiklar spindlarna ex. på universiteten).


Eller så är det någon lokal konkurrent till Microsoft här som försöker motivera upp EU med strategisk "förädling" av vad som kommer ut Microsoft och når oss.


Den sista känns tveksam. I övrigt har jag ingen preferens egentligen. En mängd andra förklaringar kan finnas också. Ex. produkt A bunddlar Bing och Bing visar upp A och båda får lite bättre möjlighet till nykundsbonus av deras gemensamma arbetsgivare. Också en aning tveksamt. Rent personligen fick jag förövrigt ut en del Bing värde för ett till två år sedan och det är därför trevligt att se att den kanske kan komma att bli en kompletterande sökfunktion dagligen.