Tänkbart är Microsoft Bing! på väg att bli stark

2014-02-07

Förhoppningsvis stark nog att vara bättre i områden jag upplever att andra sökmotorer stör med dåliga prestationer när jag söker information. I områden där dom jag är van att arbeta med fungerar bra kan det vara det samma: inlärd vana betyder mycket.


Ett problem med Google är att det tycks ha blivit potent upplärd av mitt sökkontext bakåt på att presentera PDF-dokument av studier. Men har samtidigt problem att förstå när jag söker kunskap resp. något konkret ex. ett dataset rörande något. Samma problem är kanske mer allmänt utanför individuellt kontext ex. när man söker vetskap och kunskap eller diskussioner om koncept ytterst näraliggande Wikipedia (men inte nödvändigtvis inkludera det som sökord) där Google åtminstone sist det var aktuellt och innan det har en fascinerande kärlek för att presentera ditt och datt det hittat på uppslagssidor i Wikipedia.


För dataset+"query+logs" när toppen baserats där några undantag delvis baserade på vad jag sökt nyligen vid flera tillfällen (ex. query logs AOL nu hittade) är det snart nog huvudsakligen PDF-artiklar.


Ett försök med Bing! gav sökresultat jag upplevde bättre blandat på första sidan (50 resultat) som jag önskade här. Intressantare är intrycket att kvalitetet och Bing's förmåga att bedöma koncept-rymder där man rör sig med både konkreta företeelser likt dataset, relaterade artiklar, tema sidor, inom ett ganska krävande område i kunskap blivit bättre. Dessa områden är ju delvis lättare uttryckande just tydlig kunskap att använda (ex. abstract och olika samlingar av data ofta ganska kunskapsavgränsade vid universitet). Viss komplexitet ligger ju dock här som för människor att lära och förstå nyanser. Hur väl nyanser hanteras får jag låta vara osagt tills jag ev. prövar söka mer med den.


Kanske har man klarat att skapa värde av Microsoft Academic Search som en mer stabil kontinuerligt uppdaterad datakälla med just sådan information man lättare kan få korrekt från flera källor såväl som att engagera resp. individ på deras temasida att hantera defekter rörande kanske namn-sammanblandning:Academic sökning tycks i sig tämligen inriktad väl innanför sitt område - möjligen kanske vilket ev. är att föredra praktiskt egentligen med viss preferens mot hård-vetenskap och det mer datavetenskapliga snarare än de humanistiska ämnena. Ev. kanske följande två sökningar är ex. på vad man görande fler bättre kan se tydligt:Rapporter, artiklar, analyser ex. romaner tenderar att minska avgränsning till vad som går att avgränsa men jag är inte alls säker på att det har betydelse och om värde inte kommer med andra problem. Förstår man hemvist för många koncept går ju associationerna att formas till kontext och lagrande samlat gör en hel del enklare (givetvis för en resursstark aktör med stor park av datorer och en mängd personer som kan sitta och över- eller under-arbeta olika specialiserade lösningar kanske man inte ser samma värde).


För värdet av att söka snarare i Academic gäller för mig att unique selling point är direkt klickbara pdf-filer som går direkt till artikeln läsbar utan kostnad eller registrering. Det har förr fungerat dåligt med många döda länkar (jämför gärna med CiteSeerX som tycks inspirerat eller inspirerats eller båda riktningar i en del möjligt eller gemensamma tankar) vilket för Google Scholar idag fungerar excellent med få problem. Ett bra koncept CiteSeerx haft - trots problem döda-länkar - är gissar jag (om ej givna av författarna) att utgå från bot-access vid journal för att få artikeln att jämföra fram korrekt samma hos universiteten eller någon av de sajter författarna gärna postar dem.


Alla pdf-länkar jag klickade på idag fungerade.


Spontant vill jag gissa på ökad kvalitet. Och om som jag vill att jag prövar söka mer med Bing! rörande avgränsade ämnen kanske det kommer visa sig stämma.