Ökad risk hot, tortyr och mord i diktaturer utnyttjande information från demokratier

2014-02-07

Mycket mer rätt än fel att påminna om för så många i olika situationer är realitet att oavsett i eller utan diktatur är sökandet efter namn att missbruka utpressning, eller tortera, fängsla eller mörda för att hindra allt från uttryck av basala rättigheter till att försöka bibehålla ett uttryck av en döende grupp av samhällssystem baserade på graduttryck av slaveri där kontroll av makt ger abnorm frihet att besluta över varje individ.


"Passande för diktaturens förakt för mänskligt definierad av folket varande helt eller i delar slav. Är nu svensk såväl som annan involverad i sådant här handlande med själar - död. Allt vad sådant här kommer ner till oavsett hur tidigt kanske uttryckt är namn på personer att arrestera, fängsla, tortera och döda eller information om kontext där de finns flera att skjuta. Ingenting sådant ska normalt gå att finna här och här och nu har jag väl föga av jopp kvar om man ska våga något där lag om nödvärn och excess blir realitet."

Från: Intensitet minskar distans till mer kreativitet, ökad kommunikation i flock och fiendens motiverade otillåtna sökande efter vetskap

I all rätta när det förekommer i demokrati ska vi se allvarligt på det. Jag är ej uppdaterad på nuvarande straff för de brott som kan vara aktuella men har tidigare för ex. flyktingspionage varit väl låga (upp till sex år men knappast som normalt alls så högt eller ens fängelse) för verksamhet som bygger grunden för utpressning, tortyr, mord och indirekt övergripande medverkande till politiskt instabilitet och ökade globala risker.


Fria demokratiska länder är fredligar mycket troligare. En mängd orsaker kan bidra och påverka orsaker aktuella. Emellertid en underligga systematiskt som kan påverka länge är effekten av de övergrepp diktatur begår på befolkning och hur det påverkar varaktiga tillstånd i själ (PTSD), möjligt (men ännu inte bevisat) förändrade genuttryck passerande över generation, och en kultur där våld uttrycks i information som del hur man resonerar d.v.s. i sitt väsen inte jämförbart med kontextuellt avgränsade fantasier likt dataspel eller böcker utan verklig och normal vardag.


Och om jag har ännu betraktat något jag tror skiljer sig radikalt i motiv i mening av vad det konvergerar eller rör sig till där oavsett troende eller betalda för att leverera information i bredare mening, eller påverka och störa verksamhet kommer kärnan alltid ner till fler namn sökande täcka upp möjlighet förändring genom att bromsa tillväxt adderande fysisk och psykisk plåga, risker, och död för att balansera positiva människovärden. Det är föga någon gång troligt att label varit annat än just detta. Och i ökad intensitet och rörelse i förändring är kanske vad den ökade motivationen mer än att öka mindre försöker uttrycka diskretare elegans.


Uppmärksamhet är därför klokt. Och att minnas att det mänskligt divergerande det mindre än mänskliga handlande i andras liv inte kommer med en givet färg eller etnisk-bakgrund oavsett kontext. Se möjlighet att ökad motivation kan ha gjort realitet att svenskar i större utsträckning handlats upp i denna domän.


Även tjänsteleverantörer konkret distansierade till det motsvarande eller likartat arbete på golvet oavsett marketing-kompetens och tjänster, tekniska lösning för dataanalys, sammanställande infrastruktur information relaterat energi, information m.m. eller tjänsteman hos myndigheter eller medarbetare företag säljande information bör tänka på att i ett fåtal steg är vi i det praktiskt torterande.