Reform mest populärt i Kina enligt Xinhua

2014-01-24

Kinesiska driftproblemenen för internet slog till igen (se ex. Big web chrash in China experts suspect the [Red: 'not so great' uppenbart. /HH] firewall och möjligen lätt indikerat - liksom annat - är kanske zone transfer som del av management av distribuerade noder oavsett nu föråldrat data utan kontakt ovanför, felaktig konfiguration av inställning, eller att information flyter ner från fel entiet eller något helt annat: stor bugning hur som helst för att problemen är så pass retro att jag kan tycka mig förstå och resonera lite om problemen) och verkar orsakat viss förvirring (något förvånande: datorer är normalt inte vara vänner utan ett problematiskt surt verktyg av och till med värde också i värdeskapande mening mer än att grannens fabrik har leverans-förseningar p.g.a. av data) rörande både orsaker och om det fanns någon större mening bakom det.


Tillräckligt många spekulerade att det var den största stora förändringen till frihet i mer allmänmänsklig mening och innebörd och surfade i större än normalt (skattat från Xinhua's popularitets-listor normalt) till en ytterst tråkig och intet-sägande stycka information:I förstoring:Liksom ännu det lite ovanliga i driftproblemen kring the not so great firewall (många datorer medför mer problem och växande snabbare än linjärt) upplevdes speciellt och övertolkades vågade många kanske tro att nyheten handlade om något helt annat.


"He urged attendees to understand the spirit of the session, which serves as the basis of decision making.

A series of reforms have already been put in place after the Plenary Session, including the axing of the reeducation through labor system, an easing of the one-child policy, and reform of the industrial and commercial registration system.

However, Xi said, some problems exist in implementing the spirit of the Plenary Session, calling for adequate understanding of the difficulty, complexity and urgency of reforms, as deeper and deeper interest group will be affected as reforms go further.

He urged the leading group to study different situations, firmly grasp the reform in the right way, and take a firm stand on fundamental issues. He also called for participation by the people."


Kanske egentligen inte så intetsägande? Samtidigt kan det nog vara klok försiktighet att vänta till några dagar senare med att marschera ut när nu Kamrat Xi fortfarande är så ny på posten. Om det nu mot förmodan är en fälla och folkets soldater Xi manar till stöd möts av sekteristiska och lite små-korrupta byråkratiska soldater:


"During a PLA conference on the second phase of the campaign, Fan Changlong, vice chairman of the Central Military Commission (CMC), urged efforts to ensure the campaign reaches every corner of the military and thorough implementation of requirements to root out bad workstyles.

[När jag fick med grundutbildning innan vi förflyttades till hundpluton lärde vi oss rätt från början istället. Det ansågs bättre även om jag egentligen inte minns riktigt kring vad: något om att sy tycks komma tillbaka men det är med all rimlighet fel.]

The year-long "mass line" education campaign, which entered its second phase in January, was launched in June 2013 to boost ties between the Communist Party of China (CPC) members and the public through a "thorough cleanup" of undesirable work styles -- formalism, bureaucracy, hedonism and extravagance."

Från: China's military furthers "mass line" campaign (2014-01-23) | Xinhua

Nyheter som ovan förstör verkligen den konstnärliga upplevelsen av den ansträngning Xinhua, fotografer m.m. gjort för att uttrycka soldat-folket slagkraftigt:Lite som att plötsligt förflyttas till en främmande mycket annorlunda värld tror jag för de flesta medarbetare i olika försvarsorganisationer runt om i världen. Effektivtet i energi och information såväl som kostnad optimerande slagkraft är ju det vanliga. Verkar lite underligt att man gjorde det byråkratiskt och extravagant från början. Kanske är vad indikerat förgiftad information för att verka mer omständigt byråkratiskt mot potentiella fiender än vad man egentligen är?


Men igen känns det igen som en alternativ tolkning är möjlig. Ett diskret rop på hjälp att ta Kina genom den större transformationen utan att balans mot sekteristiska anti-kamratliga delar av byråkratin orsakar problem (kontra-revolution är ju inte ovanligt. Jfr vad som först drabbade Gorbachev. och därefter kupp-makarna, för att slutligen mer stabilt stabilisera sig från just det bredare engagemang kanske både Xi och militärledning diskret önskar att folket ska börja engagera sig och förbereda sig för.


Ett bredare tidigt påbärjat och kontinuerligt engagemang är ju dessutom vad jag tror lägger en god grund till en mer stabil och lugn övergång där man årligen vadar i bäcken efter sten att bygga bro av.


Och från min tid som hundförare. När fel hund trycker och pressar mot en kroppsdel eller snattat något problematiskt föremål kan det vara enklare och mer praktiskt funktionellt att avleda den med något roligare, mer spännande eller i värsta fall smakrikare. Jag tror nog de flesta kan ha nytta av att reflektera runt det såväl momuntet i sig inte alltid är utan långsiktiga risker.