"Junk-RNA" demonstrerat kritiskt

2014-01-24

Det var något år sedan jag hade i alla fall delar min vetskap kring vår genetiska information refresh. Är det vad man mer sällan följer eller läser betyder det en del. Men jag tror nog det är samma fenomen diskuterat nedan kring ny studie jag diskuterade i Minnesanteckning - Lateralt tänkande: Evolutionen, virus och "kulturellt avstånd" (senare datumet 2010-06-28 indikerat och egentligen bättre diskussion finns men denna hittade Google varande en av de första) (även relaterat Ny modell för Evolutionen (2010-06-24)) och menade var meningsfull information snarare än mer än endast redundans "junk" kanske rent av som en del sett som möjligt en anriktning av skräp i ett begränsat utrymme med tiden farligt orsakande sjukdomar m.m.


"Now, Rinn and his Harvard Stem Cell Institute colleagues, including neurobiologist Paola Arlotta, have carried out an elegant and important experiment in which they have demonstrated that much of what had been dismissed in fact plays as vital a role as protein-coding genes.

Rinn and his colleagues have generated 18 strains of mutant mice, removing from each a different piece of “junk” genome, or so-called long intergenic noncoding RNAs (lincRNAs). If the lincRNA truly had been “junk,” nothing should have happened.

What the researchers found was the opposite. Obvious defects were observed in seven of the 18 mutant strains."

Citerat: Från: ‘Junk?’ Not so fast - Harvard scientists show that much lincRNA, which was believed useless, plays role in genome ()| Harvard Gazette

Mer allmänt rörande diskussion om balans mellan överlevande p.g.a. bättre sjukvård och behandling kontra ökad mängd genetiska problem menar jag att det inte just kommer vara ett mätbart problem. Vår ovanför själva de genetiska mekanismerna inom-kroppen via kognition och samarbete utvecklar sig snabbare än vi tenderar att fortplanta oss över genrationer och än mindre att från det börja se problem. Vi löser även uteslutande andra sjukdomar mer hälsoproblem här än som rimligt kan orsakas över all framtid vi kan förvänta oss.


RNA tillsammans med samarbetspartner ADP - information i struktur att veckla ut och bibehålla resp. för ADP entropi i energi - hör till koncept inte ovanliga i informationsvetenskapen rent konkret i matematisk-beräkning eller vad som sker eller ses i en tillämpad vetenskap som biologi ofta väldigt enkla men desså svårare att fullt förstå till praktiskt lämnande så mycket i tillämpningen och att se möjlighet till att utnyttja det enkla.


Att direkt jämföra fenomenet och än mindre likställa det med meta-data i dataformat likt pdf är tror jag mer än vågat lite felaktigt även isomorfologiskt i form men kanske ändå förklarande något av vad det kan handla om: