Tung namngivning av datafiler stärker fil-läsaren i djupare värden

2014-01-27

En väsentlig del - kanske den bättre jämfört med många i dagens detalj-onoga-kultur - av miyy alltid närvarande förebilds-värde samplande webben bör i att oavsett hur många datasets som producerats förmår jag alltid att namnge nya med ett motiverade namn. NN Gundpowder är nu ett namn mest givet som ex. på en tråkig ovana att försöka föra in icke-releterad intensitet i datorernas värld av tortyr korrekt icke-fysisk samtidigt mer utmanad än mycket annat känt i domän av systematisk frivillig eller tvingad plåga.


Men LOC antibac gel (LOC = Library of Congress) och Wiki Pluto UFO är både spännande namn samtidigt som de indikerar för din mindre kunniga några triviala ingångar till kunskap att lära från. Det är så viktigt att uppmuntra till lärande i böcker, media, såväl via talande namn-koncept i källkod och datafiler. För mig har det alltid varit ett ledord.Och det är med korrekt tolthet jag fortfarande kan säga efter en av de över antal källor och antal tera mer intensiva samplade saplings-perioder mot en datatyp att jag fortfarande är title-heading:ish-potent nog att ge allt ett kraftfullt namn.