Wiki-tyskt [Nu med Media-Kinesisk defekt-kritik och korrigerat beteende + flock-erkännande fel öppet]

2014-01-24

Passande för - ev. ej tekniskt-relaterat - Tysklands stora glädje och engemang för Wikipedia från alla möjliga universitet och personer (levererande bl.a. en del av de mer avancerade moduler till Wikimedia) var det var jag ej nu och ej förra gången hade problem att nå. Ej heller oavsett Max Planck i dump-nedan en del it-tjänster jag föreställer mig är driftsatta i Tyskland eller mycket nät-nära (finansierings- och beställar-nära geografiskt också).


Notera också att jag får ip-adress mot Xinhua men vi ej når dit.


Komplettering: Mycket trots litet data beskrivande ganska exakt den nivå av detalj-fokus och uppföljande verifering kring något relaterat internet-problemet är att url ovan är felaktig. Jag är ju van med att webbläsaren hanterar det åt mig (och typiskt för hela området datorer har det hela börjat defekta sig i Chrome så fort man har lite internet och disk last samtidigt oavsett vad orsaken är och det hela står och hänger ibland upp till två minuter trots övrigt vettigt funktionellt i datorn: men vad vid det och ids inte innan mer problem här att förändra mig - och givetvis behöver egentligen inte Chrome vara orsaken utan det kan ligga i nätet...). Rätt url: xinhuanet.com/english/).