Riktad Information - Exempel: En krigare i Vitahuset: Vi argumenterar in Hillary Clinton

2015-09-09

Det är (för mig) lite små-osäkerhet att ge mig på att bedöma dom amerikanska opionsundersökningarna (och hela området oavsett hur - för allt normalt - gjorda är minst sagt underpresterande jämfört med såväl billigare som dyrare alternativa metoder men har så klart likväl en roll att spela) men det har föreslagits (se ex. Att våga vara kul fast det kan vara "fel" i fakta och blottar hur gender-biologisk verklighet gör mig till offer som är ett ganska sunkigt inlägg jag finner efter-rationalisering i görande möjligen något mer av det) problem som detta:


Tråkig och kanske lite osäker när det kommer till den nationella säkerheten.


Kanske att kvinnliga politiker i absolut ledning upplevs sakna humor (Och begränsas inte vi män lite också? Är det verkligen fritt att skämta som man brukade i Vitahuset på den gamla goda tiden när amerikanen ännu spenderade grovt och även om de kanske slutat att ta sig ett glas gärna bjöd - under Bush II?) såväl som mer utmanande än männen när det kommer till nationell säkerhet. Om den Stora Utmaningen - när vi män oavsett kvinnor eller män träder ut - kommer vill vi ha en kvinna i ledningen i krig? Och om nu allt faller och vi sitter och väntar på ett minst sagt osäkert öde är det inte bättre med en kul manlig ledare?


Till i en tredje variant: Att kvinnan ej har samma typ av humor (eller om vi så vill definierat saknar humor) som män resp. gärna naturligt kommer för nära att bli landsförrädare: Att våga vara kul fast det kan vara "fel" i fakta och blottar hur gender-biologisk verklighet gör mig till offer.


Jag har ännu ej följt upp attityder nyheter eller sociala media relaterat kvinnlig ledning och krig. Generellt är det ju ett bias som ofta refereras men det kan säkert vara om man är särskilt intresserad att titta själv resp. följa upp vad som publicerats i journaler sista åren (området om jag gissar rätt riskerar att ge en del filtrerings-problem för att hitta vettigt användvändare studier längre tillbaka inom vetenskap relaterat sociologi också om sociologin sista åren publicerat mycket mer studier där man mäter något man själv kan tänka sig mäta för att ta reda på saker snarare än pratat med en fem - tio personer "djuapre" eller bara tänkt fram hur det är).


Antar att vi en viss polaritet åt båda har vi svaret på hur det möts i paradoxens-mitt. H. Clinton kan nästan naturligt kompensera osäkerhet nationell säkerhet via att hon åtminstone av och till med lätthet ger ett dominant intryck. Kanske har hon avråtts från att göra det då de få gånger jag sett henne på CNN snarare prioritetat "allmänt" trevlig. Men när risken för krig är nära vill vi ha en ledare som korrekt avskräckande kan be folk att dra åt helvete. Det är solid trust. Och här vill man inte ha en president som låter en dryg fiende-politiker sätta sig på dem under debatt. Kraft.


Men antar vi den andra polariteten kan det tror jag om riktig (och då behöver vi anta en bredare mening ty ingenting är riktigt så avgränsat som man tycker att personer av roll, kön, ursprung x saknar humor utan det kommer med andra mer konkreta preferenser och åsikter: därmed inte sagt nödvändigtvis negativa i någon enkel mening).


Svaret i paradoxens mitt är att lyckas klara att vara trevlig och kul i rätt kontext riktat mot rätt personer. Medan man ber fienden dra åt helvete för att skrämma iväg den eller om det falerar går till våldssamt angrepp.


Så klart man kan prata Libyen-händelserna som de pratas så ofta med en massa gnäll hit och dit. Man kan också se det så här:


  • Det var en stor mycket "manlig" sak att göra.
  • För Hillary i en lednings-pool såväl för andra.
  • Revolution och krig är farligt. Ingen reste in som ej hade som arbete att ta stora risker resp. var mycket medveten om faran specifikt och att det skedde med hög risk att dö (för avliden amerikansk diplomat).
  • Det är svårt att göra saker i riktigt farliga händelser utan att ta stora risker. En del klarar att prestera under sådana omständigheter och väljer att göra det och många av dem dör.
  • Andra tvingas in i värre risker utan något val. Som staden diktaturen hade planerat att massavrätta.
  • Du strider för att vissa saker fodrar det och ej därför att Utrikesminister Hillary håller dig säker i konfliktzon (även om hon kanske inte klarade till att transportera dig dit på ett normalt sätt utan tråkig nog väldigt obekvämt). Den valda striden är striden oavsett den exakta roll.
  • Utan detta hos en del av oss hade vi tror jag starkt levt i allmänt helvete.

Det är en stor sak och ett för människan enormt värde att en del så väl kan prestera här som träder fram för det när behovet är stort. Det är ingenting att reducera i sig lika lite som man ska gömma sig i rädsla genom att tro att man i dessa domäner kan undvika all risk via att utrikesministern kommer med de som beger sig in i dessa områden för att hålla dem säkra. Det är lätt att göra en död person till ett försvarslöst offer men många sådana om ej döda hade knappast gillat det lika lite som de flesta av oss gör när ej rationellt korrekt (ett rationellt behov balanserar här en i vår natur ofta återkommande ogillande att göras mindre av andra än vi faktiskt är).


Här tycker jag dessutom att man ska ha viss respekt för risken att som frågan här diskuterats Hillary-kritiskt många gånger att ge intrycket av en lite feg överförsiktig attityd där man egentligen aldrig kommer till att lösa stora problem under stora risker.


Accepterar man den världsbilder och sin roll i det är det kanske bara att säga det i den paketering som detta kontext naturligt bör. Svårdomar är säkert i allmänhet fel för president-kandidater men vi kan tänka i illustration av att man inleder där och ger intryck av på väg närmare våldsamt angrepp.


Området möter naturligt det rationellt mindre besläktade området weapons. Vapen är coolt men är samtidigt riktigt kostsamma för samhället (d.v.s. oss alla i genomsnitt) att ha oreglerat. De är en billig boost av "manlighet" (här såväl som för att ge en egen-förstärkning av tilltron man har till den egna självbilden relaterat säkerhet såväl som konkret lokaliserat inflytande) även om stabiliteten över tiden precis som alla koncept starka i emotionell intensitet lätt kan gå ner ("glömmas") ganska snabbt för "kraft" projiserat till en entitet (som person eller företag):Emellertid är fortlöpande kontext i varje möte en typiskt amerikan har (såväl som internationell media publik) kommande tid åtminstone fram till valet politiskt. En potent "manlighet" utan konkret vapen men som beskriven tidigare är här relevant och adderar till den samlade "bild" vi bygger upp. D.v.s. här har vi en naturlig uppsamling via symbol-gruppen runt Hillary där kraften lättare kan sparas.


En mellan-lösning jag minns mig sett under min ungdom men kan tänka mig är vanlig är att:


  • Visa ett "korrekt" politiskt intresse för en viktig verksamhet för nationell säkerhet. Man uttrycker sin bild.
  • Men konkretiserar genom att besöka verksamheten direkt.
  • Och gör detta så att media kommer med.

Jag är också nästan 100% säker på att det var presidentkandidat Dukakis (voice-stavat) som fotograferades sig i pansarvagn nära presidentvalet. Och tråkigt nog hade han (om vi kanske felaktigt antar att syftet runt fotot mest var att boost-manligheten runt nationell säkerhet) ej ovats korrekt i kroppshållning (vill jag minnas: vi får se om foto-internet visar mig fel) och verkade lite nördig som han inte riktigt hörde dit. Bush II hade i kontrast en naturlig fallenhet för att smälta in i alla möjliga situationer - dessa såväl som andra - och jag spekulerar att man nog kan hitta några bra foton i denna domän sökande via denne.


Mellan-lösningen är dock vekare än den första om man klarar den. Och med den första faller sig nu sådant som mellan-lösningen mycket mer naturligt. Det är en del av det övergripande intresset fortlöpande. Det bekräftar vår befintliga hypotes och intryck om personen. Och med en sådan grund behöver man inte som en kvinna med den större erfarenhet bara fler år kan ge sätta sig i en pansarvagn eller på anant sätt i allt troligt bara göra sig löjlig (åker man inte pansarvagn annars avstår vi i valet såväl som annars).


Andra händelser kan självklart (så är allt i våra liv: Vem vi är formar hur vi reagerar och uttrycker oss såväl vad konkret från nu och passerad tid som finns) få värde resp. bekräfta och förstärka. Finns det exempelvis några korrekt manligt anti-fiende-farliga e-post att publicera? Hillary with the bigger gun: Den wsom visar att ordet verkligen är större än revolvern (ty den väcker upp så många fler kvinnor och män som marscherar ut eller resp. beordrar det samma eller fattar det politiska beslut vilket som beroende på kontext). Sådant är ju inte vad man annars bara kan publicera iväg utan att riskera att uppfattas "tillrätta-lägga" (lite som att luras) informationen eller kännas out-of-natural-context (jfr Dukakis). Men givet allt prat om Libyen och e-post faller det sig naturligt. Bara att leta fram. Konkreta händelser så spännande som bara verkligheten är och korrekt starkt språk.


Dukakis "tank"

Första förslag på expansion sökkonceptet "Dukakis" Google ger är tank:Wikipedia har en bild här (osäker copyright) som var värre än jag minns det. Jag tror emellertid min minnesbild är format av att sett vad vi idag kallar filmklipp via statstelevisionens nyhetsprogram. Det hade varit kul (men inte värt besväret känner jag) att titta på ev. pressbild Dukakis medarbetare gjorde tillgänglig.


Mer information

I tidigare inlägg refererad Sverige-graf (söker du något bra hos en Svensk nu när nationen närmare sig fara: Börja med att fråga dig om de gjort en graf över Sverige. Om inte förstår de knappast ens vad Sverige är och duger ingenting till i övrigt).


Hellre än att leta rätt på tidigare publicerat diskuterade exempelvärden via Google tar jag in några nya här istället. Värdena givna är emellertid "fördummande" ner till max-normaliserad för de koncept lokalt accepterade. Och konceptet är utvalda delvis manuellt (och därefter något expanderat auto men snabb-filtrerat manuellt men ej överdrivet ambitiöst då den person jag delade detta med har ett mer allmänt intresse). Ämnet står en bit från cell membrane och dess proteiner i det utanför biologiskt relaterade såväl som kommersiellt och medicinskt kliniskt tillämpade för läkemedel i och runt om jag (minns rätt: åtminstone dopamin och nor-adrenalin och ev. några fler som är av tyrosin) de tre i psykiatriska mediciner (förutom GABA) signalsubstanserna: dopamin, nor-adrenalin och serotonin. Vidare som relevant här inlärnings-funktionen (när vi diskuterar att lägga association attityd till de symbolgrupper i och runt en person - d.v.s. vad vi kan se som de neuron-grupper vi i olika positioner konvergerar en person till - är det just inlärning).


Beskrivning jag skrev när jag skickade detta till ursprunglig person:


"3.1. Vissa delar av "hjärnan", receptorsystem, ev. inkluderade jag också cell membrane proteiner och deras "system", flera delområden inom psykologi, psykiatri, ett antal fysiska, sociala eller motsvarande "tillstånd" hos personen som kan påverka psykiatriskt statisk (ex. "teenage pregnance", "breast cancer", arbetslöshet m.m.). Och på det en bunt till allt det troligen normalt irrelevanta koncept som dock ligger mycket högt i emotionell intensitet för att ge lite jämförelse (på de sista tog jag i princip toppen men censurerade bort i toppen av dem de som kan upplevas negativt för att inte sätta en negativ mind set hos dig). Aktuella filer här skickar jag i efterföljande e-post. De är alla csv filer med fälten tab-separerade sorterade så att högsta värde är överst. De kan öppnas i en text-editor, excell eller troligen vad som helst. Filerna är:

I övrigt har du tidigare fått första versionen av manual-boks kapitel vilka bör beskriva övergripande koncept utmärkt. I övrigt se det bara som tre sätt att se på resp. koncept samt en enkel indikation om hur nära associerade de är i ren statistisk mening (utan similarity).

all_rel_2.csv

Sannolikheten P ( koncept till höger givet koncept till vänster ) normaliserat mot det totalt högsta värdet. Vidare innan normaliserat så att P ( A | B ) = P ( B | A ) vilket dock ej bör märkas.

EMI_max_sorted.csv

Emotionell intensitet.

WP_max_sorted.csv

En form av sannolikhet för resp. koncept. Här gäller att när vi lämnar koncept bestående av mer än ett ord finns ett bias jag ej brydde mig om att korrigera för (det bör ej göra dig något) innebärande att ex. "cognitive psychology" är underskattat som funktion av "cognitive" och "psychology". Förskjutningen har att göra med att normalt är WP-värden avsedda att användas i ett kontext (ex. en nyhetstitel styrande hur ett abstract eller brödtext ska tolkas).

BLI_max_sorted.csv

Bluelight intensity. Mitt informationsmått tänkt att indikera hur spridningskraftfullt ett koncept är. Ex. berör Sweden många fler andra koncept än Uppsala oavsett hur sannolik resp. är i ett givet kontext. BLI är här nygenererat sedan tidigt idag enligt en ny algoritm jag egentligen ej är helt nöjd med även om resultatet är helt jämförbart i kvalitet mot tidigare versioner (kostnaden för att göra en kraftfullare algoritm i minne och beräkning fick mig att ge upp).

O_E__max_sorted.csv

O_P__max_sorted.csv

O_A__max_sorted.csv

Ej viktvärden omedelbart skapade av mig. Detta är Osgoods vikter samlade av mig från buntvis med forskning gjord sedan många årtionden. E == evaluation, P == potency, A == activity. Dock finns dessa troligen endast för ett fåtal av koncepten (jag tittade ej) då de knappast är fler än säg 5000 - 15000 totalt (minns ej riktigt). Några av koncept som är ord och kanske också ligger högt emotionell intensity kan jag tänka mig gav träffar. Med lite tur 10 - 20 för resp."


Lagrades - och med rätt rättigheter hoppas jag (religion har en så självklar roll i så mycket relaterat IT och datalagring) - utilisierade Google Docs (de har bytt namn på det hela nu och minns jag rätt kallas det nu för Automobile):Jag hade hoppats kunna kopiera namnen i samma ordningen som jag laddade upp eftersom fanns i en liten behändig ruta i Google Docs. Emellertid ges istället helt annan information: "Comma Separated Data Uploaded Share". Detta problem löser vi enkelt tillsammans genom att jag adderar också en liten skärmdump av rutan där ordningen för namnen är samma som ordningen i listan. Sedan ska vi så klart imponeras av att Google så direkt detekterade att filerna innehåll tab-separerade fält. Men kanske också fundera över varför datat kommer så här. Jag blir faktiskt lite orolig. Kan det vara någon programmerare hos Google som är i fara? Kanske hålls fånge och försöker ropa på hjälp genom att ta bort data man kopierar ersättande med det här istället? Men vad kan jag göra? Kanske gjorde jag redan fel som skrev det rätt ut så här? Kan han eller hon råkat illa ut därför? Så här kanske man ska skriva ABOUT LINKS (DO NOT CLICK).Kanske kan jag söka på min bild från Google Docs om jag glömmer vad mina lagrade bilder heter (troligen fungerar ej Comma Separated Data eftersom det angavs samma för alla filer).