Att våga vara kul fast det kan vara "fel" i fakta och blottar hur gender-biologisk verklighet gör mig till offer

2015-09-09

Jag hade förväntat mig i nyheten mer av den ovan för diverse personer (eller ibland påhittade) att sprida ibland antagligen korrekt (vilket också är oroande på så många andra sätt) och av och till troligen upp till helt felaktig information till media för alla möjliga icke-arbetsrelaterade orsaker. Intrycket är ganska att när det komemr till dom amerikanska intelligence funktionerna har problemet minskat säg "märtbart" (om jag inte tar fel i en ren subjektiv-upplevelse) under sista året (orsakerna om jag upplever rätt är mig okänt men kanske bättre intern-säkerhet efter Snowden-problemen, ev. tidigare mindre korrekt allokerade resurser som skaffat andra arbeten i kanske troligare äldre - tar några år att skaffa sig bekväma lätta kanaler att läcka hit och dit med - middle-management, tydligare riktlinjer m.m.).Därför beslutade jag mig att vara rolig. Jag är kul vilket man sagt mig är vad kvinnor gillar men jag saknar ännu e-post som visar detta (d.v.s. en mut troligen då jag flera gånger utvärderat hur kul jag är och därefter kontrollerat min e-post noggrant efter publicering). Dock verkade nyheten jag var komisk kring indikera en mer bedigen utvärdering. Emellertid för att roa män om nu inte de troligen naturligt tråkigare kvinnorna låter jag min komiska text kvarstå och tar istället tillfället att tycka så att yngre vuxna under 30-år och andra som kan behöva lite sunda mer än normalt för många som vi vet gedigna tankar som får föregripa. För mig är det alltid en under allt undergrävande - ty det att göra rätt tar tid kostande på för oss få som har något att ge när det handlar om att tänka rätt - allt - Att ta mitt ansvar för nationenn och världen genom att dela mer gedigna tankar och skämt som är kul i en verklig mening för alla friskt-kul personer (exkl. kvinnor som noterat men det kan vara en gender-biologiskt relaterat funktionshinder för mig och kanske alla män).


Hans sätter saker i kontext genom att peka på vad vi inte vet och inte ids ta rätt på

Jag vågar nu inte riktigt ge mig på att placera hur utvärdering rent organisatoriskt kan ha skett men det fanns i alla fall förr en del mellan resp. intelligence-funktion som också var lite out-of-normal-organization för att hantera särskilda utmaningar i normal integration (mellan de militära och icke-miltiära fanns åtminstone tidigare tre ovanför organisationerna men det kan säkert ha förändrats nu när det närmare samarbetet hållit på några år). Referensen till en av GEO-intelligence-funktionerna (den uppmärksammade kan såväl hitta en hel del relevant information GEO-intelligence praktiskt inkl. information om en del av dessa funktioner hos United States, samt en komsik visuellt intressant finding jag gjorde i kanske Creative Review för något projekt av något slag: Generellt är dock NASA den naturliga källan till praktiskt användbara system, information m.m. för vår vanliga revolutionär som söker etablera system för situation awareness rörande vad diktaturen kör in i staden med och länkar m.m. i situation awareness).


<+>
The Inspector General är ju roll och funktion i sig men man kan som jag avstå att försöka fundera i övrigt hur det gjordes på ett bra sätt (bl.a. givet en del underliga "påstådda" "CIA-länkar" tidigare från diverse intelligence-funktioner) men tycks åtminstone ytligt som sagt mer seriöst än jag har lärt mig räkna med för sådana här nyhetstitlar.


Faktiskt har jag organisatoriska relationer mellan bra mycket bland alla möjliga länder och havande just suttit och tagit upp en av mina äldre datorer för surfande är den temporärt i samma rum som arbetsatorerna. Jag skulle kunna sträcka mig en meter och montera upp rätt disk. Men saker stannar typiskt inte där om det ska bli användbart här. Emellertid är jag tämligen säker på att jag publicera en del av det relevanta här (och vid den tiden lättare att ta ut snabbt från diskarna) ungefär samtidigt i tiden som publicerade Sverige-grafen (också falsk information om vad kvinnor gillar: Givet min nationella nivå på den kan man spekulera att en betydande andel kvinnor är landsförrädare förutom att vara allmänt ganska tråkiga och sakna humor).


Egentligen rorande min notering inom parentes ovan: Att kvinnan är tråkig och landsfförrädare med en kanske troligare sannolikhet än mannen. Det får mig att fundera lite här faktiskt om kvinnliga politiker. Vill vi ha tråkiga politiker som mer erller mindre realiserar sig som landsfföräddare så fort de är iväg och försöker göra affärer med dikaturer? Det är kanske säkrare också fortsatt med åtminstone i toppen en gedigen man.


Det är som jag borde ha sagt någon gång. Även om man har lite fel kan man alltid få ut lite slagstyrka av att vara kul. I den meningen ska vi kanske inte förvånas att humor är mer en manlig domän. Humor är tror jag i grunden ett vapen i ord mannen använder i maktstriden om flocken och kvinnorna )makt ska ju attrahera kvinnor läste jag nyligen). Och inte otroligt är den mesta humor en rest-effekt av det. Handlar inte humor ofta om att håna konkurrerande entiteter? Oavsett om andra etniska grupper, politiska motståndare? Kanske har kvinnan en egen form av humor mer relaterat att säkerställa lager av mat m.m. så att graviditet och första åren inte är i osäkerhet? Det är ju samma område som jag ofta tänkt också gör kvinnan till något av den perfekta revisorn )eller förr mer allmänt sorterings-ansvarig runt papper o.s.v. - Från och med så fort kvinnan började arbeta konkurrerade de helt ut mannen som sekreterare...). Kanske något sorterings-, eller redovisnings-mässigt, som är överdrivet i relativa dimensioner (likt skämttecknignar): "Ha nu har Hans sorterat pappren fel... Mycket roligt och kul att sortera rätt".


Komisk text

Kul kvinor e-post här: husman.hans at gmail.com. Övriga får vi nöja oss med om de inte säljer ut landet till dansken eller nästan lika svårt tysken eller kinesen (eller lite uttjattat kanske: Ryssland). Är du kvinna: Läs gärna från tilläggsinformationen att jag är mycket inflytelserik.


Och innan CIA eller kanske Ryssland via samarbetspartners hos NSA också delar information om mina e-post relaterat atombomber i Nordkorea i kontext av hur katastrofalt jag hanterar min internet-säkerhet utanför arbetsdatorer (off-line) valde jag att gå igenom min e-post (utiliserande en sökfunktion i e-posten).


Jag minns för allt inga e-post om nordkoreanska kärnvapen. Min bild allmänt att hela ämnet sorterar i domänen den glada små giriga (kanske lite små-tjock som den här tjocka ölförsljaren i Ssagan om Ringen: Jolly Shopkeeper typiskt inte lika "ädelt långa" - för att låna en tror jag typiskt term bland folk i allmänhet - som jag har jag tvingats inse med åren). Men fel hade jag.


Notera att det är två e-post från Huffington Post. Ett nätmedium jag ofta upplevt vänsteradikalt. Det kan självklart vara en slump men representerar ändå 66% av e-posten som hittades. Överst en kanske praktiskt lite frånvänd tekniskt-attityd som utan att tänka sig för publicerat ett vapen Nordkorea kanske kan göra nytta av. Vi vet inte därför att för att säkerställa e-posten kommer jag radera dem olästa.Lite mystiskt att sökfunktionen skulle hitta dem så här direkt efter man läst Hillary-nyheten. Det får en att fundera över vem som egentligen försöker luska fram vilka potentiella massförstörelse-informations-epost vi (eller jag i alla fall) kontrollerar. Ett ansvar jag hoppas kunna leva upp till i framtiden.


Hur som helst hoppas jag att NSA också gjorde en Hillary-epost-kopia bakåt i tiden så att vi när Snowden publicerar det kan kontrollera att inte Hillary-dolt något Nordkorea-riskabel information.


Det kunde vara en nytta av Wikileaks vars information (bbedömt säg mer än ett år sedan) ej adderade för nästan (men inte) all information statistik att ta ur för koncept relationer i olika kontext. Wardiaries var det stora undantaget som täckte upp en mängd militära termer i "halv-" och hel-standardiserade termer som återkom i kombinatioenr som gav meniongsfull statistik (att använda för similarity, kontextuell analys m.m. fritt oavsett innehåll eller riktat) vilka hörde till sådana koncept som är mycket scarce i allt övrigt data jag samplat (vilket är väldigt mycket - många många terabyte). Och med ytterst scarce menar jag att mätvärden gavs för kombinationer och koncept som annars ej hade förekommit alls i datat (men välkända via min Bluelight och havande icke-statistiska similarity-vikter av olika slag m.m.).


Och ett så tydligt kontext över allt dessutom. En del egenheter i själva dokument-formatet men inte överdrivet mycket och inte krävande mer än viss string-kopiering hit och dit.


Tråkigt nog ganska begränsat data. Vad man verkligen skulle önska är något motsvarande för en större mer övergripande konflikt och gärna inkludera "soldat-rapportering" relaterat mer kultur förutom bara battlefield händelser och övriga för dem relevanta händelser. Säg WII från i bästa av världar ett flertal länder spridda i världen (gärna på engelska om någon känner för att försöka hitta detta åt Världen: Engagera några skolklasser för att sitta och översätta det efter skolan ett par år efter ett boot camp under sommaren för att lära sig tyska, franska, japanska, kinesiska o.s.v. - Sådant är nyttigt och vad jag som vuxen kan önska att jag fick möjlighet till när jag gick i skolan).