Abstrakta koncept - Bankrusning i Kina

2015-09-09

Alla möjliga metoder har ju prövats sista kvartalet i spännande kontrast till det som The Guardian troligen i någon mening rätt (förslag bland några av de innevånare som också är medborgarna i kommunistpartiet) uttrycker som förslag:Varför är det ett förslag? Det är väl bara att testa om man får en idé att någon kanske är bra. Så har det ju alltid varit förr (månaderna tillbaka).


Hur som helst är såväl likheter och skillnader mellan BANKRUSNING resp. i kraftig COMMOTION där handel är kortsiktig från osäker information och skattningar av emotionell status såväl som eget pågående mänskligt tillstånd (känslor såväl som kanske tvingande försäljning p.g.a. tidigare etablerade avtal eller direkt omedelbar brist på nödvändig kassa i reda pengar).


Likheten är just commotion. Redundans genom att upprepning av vad vi upplever att flocken runt om oss gör tenderar att propagera mellan människorna och så att säga "komma tillbaka" till tillräckligt många personer så att vi får en irrationell förstärkning bedömande information annorlunda än vi kanske annars gör. Kanske resultatet av system vi har för att hantera akuta krissituationer och faror i rummet där det är viktigt att reagera snabbt och synkronisera med människorna runt om oss (vi är nu flockdjur precis som kor och vargar).


Om metoderna för att hantera bankrusning Wikipedia refererar är bra tips för diktaturen kan jag inte bedöma och egentligen inte ens om vi numera riktigt kan hoppas på de klassiska bankrusningarna (att folk förstår att gå ut och tillsammans klaga är emellertid en tidlös sanning) eller om belånande aktier, bitcoin och kreditkort håller på att utrota denna så klassiska illustration av divergerad ekonomi som i panik tvingas svänga tillbaka till verkligheten.


"Several techniques have been used to try to prevent bank runs or mitigate their effects. They have included a higher reserve requirement (requiring banks to keep more of their reserves as cash), government bailouts of banks, supervision and regulation of commercial banks, the organization of central banks that act as a lender of last resort, the protection of deposit insurance systems such as the U.S. Federal Deposit Insurance Corporation,[1] and after a run has started, a temporary suspension of withdrawals."

Från: Bank run | Wikipedia

Vi skulle då exempelvis kunna tänka oss attom du förlörar alla pengar på aktiehandel kan du få tillbaka upp till X kinesiska pengar av staten. Men hur ofta får man några pengar utan att fråga? Och det är där jag kan tänka mig att en riktig konkret bankrusning i form av spridd-effekt kan ge värden för berörda medborgarna i Kina. Aktiehandeln är ju i sig ändå relativt mindre än mycket annat i redo pengar investerade per tidsenhet (jag skriver investerade medvetet hellre än omsättning men tänk pengar vi väljer att göra något med med ett egen-syfte) samtidigt så mycket mer talande än ex. de mycket mer diffusa investeringskanaler regionala politiska enheter kontroller eller företag rent allmän som ju ofta hanterar redovisning (korrekt allmänt hur begränsad av regler man är att beskriva sig som företag eller jämförbart till andra: I Kina får du göra nästan vad du vill jämfört med här). En riktig bankrusning är gedigen tradition och också talande ekonomi men nu i något kontextuell besläktat men separerat.


Vore jag en god medborgare i Kina skulle jag ta ut mina pengar för att underlätta transformation till allmänt något bättre. Att våga protestera är bra. Ekonomi - "stålar" - är starkt i reward systemet. Abstrakt värde som kan konkretisera. Det är drivkraft att ifrågasätta, lära sig saker, se vad som fungerar bra och vad som fungerar dåligt. Andra värden i orbitofrontala cortex kan vara lika verkliga (även om rent biologiskt belöning skiljer sig i centralitet ganska tydligt - lite nedåt riktat mot kroppens längre organ kanske :-) ) i hur vi ser på dem och hur de fungerar. Emellertid för en population är fler bättre än färre. Relativ makt och förnedringen av att som få folk vara för dumma för att få rösta är redan verkande. Så tycker jag och har i brist på kinesisk bank tagit ut lite stålar själv.


Insättargaranti och dyligt är ju här i det stora hela en ren sidosak. Köerna och att de behöver betalas ut i sig är språket av commotion.


Det måste ju finnas annat som är som bankrusning men ändå som mer nytt? Sådant man inte tänker på är bankrusning? Ekonomi precis som alla intensiva nyhetshändelser med många engagerade människor är åtminstone för en stund ibland lite små-spännande. En så free for all ekonomi som Kinas kan nu uppvisa alla möjliga bankrusningar i allt möjligt i och utanför banker.