Ankan i hög intensitet: One more duck for the road

2014-02-11

Uttryckande högre intensitet genom att vara relativt förväntat mycket större:


En av Florentijn Hofman rubber ducks besökande Osaka, Japan.

Foto: Dogcow

En ofta tror jag upplevd naturlig och enkel uppdelning i intensitet likartat är i motsvarande "tyngd" med en del besläktat resp. hastighet. D.v.s. liknande Charles Osgoods (Microsoft Academic Search) indelning härledd från roterande bedömningar av om ord koncept är ex tyngre eller lättare eller lika gärna sättande två i kontrast varandra (i hans tidiga variant länge stor inom praktisk vetenskaplig psykologi mätande människa ofta kallad semantic differential).


Kanske inte olikt att jämföra stillbilden med den rörliga filmen rörande intensitet. I båda fallen normaliserar vi något definierar normalt. För stillbilden behöver det vara vår inlärning resp. normaliserande ledtrådar i bilden (övrigt som gör att vi förstår att ankan är stor). I filmen har vi också ett föränderligt tillstånd definierande normalt just då (ex. att Stålmannen flyger är mer normalt en bit in i filmen).


Befinner vi oss på pirer kanske fastbundna för att offras till ankan upplever vi den otvivelaktigt mer intensiv om det blåser upp och den kommer med god fart än om kommande långsamt i svag bris eller varande väldigt liten.


För närmaste dimensioner för att samla aassociation till koncept har jag inte den här separationen utan ligger istället i up och down. Intensitet som intensitet. Känner vi både tyngd och fart blir det mer intensivt och vi förstår det som en upplevelse. Och när separerade varandra förstås det från kontext. Det möjliggör dessutom bättre datakvalitet för vikter resp. för projesion undvikande en onödig exakthet som ej tillför något.


Rörande hur oväntad eller förväntad ankan är finns Known - Unknown - som ej skattar entropi eller sannolikhet från indikationer förekomst i ex. nyheter utan uttrycken för vår upplevelse av det och projiserat vidare till kontextuella koncept för resp. nyhet och från det aggregerat samlat.


Frågan är hur Unknown resp. Known den här ankan egentligen är? Både och samtidigt vilket visar poängen av att ha resp. mot-pool samtidigt för koncept. De kan vara verkliga samtidigt till och med för en individ även om än mer så för populationer.


Tidigare ankan som jag ritade för några år sedan med en del andra mot-pooler samtidiga (ex. färg).