Chelsea Lately: Chelsea Handler är för den toleranta publiken fodrande hänsynslös hård humor för att mer än le åt komikerns misslyckade trivialitet

2014-02-11

Ett ex. på hur kontext - här relativ skillnad - kan påverka hur vi upplever intensitet finns Chelsea Handler vars mång-dimensionella intensitet av och till förstärks av skillnaden i direkt fysiskt höjd jämfört hennes väpnare - en lite mexikansk och ett inte inte helt unikt koncept i komedi inkluderande kvinnor och teve vilket vi kanske återvänder till någon gång. I domän humor något av min ideal-kvinna men tycks fascinerad av President Putin. Senast i Chelsea Lately S08E23 - 10 Feb 2014 Sharon Osbourne, Ben Gleib, Grace Helbig, R även om jag tror han avses också i promotion av hennes US-tour pekande på ett kanske pågående icke-platoniskt förhållande för att marknadsföra ny bok:Och betryggande nog ser jag inga tecken på gang-signs varken i bild nedan eller senaste avsnittet av teve-show (Har Stephen Colbert ett mörkt förflutet? I ett "prison gang" kanske? ger tips hur vi kan tänka här och vad att titta efter rörande teve-komiker). Sund familje-underhållning.