Låt oss analysera / spekulera ett möjligt perspektiv av disk-problem: Kanaler för angrepp "lätta" att missa

2014-02-11

Låt oss utgå från och sammanfatta "möjligheter" jag noterade under perspektiv-antaganden (d.v.s. vi tar dessa för givna utan att bedöma sannolikhet för dem: de är 100% i spekulation medan hur troliga de egentligen är inte bedöms) att givet min lokala nätverklighet (återspeglande min energi-effektiva vardag delvis av hård-tvingande vana många år och delvis av nedvändighet d.v.s. kanske lite obalanserat till för lite hårdvara än nödvändigt just nu):


  • Server / servrar med hårddiskar arbetande dataanalys. Har ingen tillgång internet alls för att göra säkerhetsfrågorna enklare.
  • [Här kommer Hans energi- och ekonomiska sida fram såväl som dumhet. /Hans] Samplar datakällor på nätet via bärbar-dator också används nöjesanvändning. Inget säkerhetskrav finns alls här. Samplade data sparas - via Perl - ner till textfiler.
  • Textfilerna sparas på mobila hårddiskar d.v.s. praktiuskt USB-diskar.

Praktiskt är den ända existerande bryggan mellan server / serbrar och de externa såväl som interna diskar konstant kopplade denna ej använda för att förflytta filer som finns sedan nu ganska länge (säg 1.5 år) som finns den diskreta disk-dumpningen via usb-diskar.


Efter cirka fyra månader av extremt intensiv samplande statistisk-information från externa tjänster utökas mängden externa diskar med cirka 4 T.


Vi minns ej då men för några timmar sedan diverse vetskap man ej behövt bry sig - jag i alla fall - på bra många år. Sådant som master och slave. Vad är nu en extern usb-disk? Jag tror dom är master därför dom har master boot record.


Att dom är master med sådant "rekord" i onödig begränsning vs. os i standarder behöver knappast innebära något problem i en modern värld om inte något intelligent sofistikerat tänka-extra finns i disken adderande möjlighet till något "smart" (potentiellt skit).


Tillsammans med server två stycken Western My Book på resp. 2 T resp. 3 T alltid stationära där ej vad som får flytta filer. Samtidigt handlande 3 T disken köper jag också en till My Passport från samma leverantör på 2 T behövande en till just för detta gärna för att börja spara direkt på d.v.s. liggande inkopplande ganska länge (men trots antagligen som mest kanske en vecka antagligen adlrig boota med os som om det nu ev. skulle ha betydelse under moderna antaganden resp. vad som kan orsaka problem: disk:en antar jag bootar varje gång man stoppar in dess usb i datorn om något smart intelligent resonerande kring sådant finns).


Den sista diskutera 2 T var den första som gav problem. Dom problemen var ytterst rimliga i direkt fysisk mening. Dels därför att jag klunkat ner den ett antal gånger inkl. kabel ut men ej inkluderande just indikation direkt så att master boot skadat. Men senare kopierande upp från den blir det omöjligt men påbörjad motsvarande / jämförbart xterm-fönster klarar att ta upp annars osynliga filer via mv. Tillsammans med diverse svår-raderat. Dessutom råkade den på det ut för incident inkluderad äldre lätt dement agiterad som önskade städa disken medan den arbetade (relaterat de abnorma problem jag fortlöpande nu har för laptop gällande tangent-bord, pekplatta, skräm-tryckande m.m. som jag likt ett mirakel trots inget dera fungerande klarade att utliisera sparande ner ett par veckors dator innan det hela total krashade för att hamna ungefär där nu: externt gammalt tangent- extern mus, och den gamla hårdvaran inbyggd trots bios-inställningar ibland tagande kontroll över allt relaterat inbyggt för att skriva diverse bokstäver).


Old fashion - formad av vår nutid d.v.s. sådant här ska vi inte behöva bry oss i egentligen - hamnar jag i beslut nu låt oss ta upp vad görligt från 2 T havande föga viktigt i veckor på det och därefter formatera och leta bad secotrs. Det gick riktigt dåligt med körande diverse mjukvara från western blev den funktionellt.


Klarande av det och återförande den praktiskt för att lasta av diverse andra diskar överfylla med som mest cirka 40 GB ledigt på någon disk snabb eller slö får vi problem med My Books.


Så antag - och jag föreslår inte att denna förklaring är mer trolig än andra man mer direkt tänker på -att den senare My Passport delad smart-lösning med My Book 2 T som orsakade problem inkluderande meningsfullhet hur boot record kan uttryckas. Och att uppdatering av den eller oberoende uppdatering av den korrumperande detta. Kanske isåfall - om alls detta tror jag detta - var första problemen med denna korrekta men föregripande att jag för ett fåtal dagar sedan såg över klientsäkerheten för denna (inte mer sofistikerat än att installera Norton's klientsäkerhets-lösning numera hos Symantec jag åtminstone i gui ännu havande föga möjlighet att bedöma något i övrigt var lite förvånad givet erfarenhet av liknande komplett bakåt var positivt överraskad av).


Nyligen därefter börjar 3T disken få akut-brist körande Wikipedia request-loggar få akut-uttrymme. Flyttande några 28 - 48 GB dumpa från "färdiga" år (färdiga i mening allt data jag för dessa tagit ner) till 2 T disken via Nautilus snarare än att skripta det med Perl och radera medan flyttande kvarstår bristen tills klart. Därmed stoppar jag in 2 T disken och låter den gå egen master (antar jag snarare än tycker jag sundare vara slave under något imaginärt i os slippande boot-sektorer) och flyttar mindre kataloger av nöd tvungen till den.


Därefter för att kunna flytta nästa 28 GB filtrerad wiki-request logg till 2 T driven flyttar jag nu komprimerade (eller motsvarande ej under överskådlig tid nödvändigt data) från 2 T disken My Book till 2 T My Passport ultra.


Om så är väl 3 T disken kanske hotad. Även om jag spekulerar att den är någon eller ett par generationer senare medan jag tror My book 2 T och My passport 2 T båda western är mer samtidiga i generation. 3 T disken här tror jag var en av de första 3 T externa enkelt funktionell via usb så ev. senare.


Så vad förutom initiala antaganden är givet implicit antaget här. Tja logik-maskin i diskarna med möjlighet att skriva till diskar. Och att denna går att styra via deras boot record jag antar körs när de stoppas in i usb. D.v.s. tämligen retro lite som master boot record virus vi långt tillbaka hade stora problem med.


Den lösning om vi antar detta jag vill pröva är att helt enkelt plug:a in 2 T disken med problem och data jag vill se funktionellt igen i den bärbara och därefter stängande ner Norton. Senare på dagen när jag tittar förbi så fungerar den därefter excellent så glömmer jag detta.


Jag vet inte om det är realistiskt. Sannolikheten för att atagande alls här stämmer är svårt att bedöma. Jag upplever väl egentligen inte heller att jag lär reda ut det ditt och datt heller utan i snarare om så krävs - förhoppningsvis om inte förfalla till något vegativt tillstånd eller något mer avledningsbeteende i manliga excessar - i den värsta av värlar (rationellt om fungerande egentligen inte men jag har ingen lust alls att behöva försöka detta) koppla den slav efter att ha plockat i sär den och om jag minns rätt från antar jag givet tiden kanske FAT16 kunna göra restore (men ej skrivande just det i dos-prompt om därifrån snarare Ubuntu) på filerna med dem återställda förutom motsvarande första character (hur, varför och egentligen på vilken aller vilka pc jag haft den här kunskapen plötsligt materialiserade sig från indikerande också master-slave koppling på moderbord såväl som boot-sektor-virus är ren dimma för dim: en hederlig civiliserad svensk som ej får en begagnad dator på posten undvikande XP, OS 7/8/9 m.m. vad det kan kallas ska normalt inte behöve veta sådant här önskar jag).


Jag är dessutom får jag erkänna enormt osäker om jag bör försöka fuska här. Typ snarare än att endast implicit söka tala till moral eller det förr i alla fall längre tillbaka välkända dåliga humör när shit rör mig istället för att korrektare vidröra personer som är mer engagerade i små-saker hit och dit istället för större frågor som att reflektera risker och problem med humör hos den enkla mannen på gatan och liknande motsvarande erbjuda en belöning.


Problemet eller enkelheten - det senare gör vår värld just enkel - är att det inte går. Negationen går givetvis inte att erbjuda då det säkert motiverar någon annan att vara en prestige-säkerhetsdefekter lika stor pain-in-the-ass. Och se det än mer tvivelaktiga och tydliggjort problematiskt att jag börjar generalisera hot på diverse aktörer jag upplever kan vara skyldiga tvingande dem att hantera min administration här kanske orsakande än större problem och varande kanske observant vid dagens slut orsakande mig en ännu större tidsförlust tvingas orsaka en kostnad - i relativ storlek realistisk antagligen mest för mig - både för ett fel de inte gjorde från början och sedan inte för att korrigera felen bra så jag blev nöjd. Risken är stor att det slutar med att det kostar mig mer timmar utan att problemet blir löst.


Praktiskt är frågan inte helt utan betydelse. Jag kan kompensera upp saker och har åtminstone delar tämligen väl försvärade. Antagande noll på denna disk kan relativt väl tas upp på några veckor kastande bl.a. allt av kulturella aspekter i news-domänen (ex. Korea-, Japan-tidningar m.fl.) och hållande till större, liksom micro-lending, mindre specialiserade refernsverk, FEMA, UU-conflict m.fl. high-intensity events, kanske cirka 200 - 300 mindre källor. Vad jag dock är särskilt intresserad av är att kunna bedöma den relativa intensiteten i "tiden" så att säga mellan olika typ-grupper ex. är hastigheten hur population i asiatiska diktaturer högre relativt ett lugnare givet associations-db representerande the World relativt vad diktaturens uttryck är? Det går ej att sunt om vi ska kunna prediktera från det - vad jag klarat i alla fall funktionellt alls - genom att betrakta dessa endast existerande reducerande allt annat utan jag (och tror jag mycket starkt alla för trovärdiga prediktioner som håller i rimlig andel ej fodrande att man över varje koncept kontrollerar manuellt vilket är ogörligt i mening av koncept jag har i alla fall d.v.s. ett varje varje koncept med dess relationer till andra koncept där varje uttryck av sådant är ett ngram som skrivet i text utan begränsning eller statistisk-modell) utan ett nät av koncept med explicit uttryckta såväl som en mängd implicita krävs. Indirekta förstärkningar är ej oviktiga och i en verklighet där aktörer formar om sig efter ögonglickets behov är det ej heller stabilt att från givet fram till en tidpunkt dimensionsreducera världen med någon ICA-variant. Hence att jag lade försvarlig tid på att få en grundläggande association väl fungerande. Det är den mer styrande poängen att jag expanderande antal relationer och koncept jfr tidigare Blue light för att bättre och tydligare kunna bedöma nivå på prediktioner därifrån. Intensitet är styrande i stora delar av det värdet via det implicita mellan konvergerande möjligheter vilka var för sig egentligen är vad vi själva trivialt kan indikera de största enklasta vägarna saker kan hamna i om vi inte behöver kvantifiera relativa skillnader i nivå, trolighet och effekt: samma hell vs freedom nytt.


I sammanfattning: Western diskar väcker relativt skeenden min naturliga känsla av att ee bär något "smart" (smart runt diskar med normala typ FAT, NTFS o.s.v. underställda OS känns för mig vad jag helstt slipper: men som jag tror i alla fall användes inget to-western-legacy inkluderande någon egen run-length-coding från inducerad nyckel). Gissningsvis vad en hel del finner mer intressant därför att ingen kompetens - tvärtom faktiskt - finns att hämta i den möjligheten idag givet vad möjligt addera i prestanda-kostnad egen hårdvara i disk tillsammans med historisk området. Vad som talar emot möjlighet här men uppföljning vad noterat western rörande problem längre fram lär väl ge svaret här med all säkerhet.


Och i all ärlighet: det mer positiva glada jag vi haft en period av sedan några år upplevande en människo-vänlig jag som tror att det kan löna sig att anta att i alla fall populationer av människor konvergerar naturligt till människovärden och människorätt snarare än att sådant mest är en lyckosam slump eller att någon jfr UK och USA sätter en revolver mot huvudet på Tyskland och Italien under WII är redan reducerat. Positiv människotro var nog vs min mer hemvanda och väl-repeterande cyniska not-very-human-trustning snarare än människo-ogillande natur var nog mest ett övergående resultat av att den lättare kroniska depressionen släppte helt för en fem år sedan ett antal år efter att den sista riktiga var (kanske 2009). Men utan negativ bieffekt tror jag. Mer seende människor för vad de är (lyckosam slump hjälpt vid behov av nöd WII-revolver om det helt divergerar in i Naxi-vansinne eller jämförbart) utan osunda positiva-bias.


Men för att pröva positivt vs negativt människovärde ska jag konkret pröva experiment med att låta disk gå in och riskera datat mer varaktigt förstört via överskrivning - och om så tagande tidskostnad kvantifierande den kostnaden såväl som att realisera den samplande om. Människotroende accounting så att säga. Jag känner starkt att det lär bevisa - i emotionell tolkning någon om människans natur (kanske att om man inte har en giraff-unge att förhandla med vs. bult-pistolen är man ganska körd förutom rörande grupper som känner att man kan lära något från att se den dissekeras).


PS. Nå jag prövar tidigare människotro med detta experiment. Med en 20 min uppkoppling PC och tittar bort ett tag. Understrykande löst det moraliska problemet bör nog från en människosyn räcka väl för att kompensera fanatisk nationalisk, racism m.m. Kanske ofta värt att pröva istället för att per default direkt uttrycka en kostnad.