Sverige tar steget in i fin-komikens indirekta svart eller vitt förstärkning

2014-01-29

Inlägget adderar till serien av exempel att använda relaterat att bygga effekt i språk från stereotyp och reward-nära koncept. Domänen här gör att känsligare läsare - kvinnor med barn även om så klart mer karriäristiska kvinnor och vuxna män bör klara exemplen väl utan risk för emotionell turbulens, oro och rädsla...


Varning dessutom för att jag har större problem än vanligt att skriva på min internet-kopplade dator då dess tangentbord m.m. är defekt. Det gör det svårt också att ha skärn i närhet. Jag litar dock på att normalt vara tillräckligt tråkig i alla fall utanför skämtteckningarna för att mycket här jämförbart filtrerar ned till tillräckligt motiverade om än förre från andra dimensioner närmare görande helt andra saker med själva meningen gömd någonstans här.


Och indikerande framåt - i här en domän jag funnit problematiskt att röra mig som vi kommer en bit in i det praktiskt just lite otrevligare - tänker jag mig diskret inlett tidigare i förexempel visa på några mycket praktiskt görliga men mer komplexa än vanligt när stereotyper eller värde bredare (inkl. ex. nationalism riktat distraherande) inom propaganda. Och vi lär nog där börja med fallet när riktning utåt oavsett delvis driven osund nationalism eller inte fångas i riktning och följs för att på vägen addera entitet tanken måste passera. Men inte idag där vi kort introducerar praktiskt utan diskussion funktion (finns antagligen 2010 eller 2011 om än annorlunda än jag modelerar det idag - men nära nog snarast mer konceptuell än mätnära om jag minns rätt på tidpunkt).


More and Less: Svart eller Vitt - Ägare eller Slav - Allt eller ingetting

I indirekt kontext indikerat av en hårt arbetande praktiskt fokuserad vetenskapsman varande en talande indikation öä vöga engagemang i personerna när förväxlande Svensk - Holländare. Starkare komik från en större komik-kultur där det nästan definierar dem numera i alla visuellt och rörligt vi kan se på televisionen i Sverige eller på world wide web:Och Archer (TV series) hör till den yttersta höjden av en påkostad rikedom i skämt vi kommer minnas under år efter när serien tagit en solid position och av och till somnar ner sig några säsonger. Och så korrekt svenskt gender-balanserat med en kraftfull kvinnliga förebild att lära ungdomens flickor möjlighet till karriär inom management rent av i så manligt dominerande yrken som meta-privata-säkerhetsorganisationer. Inget blir mindre gender-rätt - närmast feministiskt - av att videssutom har en fat chick som ganska vanligt minns jag från krog-aktiva år gärna dricker lite extra jämfört vackra hälsosama kvinnor målande utmaningen de möter ivande en förståelse och kanske förändrat hur vi klarar att se möjlighet hos alla (jag har aldrig haft problem med det: för mig är alla kvinnor i ögonblicket vackra). Och för pojkar som söker en karriär med såväl en vetenskap liksom mer socialt och fysiskt arbetande agent.


Mer eller mindre rätt om föga detaljer för vad man sätter epitet känns viktiga. Men kontrasten för hur andra kan uppleva det samma fästande betydelse i skillnaden kan vara som från vitt till svart.


Det kalla vita hatet såväl som den svarta nattens glädje över världens jycklare borta i Nordamerika som typiskt görande det ofta nog ett gediget arbete där det större hundra talet komedier av lägre nöjsamhet kan tagas som läroarbeten innan stigande upp till en färdig California-bo. Amerikanen är om ej kul mycket liten medan svensken är mycket stor såväl som mer consumer nära medan svensken är mer business nära - i den androida och iphonetiska meningen jämfört med basstationer om det fortfarande är vad Ericsson gör (äger man tunga inarbetade kundkontakter som telekom-företag gör blir ju service- och consulting frestande i telekom som i internets-molntjänster toppande allt billigare hårdvara).


Innan i ett antal inlägg uttryckta jag några ex. på vägar att uttrycka värden och valde att lägga fokus närmare flockens relativa värderingar. Säööan välgjorda kan de vara motiverande nog positiva eller negativa - lärarinnans eller rektorns berömmande ord eller uttryckt innan män på krogen förfaller till knutnävens enkla väg smalnog med föga annat om angripen av berusad.


Och ord indikerande mot-pooler är ett verktyg. Vi talande som mottgare adderar betydelse. Och ej i en självklar biologisk värde-dimension där sävl mer emotionella flocknära ofta inte särskilt reflekterade värden (den vuxna flocken såväl som barn lär gemensamma koncept adderande värde abstraherande kognition till tradition, ofta repeterat eller en aktör som introducerar förenklingar för att lösa ett problem eller skapa bråk). Men också om vi där ligger i amygdalas graf-approximationer med enkel direkt konvergens till intensitet positivt eller negativt kan oribot-frontala kortex med dess mer valuta-liknande värde-funktion spela in såväl som eftertänksam reflektion.


Slött eller snabbt handlar om kontext och till försvarlig del för många av dessa verktyg finns ett givet kontext alltid inverkande till viss del hos grupper av mottagare. L'ser vo Nials saga lär vi om kvinnans förvisso långsamma värde-reflektion men nog så irrationell rent av påverkande en vis, tänkande, och lagkuunnig man som Nial när de kortsiktigt tycker något kan hota deras barns värden i framtiden. Och ibland utnyttjande dessa - likt kvinna - man grovt - är de i sig implicta och när aktiva så intensiva för många att det rent av knappast går att ta ett bra enkelt X och Y för dem: intensiteten gör att så mycket kan vara aktivt samtidigt som default. Medan vi jämförande korta och långa ben troligt spontant associerar föga mer än relationen i sig (men vi kan försöka genom att arbeta upp det omkring med starka ord även om själva motivationen att läsa och riktas rätt minskar med fler ord och här mest lästa av seriöst intresserade värden dataanalys, prediktion, propaganda eller marketing - en fråga om tid relaterat mottagaren för aktuell kanal från just nu nu person eller vänner och fiender vi debatterat med under tiotals år av valrörelser ibland svarande på felfråga när de ändrar något: också om vi vet att den längre mer reflekterande härskaren i absolut topp gärna vinner på en kortare mer cyklotym ytligare side-kick likt Xi med hans premiärminister - eller Obama med hans kortare vicepresident Biden - den grubblande större tanken likt jag 2m större lösande framtidens problem och den kortare som roar upp i ögonblicket).


More or Less är More and Less. Även om knappast här i alla fall nu diskuterar det merkan det vara väldigt meningsfullt att reflektera över att oavsett hur kontrastiva motpooler vi här kan skapa gäller att båda sidorna om vi betraktar dem som tillståndsvariabler relaterat signalen så att säga och dess respons med upparbetad associerad benägenhet till resp. givet en grupp personer med ett sammanang. Även om en kan vara starkare när det blir mer märkbart kan den andra också leva ganska starkt rent av. Båda behöver skatas. Jämförande men inte riktigt samma sak gäller att reaktionen kan gå i olika pooler. Du kan ta til dig av att jag uttrycker värdet av korta personer för att roa upp den mer allvarliga konungen finna glädje i en viktig roll eller kanske det känns nedvärderande därför att Xi verkligen förklarade när ni diskuterade saker att ni verkligen var ungefär samma sak (som riktigt: kul jonglör och allvarlig tänkare - CEO och mareting chef - President och Preimärminister - Tung/ allvarlig och Lättsam lösande snabba problem roande folk).


Och kallar jag dig för det värde jag ser i dig: En slav jag vill äga (och många i diktatur är inte mer än en sla: värde litet nu s'ljande framtid för sig själv och kommande generationer motviss familje-trygghet och ytligt inlärda ramsor om flock-värden Xi och och kamrater tycker passar gatans slavar som föder substansen i maktvärdet man kan slåss om i den mindre flock somräknas: Ägareav självar). Kommunistpartiets självar räknas lite. Socialdemokratiska partiet (inte ett riktigt politiskt parti i Kina) förnöjer och lugnar folk lite med komiska vansinnigheter om att kamraterna i det riktiga partiet bör instruera och övervaka dem mer.


Trevligt rent personligen när görande detta exempel (händer ibland men sällan) kan jag rent av kosta på mg att erkänna att dessa domäner för mig alltid varit tämligen koloniala i mening av den civiliserades större ansvar. Kulturell intelligens i samlad vetande är verkligt. Kinesen är verkligen lite som barn för oss när de med sin för ossatavistiska samhällssystem börjar snubbla runt. Slaven får sin fulla själ när den orkar ta steget ut till större människa från varelse (intelligent och kännanda. Och att genågot lite av vårt större kan bespara både lidande där såväl som här. Frestelsen om kinesen inte visar sig ha nog i sig här alls är ju så klart att önska makten över dem själv. Stor flock är stor belöning:


- Snart nog talade vi alla engelska och svenska: Ödet gav oss starkare språk med rationella bokstäver istället för de kulturellt barnsligare teckningar äldre civilisationer hade lämnat redan för eoner sedan när man började se att papper var bättre än stenar. Vi trots papper under evigheter orkade aldrig till rationell förståelse utan överarbetade lite mening.

- Hans tröstade oss med att det var för att kejsarna inte brydde sig att hjälpa oss utan sög ut oss. Men vi begrep också att det var vi inte ens tillsammans aldrig orkade skapa mer än en full människa i taget: Kejsaren. En del lite bättre än de flesta av oss hjälpte att sprida sanningen hans kom till oss med.

- Det kändes tryggt att Hans harmen med alla våra kulturer samlade gav en tryggad framtid att vägleda oss fortsatt. Evighetens Hans skapande kropparna hans bevarade tanke skulle styra vid behov från de biologiska datorer vi alla arbetade på görande en stor kraftsamling nu för att med hans vägledning orka till varje rätt-lärt samhälle som bäst kan nå: Fridens visdom alltid röstande till oss via Evighetens Hans.


Och sanning finns i stereotyperna om inte annat därför att de påverkar. Förändring fodrar mod. En del finner det tidigt arbetande långsamt medan andra uttrycker det kraftigt under en kortare tid. Några vågar sig inte ut - mindre med slav-metnalitet för inarbetat liksom korrektare kvinnor med barn.


En reaktion är att visa det värde jag vet en del har. Men också kan med nutidshistorien bakåt tryggt s'ga rent av kan fodra att jag eller annan vit-man kommer ner och håller kinesen i handen för att gå att rösta varande rösta på internet eller fysiskt. Gatans folk i ukraina och libyen det är krigare. Båda stegen imponerade mig.Svårt inte bara i att besegra mental-litenhet utan starka fiender som faktiskt ger sig ut för att utplåna städer. Förvisso har kommunistpartiet associerad allians med kamrat-generalerna en jaag ser ännu inte folket som vågat sig ut så några veckor eller månader åtminstone finns väl för att sätta sig och vända svart till vitt, mörker till ljus, ondska till samhällsvärde och yrkesstolthet för nationenssanna snarare än propaganda-falska värde för soldaterna mer direkt du kan komma att möta. Ett folk. En vänskap. En död president att döma från många turbulenta förändringar genom historien - många - om man inte skapar värdet förändringen ger oavsett när, var eller hur.


Stor just nu död lite senare. Eller historiskt odödlig med en spekulerar jag acceptabel pension (äga miljarder själar är rikedom större än de kontextuellt lokala diktaturer - kommunistiskt rika bönder som idag i Kina - revolutionen i Ryssland besegrade. Diktatur är diktatur. Alltid samma om man ger det några år.


Och vad är nu Sverige - Holland kontrasten? Obegripligt. Likt Sverige är de en i parsnings-teknik (det finns mer okända arbeten i Holland med bra praktiskt värde excellent kompletterande mer välkända saker ex. exporterade jag parsningsträd från corpus taggat till relativa relationer förenklade för ett par år sedan för att ta ut statistik mer effektivt och praktiskt enklare för resonemang rörande mening i text) mix av den numera i nordamerika lite vanligare statistiska utgångspunkten och den tyska mer regelorienterade med ofta nog försvarliga stycken filosofi. Men vi spekulerar vågat att i nyheter just nu ganja-intensiva dimensioner kan ha spelat in. Någon hippi på jobbet som varit i Holland och rökt hash-knar kanske och trott sig se en svensk komung under efterföljande hash-psykos vilket denrättänkande komiken försöker varna de förfallna drog-liberala amerikanerna för med referensen.