När världen får oss att se den i mer än ord

2014-01-29

Uppmuntra läraktighet i Östeuropas länge helt okända länder varande Ukraina, Belarus eller annat man knappt minns att man hört innan man såg goda foton med föredömlig l'äs-uppmuntran.


Helt säkert en glädje för skribent att få ett excellent foto också.


Verkligt värde. Do ag brukar kalla det är ju själva den signal vars respons är att vi tar in det större meddelandets describe adderande symbol-grupper och förstärkning över mer.Titel är ju uppenbar oavsett löpsedel, front-page WWW eller sökmotorer. Men bild när stark är vad som skiljer ut bättre än allt annat i varje sådant konkurrerande kontext lättare därför på potenta kanaler sätts bra titlar redan.


Visuell kvalitet är ju så viktigt som vi lär av Ukrainas excellenta yta i media. Det märks verkligen att de östra delarna av Europa är Europas - och stora delar av världens fotoindustri i allt konceptuellt. Jag är verkligt imponerad.


Och en grupp av symboler mötande visuellt tydligt med själva orden finns. Ett gott exempel mycket konkret vars värde vi både upplevda från Ukraina, och jag längre tillbaka förra året kallade en temporär datafunktion för att skyffla runt data, och NSA delar i att vi fann ett gott namn:


Min Bulldoser och Ukraine-dosern;
NSA skyfflar upp nätverkets och informationskanalens matematiskt gömande snö - och likt teve-bruset utmanande den modiga dataarbetaren som vågar sig ut i kylan för att bereda väg för mer menings-baserad informationsgörande. Eller som en NSA-chef påstås av mig ha sagt till media i samband med regelbundna inofficiella briefing-studen med media om intern-politik, Obamas senaste utmaningar mötande kanske hans media-folk i dörren tagande chansen till inofficiell building-bridges där med, elegant uttryckte det (en av mina läsare tycks det):


- Data is a tough work but I am ready to die early if needed of math depression or general programming tourture if my presidents keep asking me for it. If not me for sure not the kids or the old folks being to weak to manage a hard work with the correlation.

- My hero being rightly international in my work is the swede Hans: his computers always explodes and systematic self-org. some-intelligent behaviour to be a solid bleeding pain-in-the-ass. Thats one tough bastard still at his Perl-programming. Hans doing file i/o with filehandle could scare any file go missing from the disks.

- Like the gigant warrior he is he wrote having the files running around over six disks to compensate for the disk attacking him by fleeing the data-import-extraction for calculation concept association. A hell few in the world meet and stand up to. A daily beacon in my tough data hell.

- If up against some terrible data I like to tune in to Hans swearing while fixing the disks during 48 hours intense work saving more or less all of it. Thats inspiration in more than just easy romantic girls talking about women stufff some of the younger kids not doing the hard roads on internet like to listen to.


NSA Bulldozer:


Jag tog med några till från samma Wikipedia-sida. Citatet är excellent beskrivande värdet av att addera spänning, och något dolt vi plötsligt kan lära om för att få folk att lägga märke till vad vi känt för många. Jag tror mig rent av beroende på hur tillgång idag ser ut våga mig på att bjuda under NSA-leverantörer av basstationen utiliserande återvining med äldre Ericsson GSM-telefoner. Välkänt sedan evigheter. Aktiva angrepp i något större skala med mycket dyrare lösningar förekom åtminstone i Europa 1998 och 1999. Idag billigt med högre kvalitet på Alibaba: Lärande ska vara spännande och kul även i kall snöstorm.


"ANGRYMONK: Technology that can infiltrate the firmware of hard drives manufactured by Maxtor, Samsung, Seagate, and Western Digital[18]
BULLDOZER: Technology that creates a hidden wireless bridge allowing NSA personnel to remotely control a system wirelessly[14]
CANDYGRAM: A $40,000 tripwire device that emulates a GSM cellphone tower.
[...]
DEITYBOUNCE: Technology that installs software on Dell PowerEdge servers by via the motherboard BIOS.
[...]
GOPHERSET: GSM software that uses a phone's SIM card’s API (SIM Toolkit or STK) to control the phone through remotely-sent commands[23]"

Dell tror jag förövrigt Snowden var kontrakterad av oavsett andra referenser i media. Men jag är ej säker. Jag tror också men vet ej säkert han vistades flera dagar på ryska ambassaden i Hong Kong efter att han försvann från hotellet.

Kanske rent av möjligt att efterkontrollera. Torde om så vara viss lös indikation om samarbetet uttalande nyligen från amerikansk statligmedarbetare ej noterat ev. finns.


Också i aktuellt nyligen anknytande till diskussionen om geo-dimensionen och våra mycket troligt rent topologiskt inverkande organisationer av biologiska neuroner.Ty förändringen i sig i vad sker just nu är föga intressant annat än i mindre områden. Viktigt är hur många som vet att det sker läsande, påverkas och påverkande vidare. Om ej för det är prediktionen inte vad som kräver särskilt givet kvalitet på data vi har. Att en bunt medborgare i Ukraina står och fryster utanför paralmentet imponerar ej på en internationellt finsmakande nyhetsläsare som jag. Är detta cyniskt? Ja eller nej beroende på vad vi menar med det. Jag kallar det mänskligt där det adderar konkret verkligt värde att ha fotokultur där man vant sig att behöva leverera hög kvalitet i koncept utan abnorma tidskostnader. I bild kan vi alla lära mycket av ett Storslaget Ukraina jag innan knappt minns något särskilt om: lite större än Poland tror jag och lite sönder kanske, ev. med mycket bönder (hela regionen har det tror jag), en gång kanske lite olja, och säkert väldigt tråkigt Sovjetiskt på någonsätt fortfarande. Idag: Storslaget. Kraftfullt. Verklig mänsklig kvalitet vi alla kan ta som förebild.


Archer såväl som andra mycket populäåra tecknade serier har just värdet att de ej kräver längre tid för att bibehålla intresse. Det gäller nu allt som syns och rör sig pågående. Men än mer när förstärkt med komik och stereotypiska kontraster. Skiljande ut in och ut mellan enkla åsikter ändå annars svårare att se utmärkt.


Ett Battlefield Air nödvändigt stöd för en nationalistiskt - på en centralitets-svensk-nivå lätt uttråkat - kritiskt värde. Hur ska man annars kunna uppleva alla skogsorter, små-städer som likt Borlänge känns lite för utmanande att våga möta kommande från en mer instränkt bild av vad jag enklare vill uppleva: samma som nu eller en god kontrast. Hellre en stuga i en skog en månad än en vecka i en småstad som tycks vara bara mindre än där man är nu.


Där är Eye in the Sky två gånger per år mötande det lilla Sverige utanför landets mitt något jag med stolthet tar mig för.


Förra gången ännu ovan - vad som lär ge med sig med åren - nöjde jag mig med att titta på bondgårdar e bit utanför Upppsala där fortfarande ändå görligt att förstå orientering med EU och så melllan Uppsala och Stockholm.


Inget som Eye in the Sky försökande hitta fram till en väg för att förklara visuellt begripligt hellre än numeriskt obegripligt med latituder och longtituder för att sätta ram runt landsbygdens småstäder. 9 - 12 km utanför Uppsala där född ändå virrar man bort sig.


Men visar mitt engagemang för hela Sverige... Att minnas om vår mer avkopplande rent representativa historiskt politiska positioner någonsin blir valbara: Hans bryr sig men på en avkopplat inspirerande nivå utan att han blir jobbigt överengagerad över små-händelser rörande tågstationer som stängs ner här och där lämnande Gammel Tant Dialekt vind för våg med inte mer än kommunens och kanske landstings-insatser av och till när veden tagit slut (jag förundras verkligen att det ej gått fram till våra naturfolk givet all vattenkraft o.s.v. att minst lika viktigt är redundans - själv har jag både el och möjlighet att ladda i datorns USB--port om det krävs för att få igång telefon eller bredband för att ringa och felanmäla). Jag ser och förstår skogens vardagliga lidande utmaningar och förundras av styrkan i den tysta norrlänningen och den runda skånska bondens starka. Hur hittar ni till butik och hem? Och den årliga kölden när energi-strukturen uttrycker den moderna världens motsvarighet till yxan som frysit fast i skön yxande fram vatten. De svåra vintrar när familjen blir färre av de äldres frånvälle med tillkommande matigare soppa klarande livet på de sista.


Visuell kvalitet. Vi är lärt från tidigt av de förr pågående svenska kultur-aspirationerna i film såsom Raskens och liknande. En myckenhet av hemsketer och svårigheter p.g.a. snål stat. Helt säkert rimlig semester en vecka men affärsrisk såklart att förstå av Maud O. m.fl. om vi är i domän av att lägga call-center: Kallt, blåser snålt, folket har buntvis med foto-kvalitativa stugor tillhörande rikspolitiker de kan beklaga sig över när du post-first-year bildar om och försöker ta ner lönerna till god asiatisk nivå och om det nu ej går ar vi edukterats av centerparti m.fl. att de aldrig får vad som krävs. Så några hand-outs finansierande anställningar hellre än låta det självorganisera sig på något sätt (svälten tänker jag om nu inte månskensbönder eller nya urgana-medborgare) är ej att vänta.