Battlestar Reuter flyr Kina efter visa- och ord-angrepp av korrekt inläst kamrat byråkrat

2014-01-29

Otäckt - mycket utstuderat slugt - av diktaturen. Detta lär nära nog garanterat skrämma dessa utländska reportrar till att ej ge igen genom att försöka störta diktaturen med särskild tidsinvestering i att leta upp de verkligt tunga nyheterna:Så har det alltid varit med media när de kommer. Ber du dom dra åt helvete och stängeer dörren går de iväg och gör något annat istället. Inte minst Reuters hör till de lite mer lätt-skrämda kommande från white-coller journalism med mycket ekonomi. Jag kan för allt i världen inte tänka mig att de lär skriva just något om Kina inte tryggt nära centraliteten över alla mindre mer standar-skrivande entiteter. Kanske rent av att dom gör några turist-tips-sidor eller Nake your own-duplo plant in China in five easy steps - just as good as your lego but big and chinese easy for anyone to get right even in red hot emergence:


Säkert har Reuters satt upp krisgrupp för att gjuta mod. Att bli uppläxad av ambassad-personal kan inte varit lätt heller för medarbetarna hemma. Jag kan förstå det: Ingenting som en välinläst motståndare med en ordentligt tids-gedigen standard förklarande hur saker och ting riktigt ska fungera. Finns som inget svar man riktigt kan se alls. Bara att repetera eller gå iväg och göra något annat istället.