Intensitet minskar distans till mer kreativitet, ökad kommunikation i flock och fiendens motiverade otillåtna sökande efter vetskap

2014-01-29

Ökad intensitet kan vi jämföra med ex. mer signalsubstans mer tidsenhet. Det ökar distans vi kan associera och resonera.


Information och energi är ofta nog närastående koncept. Resonerande och göra verkligt exempelvis.


När intensitet ökar i större frågor bör medvetenhet om att det i sig reducerar ganska ofta distans till vänner såväl som problematiskt - eller omvänt vad vi noterar ej ser viktigt eller söker eller hoppas utnyttja behöver ses som potentellt problematiskt - och också bör rörande relationer där man kan känna närhet vara medveten om det. Där skiljer jag mig knappast från tumregeln och kan nu av och till lite mer konkretiserat notera närhet till problematiskt och möjligt begränsande.


Föga problem - åtminstone i en mer direkt fysisk mening är något jag behöver oro mig för varande tämligen lång och om motiverande springande snabbt såväl som välbalanserad av yoga och om därtill av nödtvungen fylld av en massa icke-relevant i domän av bitteret, oförrättmeter m.m. jag misstänker kan spilla ut förhoppningsvis inte på juridiskt svåra uttryck när det gäller vålds-trappan nödvärnslagens koncept brukar jämföras med. Försvarsfilosofi tenderar heller inte att vara radikalt i grundläggande koncept här eller i mining för prediktion, fiendens orättfärdiga propagerande och de rättrådigas informerande eller i informationsteorins mer traditionella domän av krypteringsanalys eller information warfare (där antar jag de flesta först läste mig bakåt 96 eller 97 tror jag när jag först skrev om säkerhet).


Men begränsande faktorer finns och allt mer känsligt är ej vad man skickar brev elektroniskt eller fysiskt ogenomtänkt.


Passande för diktaturens förakt för mänskligt definierad av folket varande helt eller i delar slav. Är nu svensk såväl som annan involverad i sådant här handlande med själar - död. Allt vad sådant här kommer ner till oavsett hur tidigt kanske uttryckt är namn på personer att arrestera, fängsla, tortera och döda eller information om kontext där de finns flera att skjuta. Ingenting sådant ska normalt gå att finna här och här och nu har jag väl föga av jopp kvar om man ska våga något där lag om nödvärn och excess blir realitet. Så inte just här utan alltid särskilt när intensitet indirekta mördare kan söka eller direkta medarbetare stödjande den större härskaren fodras försiktighet. Och givetvis när moraliskt och juridiskt korrekt vad man ska se som ej längre mänskliga i vanlig mening. Liktdiktatorn föder de på övriga säljande död. Minns att du ej jagas i en sann utan praktiskt mening därför att bytet i den korrumperande parasit-prganism mördandeframtid, frihet och människor. Det är större respekt och rädsla den vägen. Och när möjlighet finns avlägsnas cancern med efterföljande fria val.


Vad demokrati har totalförsvar och kroppen immunförsvar när det kommer mycket och snabbt genom att kompostera med annan ej längre mänsklig skit vi ger ifrån oss. De i mänskligt definierade informationen defekta cancer-cellerna är inte del av oss. De är ej mänskliga. Levande döda - mindre än djur därför att dess koncept består ej. En defekt försvinnande bort i realisering i tänkande och kännande. Äter egen flock.