Riktad information: Inducera det diskret paranoida och uppmuntra till hat (ex. med Xinhua och EU)

2013-11-05

I Förstärkt information: Kontrast resp. Isomorfologisk-likhet diskuterades också en del uttrycksmetoder som vanligen hör till det inkorrekta och vad vi helst undviker. Konceptuell variant tydliggörande problematiken och kanske särskilt i Europa ett återkommande problem i realiserad effekt diskuterades tidigare i:Jämförande med stereotypen för nazisten gäller delvis att dess "spridning" över Europa realiserande fara, hot och krig inte är helt olika men med en annan relativ makt och hur uttryckt (rullande in med pansarvagnar så antingen flyr du eller strider d.v.s. just i det snarare än ex. utrotningsreglen lättare att uppfatta mindre i dimma - närmare en rent uttalad stereotyp av onyanserad ondska).


Effektiva tillämpningar ligger naturligt i att försöka inducera "paranoia" (i en icke-klinisk mening men i övrigt ett utmärkt begrepp) ofta riktat mot grupper för att förska ta det till hat. Det är faran i det och varifrån potentialen kommer. Metoderna i svart där hör dock till det enklare och mindre effektiva och ofta nog använt både nu och historiskt. För att bättre indikera vad som avsågs där jag använde visualisering snarare än symbolgrupper i text men ej gjorde visualiseringen skissade jag en konceptuellt likartat. Vidare satte jag ungefär den nivå uppåt med översta gräns satt i dom tidiga delarna och gör i gränszonen för enklare black magic som här ungefär jämförbart med övrigt.


Konceptuellt tema vi antar att vår "komiska" visualisering ska förstärka är att nyhets-klustreringssystemet (byggt med EU finansiering och som förstår det tänkt för omvärldsbevakning och intelligece men gör dock endast klusteringen utan att ta ut information eller göra analys) storligen domineras av Xinhua i vad som är i format indikerat pressmeddelande. Det är möjligt att AP är större - jag kan återkomma med siffrorna när jag samplat slumpvisa koncept mot den klart (försöker allmänt just nu hämta nyhets-titlar "effektivt" med så få nedladdningar som möjligt: allt gick åt medan sparade för verifering och övrigt runt query snarare än language hade föga om ej återanvändande).


För en statligt finansierad propaganda-maskin - lika lite som statliga brutala bidrag till företag anställande hundra tusentals - är frihandeln självklart väldigt svag. Vår "frihandel" med omvärld reglerar vi i avtal och normalt om inte något "särskilt" - odefinierat troligt - skriver EU inte på avtal som gör konkurrens omöjligt. Här konstaterat för deras nyhets-klustrarna som glatt äter upp allt den får tag i gör lite entity-detektering och försöker sortera den till kanske tio till trettio kategorigrupper där den kinesiska propaganda maskinen märks mer än något annat. Där besegrar de också potent aktörer inom marknadsföring, SEO m.m. som verkligen tycks ha svårigheter vad jag sett än också med nyheter generellt (jag är osäker på om någon urvalsmkeanism använda: givet ej att analys sker måste det rimligen vara nödvändigt men samtidigt vem vet riktigt hur det sker).


Visuellt tänkt där vilja att investera tid och färdighet kan nå kanske mer värde av några förklarande ord. Över EU-muren är försöket att uttrycka ett trögflytande infekterad glegg som rinner ut och sprider politiskt sjukdom m.m. Emellertid för att inte skrämma slag på barn och äldre satte jag dit ett mer komiskt flyende litet EU-pressmeddelande - överviktig och vindrickande som vanligt i den välgödda EU-kulturen enligt andra stereotyper - ej i form att göra annat än att överge sina visioner och lämna sörjan där den är.


Att det hotar och äventyrar livet för pressbyråer m.m. kan vara bra. De är ju potentiell kanal ofta intressant för att ta pay-load bredare men verkligen att många grupper utnyttjade historiskt såväl som pågående oavsett lämpligt eller olämpligt kontext (företag, politiker, organisationer av medborgare m.m. - alla energieffektiva vägar att föra ut budskap om hastigheten just nu inte är kritiskt utan bearbetning av en lite "tjockare" "hierarki-neuron" fodrande mötesbökande, presentation, generellt bearbetande med information mot större lager av dem, kanske ett hästhuvud o.s.v. - om tid är kritiskt och behovet stort brukar människan i allmänhet hoppa direkt dit man vill nå och tala direkt till "folket").
EU-MUREN SKAPADES FÖR ATT HÅLLA UTLÄNNINGAR BORTA
MEDAN FRIHANDELN DOG NÄR DOM STATLIGT FINANSIERADE PROPAGANDA-MASKINERNA KOM


Därmed inte att jag tycker att det är en dålig tjänst. Vad man väljer att använda kring sådant här är ju oftast en fråga om smak där många alternativ särskilt finns om vi tar in också tjänster baserande runt RSS och liknande format. Ett påtalat värde är att motorn sägs uppdatera sig snabbt (jag har inte föröskt bedöma det men jag har konstaterat att den har regelbunden nertid när den ej svarar på RSS-förfrågningar som tycks följa ungefär perioden den sägs uppdatera sig med).


Och ej heller - kanske förvånande från kontext - har jag särskilt mycket mot Xinhua rent allmänt. Det är ett problem givet vad det tillhör och kan och av och till används för - propaganda och desinformation - men jag upplever verkligen inte att det direkt är fyllt av parti-trogna vänner av diktaturen. Och tycks ofta i deras egen producerade när själva diktaturen inte är nära hålla god redaktionell kvalitet.


Här passade det dock excellent som exempel. Det har tycker jag ett nationalistiskt egen värde att skrämma upp Bonnier lite till när man kan. Det stimulerar deras kreativitet och hjälper ägare, ledning och medarbetare att prestera så mycket mer per tidsenhet. Efter - med dom gamla fienderna ännu levande - Google och Wikipedia kom så kinesiska kommunistpartiet och PLA indoktrinerande EU i dess omvärldsbevakning. Frågan är om dom statliga bidrag man önskat mer av är riktigt som det här slutar? Tänkbart även om jag "förtråkat" genom att förklara och använd som exempel kan det lära en del om realiteten i distans mellan att skapa information och varande troende till den där varaktighet utanför skapandet inte är det vanliga hos "konstnären" oavsett om det handlar om marknadsföring kommersiellt, politiskt eller religiöst när vi rör oss i domän kompetensdriven riktad information där true believers missionerande om något är en komponent att paketera och förstärka. Det är realitet.


Ormen

För att addera något nytt förutom anpassningen av kina rinner-virus-besmittat ut över "Kinesiska havet" medan japanska öar dör i grått töcken av föroreningar och slavdrivande skugg-gestalter som torterar dem i dimman - prövade jag att addera en enorm orm. En sedan många år återkommande teori är ju att reptilerna när vi längre tillbaka under vår gnagar-evolution än mer och säkert fortgående fram till idag kraftigt jämfört med andra faror i evolution fått ett etablerat delvis redan uttryckt reaktionsmönster. Senast såg jag det diskuterat i följande pressmeddelande från University of California - Davis publicerat via EurekAlert!, AAAS (huvudsakligen National Science Foundation och Energy Department finansierat tror jag):


"The results show that the brain has special neural circuits to detect snakes, and this suggests that the neural circuits to detect snakes have been genetically encoded," Nishijo said.

The monkeys tested in the experiment were reared in a walled colony and neither had previously encountered a real snake.

"I don't see another way to explain the sensitivity of these neurons to snakes except through an evolutionary path," Isbell said.

Från: Snakes on the brain: Are primates hard-wired to see snakes? (2013-10-28)

Men innebär det att du inte förstår att det inte är en orm? Givetvis inte och just därför existerar den potentiella möjligheten att använda denna - liksom andra orm-fria metoder - för att addera inducerad intensitet i neuronnäten för att utökad potens när vi förklarar en helt annan ex. politiskt fråga eller skapande en spelfilm (där ormhuvuden kanske oftare förr var inte ovanliga).


Korrekt ska sägas att jag gjorde den lite överdriven. Och bäst vill vi egentligen inte reducera dimma och smygande med för tydlig konvergens. Det går dock bra att lägga ormar på andra sätt precis som andra sådana faror. Vi ser det men flytande ut med övrigt. Jag hade dock praktiska svårigheter att få det bra med ritprogrammet. Något av det märks antagligen om man tänker bort "Big Red" ätande EU-pressmeddelande.


Tidigare i tema riktad information: