Större eller Mindre? Tekniskt under eller legotillverkad lågpris-standard? Chihuahua eller Grand danois?

2013-11-05

Att tolka och beskriva från kontraster är vad hela vårt språk bara i "grundtermer" - upp / ner, mer / mindre, mindre / större - där resp. pool för ett gemensamt kontext kan definiera varandra. Ett enklare och oftare praktiskt tolkande relevant jämförelse för vad som avstår är att:


  • Pågående nyhetshändelse vid en punkt när ett gemensamt kontext vi är ytligt benägna att se sammanhang från (ex. ett fåtal gemensamma aktörer: Snowden, Obama och NSA) definierar upplevd storleksordning.
  • Ska samma nyhetshändelse vid tidpunkt n få samma uppmärksamhet som vid 1 krävs inte samma intensitet eller ens normalt linjärt ökande intensitet i vad som händer och sker.
  • Om ex. inte NSA nyheterna i morgon ska kännas mindre intressanta - vad vi kanske oftare mer sannolikt skjuter på att läsa jämfört med tidigare - måste intensitet upp jämfört med där vi står.
  • D.v.s. vad vi förstår från markov-antaganden och tillsammans med en del andra faktorer kan indikera ha delförklaring i begränsning av arbetsminne (d.v.s. oavsett mängd information given i färg, storlek, intensitet av alla möjliga slag är antalet entydiga symboler vi kan konvergera och resonera med och om samtidigt tämligen begränsat) resp. att arbeta effektivt med information relativt händelser per enhet tid som funktion av motivation (ex. fara): mer för det senare desto smalare fokus.
  • Just i nyhetsvärlden är en taktik för att hantera det och få god mängd läsare för något stort pågående längre tid utan att svårare behöva höja intensiteten pågående exponentiellt att divergera målgruppen d.v.s. lägga ut vad som berör olika aktörer i skilda tidpunkter. Det håller det hela aktuellt eftersom läsare reagerande tillhörande dessa arbetar upp pågående i sig.

Problematiken när vi faktabedömer sådant som Nordkoreas tablet är att vi befinner oss i kontext Nordkorea och när vi utan givet kontext av andra tablets bedömer är det lätt att övertolka praktisk distans presterat i skapelsen. Normalt för tablet kan vi jämföra med centralitet för normala nyheter om NSA avlyssnande Merkel, amerikaners mobiler o.s.v. medan kontext Nordkorea utan att jämförande tablets indikerats i direkt kontext gör att vi jämför pågående från föregående "Nordkorea-punkt" som verklig från vad vi tror oss veta eller korrektare upplevt från andra normala Nordkorea-nyheter.


Och ett stycko bedömer jag troligt billig legotillverkad tablet inte svårare att införskaffa några tusen av än att skicka kanske US 30 - 50$ via Western Union eller vi vilket medium eller kanal som helst inte helt otroligt tycks intressantare och kanske indikera mer än den gör.


Det finns mycket mer man kan diskutera om detta rörande automatiskt nyhetsanalys resp. kanske intressantare här enklare principer. Problematiken rörande det senare är att det görs bäst visuellt där jag på tiden jag önskade lägga inte hittade direkt en uppsjö av möjligheter.


Jag nöjde mig därför nedan att försöka indikera att en hårdgräns för vilken eller vilka dimensioner vi bedömer från inte självklart finns utan är indikerad av givet kontext. Är kontext jämförelse storlek av hundar som givet av bara hundar i bilden är det ett exempel men sätter vi dit en elefant är det snarare djur. Nedan sökte jag snarare peka på att pågående som dynamik i flock (ex. utanför det två entiteter som står redo att bekriga varandra i vilket regelmässigt inducerar intensivt storleksbedömande i alla möjliga dimensioner ofta elegant djurt i medier när tid finns och många maskiner och vapen att rita på kartor finns).


Vidare önskade jag göra en i alla fall första indikation rörande kommentaren om symbol med resp. utan indikerad kausalitet med riktning i: Himmelska fridens torg: Diskussion metodgrupper riktad information för konkret värde resp. risken att tappa värde redan byggt om moraliskt defekta metoder används (2013-10-28).


Gemensam riktning, något skilt avstånd och perspektiv, och scene bakgrund till en gemensam rörelse:Händelse indikerad som vi vill tolka är den gemensamma rörelsen.


Nedan om vi följer länken två stora hundar och en är större än den andra. Ej gemensam rörelse på riktigt samma sätt som föregående där de håller på att lära känna varandra. Hund till höger verkar mer "utåtriktad" men tycks inte aggressiv om än möjligen relativt hund till vänster mer dominant (men inte särskilt). Korrekt utan att betrakta hela bildserien vet vi dock säkert.Tre stora hundar i gemensam flock-lek d.v.s. en "enhet" - en riktning / en grupp - utan indikerad kontrast från den sociala flock-dynamiken:


Foto: MyNeChimKi

Gemensam lek men kolliderande riktning vilket oavsett att skillnad i mankhöjd är större här gör jämförelsen oftare vad vi gör:


Foto: hmmlargeart

Nedan är vi i tydligare pågående. Vi ser att något med av båda indikerat värde - en boll - är at stake. Den större hunden kontrollerar den men den mindre är på väg in för att erövra den. Vi kan se det som vad vi enklare ser som en under-händelse från en serie sådana indikerat lösare från föregående i den från predikterad "kollision". Ett kommande begrepp på en tidslinje när de längre fram skriver resp. variant av vad som egentligen inträffade.


Foto: hmmlargeart

Ingenting pågår - vi har ej från indikera att troligt prediktera från denna markov-punkt till nästa rörelse, förflyttning eller i övrigt förändrat tillstånd. Bilden vad föreställande är i sig ensam symbol för vad resp. två fokus bär och resp. hur de jämför.


Foto: Ellen Levy Finch

Jämför med tidigare bild med "enhet" av tre hundar också jagande något at stake. Emotionell potens från "ansiktsuttryck" m.m. oavsett hur benägna vi är att feltolka det oftare kanske hos hundar än människor har betydelse.


Vi kan se sista bilden som illustrativ referenskunskap ej särskilt viktig pågående för scenen avbildad. Riktning för vad som kan ske där skillnad i storlek har direkt betydelse finns inte (jämför gärna med de två hundarna på väg att kollidera).


Tidigare i samma pågående tema: