Riktad information - Identifiera potenta symboler 1: Similarity med perspektiv

2013-11-13

Nära fortsättning till Riktad information: Budskap levererade med välkända symboler i många varianter från kringliggande associerad koncept-grund där vi ju från common sense laborerade med Terracotta krigarna utan närmare förståelse av vilken ev. tyngd de har. Innan vi troligt kommande återvänder till det och tar oss en närmare titt på deras ev. betydelse gör vi en förenklad anpassad stöd resonera modell-beskrivning av hur vi kan tänka kring den typen av till något "kringliggande" symboler.


Vill vi skapa intensitet utan andra krav är det ju välkänt effektivt att futta eld på flaggor. Men vad gör dem potenta? Låt oss uttrycka det som den minsta gemensamma nämnaren för hela landet (eller jämförbart) inkluderande varje del som inte befinner sig i försök till divergens (vilket ofta kommer med konflikt jfr Sudan - Sydsudan, Irland resp. Nordirland, Tibet - Kina, och sundare hanterat Norge - Sverige och Indian - Brittiska imperiet).


Ytterst repeterade och regelmässigt uttryckta i alla sammanhang där en symboliserande representation behövs blir det den naturliga konvergensen. Ofta finns utanför det ytterst lite konkret om något där övrigt innehåll är känslomässigt och mycket vad som formas utifrån individens tolkning från sin värld kanske oftare inte heller enkelt att uttrycka i mer konkreta down to earth begrepp. Vad vi istället kan hitta oavsett nation en försvarlig mängd poesi, visuella uttryck ofta med andra symboler som tycks ha en självklar enkel mening men som egentligen saknar mer detalj-exakta "lagboks-detaljer".


Mening och förståelse av vad som symboliseras nedan var i alla fall vid tiden och för generationer som kom ur en bättre skola än idag vad vi oavsett "troende" på dom nordiska brödrafolken eller hatande det vad gärna tycker oss första: Tillsammans, ett folk men med flera flaggor. Meningen vi ser ska självklart förstå variera enormt i förväntade detaljer och praktiska detaljer.Förenklad utgångspunkt

Önskar vi nu finna intressanta prospektiva symboler i dom här dimensionerna kan vi göra en förenklad utgångspunkt. Vi känner till flaggan (och ev. några till jämförbara symboler) i det mesta representerande ett land.


Vi väljer denna flagga som det perspektiv vi utgår från och låter denna symbol med dess relationer (vi återkommer till begreppet) och approximerar det som definition av hela kulturen.


Vad avser vi med "flaggans" relationer? Vi konstaterade tidigare att flaggan används i alla möjliga sammanhang där entydig konvergens till en symbol representerande ett nationellt kontext önskas. Det ger oss konceptuellt två större grupper av relationer:


 1. Vi kan betrakta symbolens samtidiga uttryck med andra symboler statistiskt. Exempel:
  • Givet att vi har symbol flagga för Sverige hur troligt är det att vi har sybol Svensk ambassad?
  • Givet att vi är i staden Stockholm har visuell symbol svensk flagga hur troligt är det att vi är samtidiga med byggnad (ex. flaggande eller har symbolen på platt metall-plåt vilket är ganska vanligt bland myndigheter även om jag inte minns hur vi gör här eller om det är kutym allmänt).
  • Givet att vi har Svensk flagga hur troligt har vi Norsk flagga och pingis?

 2. Vidare gäller att situationer vi uttrycker symbolen i varande sedan så länge repeterad realitet kan betraktas som binärt inlärt motsvarande de i långtidsminne varaktiga optimeringarna mellan biologiska neuron-grupper med resp. konvergenser:  • Sannolikheten för svensk flagga givet en mängd kontext hör inte för praktisk problemlösning hemma i dom mer typiska statistiska modellerna.
  • Ex. flagga på nationaldag är för något ev. praktiskt intressant att bedöma inte hur troligt för ett ej mycket begränsat kontext utan handlar istället mer troligt om att bedöma mängden flagga ex. i Stockholm kanske versus mängden gamla unionsflaggor.

Vi lämnar här den första gruppen av relationer att återvända till senare.

Relationer typ I: Blue light

Rörande typ två - Blue light - kan vi också korrekt förstå dem som i där aktuell representation av kunskap helt motsvara ex. indelning av djur och växter i familjer med hierarkiska relationer, Wikipedias kategorisystem och super- och subordinate (med flera besläkta koncept) i ontologier (Wordnet är ett vanligt och utmärkt förklarande system men är praktiskt vad vi i den här användningen korrekt undviker: den lingvistiska subkulturen uttrycker viss "distans" till hur de allra flesta gärna vill förstå och tolka ord med deras relationer vilket rörande sådant här hör till var det kan befinna sig på ordentliga avstånd).

Situation styr relationens mening

Thesaurus i vad de försöker uttrycka är enklare än ontologierna med endast binära relationer eller relationer ofta indikerande större eller mindre (ex. broader vs narrow) exakthet är också utmärkta exempel. Dessa har fördelen av att de just inte söker definiera vad relationen innebär (vilket praktiskt kan vara oerhört situationsberoende: Jämför två ordentligt troende på Norsk-Svenska unionen resp. ett oberoende Norge - bara själva begreppen vi upplevande oss oberoende tror är färglösa kan i värsta fall uppröra båda men på väldigt menar de olika sätt).

Situationens inverkan på vad relationen innebär förenklar vi här till att endast inkludera att vi när vi tar perspektiv från flaggan för att bedöma andra symboler definierar verkligheten rörande vad vi är intresserade av som endast inkluderande de symboler vi direkt har relationer till. Tar vi ex. perspektiv från konceptet Sverige snarare än som uttryckt nedanför flaggan är vi inte otroligt mindre intresserad av alla flaggor som den flaggas tillsammans med (spekulerar jag) varje dag vid diverse FN byggnader och liknande organisationer.

FN är inser vi en trolig relation direkt till Sverige men med mindre än att Sverige i direkt mening har över tiden varaktiga relationer av sådan typ att de är etablerade som binärt existerande över en längre tid propageras dessa inte i sin tur från flaggan eller annat vi har relationer med. Sådan propagering handlar snarare om praktiska situationer där vi följer ett flöde, resonerar sannolikheter för övergångar eller applicerar ett vågrörelse-system (beroende på vad vi är intresserade av och preferens: det mesta förekommer i olika applikationer ex. är ju vågrörelse modeller mycket vanliga i en mängd modeller relaterat hjärnans aktivitet).

Symboler mer eller mindre lika Sverige

Jämför vi nu symbolen Sverige med symbolen flaggan inser vi att de kommer dela en mängd jämförbara relationer. Eftersom vi definierade Sverige från ett abstrakt koncept Sverige vi antar att vi har etablerade relationer för (ex. bland en många grundläggande datakällor för det historieböcker där mycket vi efter skolan sällan ser i uttryck etablerande sannolikheter för samförekomst med andra symboler diskuteras men som fortfarande är mycket styrande för hur vi resonerar såväl som både beskrivande och etablerande ett gemensamt implicit kulturellt kontext).

Sverige är dock större än flaggan. Utan att just nu i alla fall promenerande över till andra datorn för att titta hur resp. symbol ser ut i mina datastrukturer här (Blue light i olika generationer) tror jag att Sweden där kan ligga på kanske 4000 till sex tusen relationer medan flaggan troligt ligger på färre än några hundra. Det finns ex. ett enormt politiskt såväl som social realitet i landet som vi inte viftar med flaggor runt (ex. besökande landstingsfinansierad sjukvård eller noterande att kommunen placerar ut infrastruktur att placera hundars tarv i, planterande blommor eller ritande karta över tänkta framtida bostäder).

Vi kan utifrån den principen när vi ännu ej känner behov av att direkt kvantifiera emotionella potentialer runt symbolerna eller beräkna sannolikheterna för dess uttryck givet ett kontext skatta hur lik en symbol är med vad vi tillfälligt satt som mitt och tar perspektiv från.

Begränsningen av relationer förenklade till endast typ II

Exempelvis kan vi uttrycka hur mycket mer "svenskt" Stockholm är jämfört med Uppsala (båda är för svenska städer ovanligt svenska både i Blue light såväö som jag noterade nyligen i FN's dokument när sannolikhet för samförekomst mellan symboler tas ut från meta-informationen (titel, sammanfattning o.s.v.) samt i dokument mycket tidig text. I bredare mer "internet-statistisk" mening brukar dock lugnande diverse städer "sport-påverkan" betyda en hel del. Ex. med Google.com hits (troligt mycket ungefärliga värden):

 • (Sweden OR Sverige) AND (Stockholm): 194,000,000
 • (Sweden OR Sverige) AND (Göteborg OR Gothenburg): 100,000,000
 • (Sweden OR Sverige) AND (Uppsala): 50,600,000

Såväl som antal boende taggande foton, görande saker de berättar på Facebook, uppmuntrande sina politiska representer genom att peka på problem i vardagen eller berömmande en lokal butik för deras föredömliga prissättning på kaffe eller frukt.

Antal hits från Google trots egentligen inte alls relaterat emotionell potens i symbolerna understryker likt väl såväl den konceptuella skillnaden mellan denna modell vi diskuterade här mer med mer stabila men väldigt ofta ganksa tråkiga samhällsrelaterade relationer mindre föränderliga över tiden (även om vi givetviss också som diskuterat kan tillämpa det filtrerande effekt för att fånga intressanta utgångspunkter via similarit för relationerna). Uppsala varande gammal konkurrerande huvudstad, haft fler (med vid tiden mycket litet land) kända personer tidigt i historien, bekräftat dansken Styrbjörn m.m. har något fler varaktiga relationer men samtidigt inser vi att i en mängd - troligt fler - situationer är Göteborg mer potentiellt för fler personer. Det återkommer vi till framöver.

Perspektiv: Sannolikhet A givet B, likhet Blue light relationer och emotionell potential

Tills dess repeterande var vi började men med alla koncept betraktar vi bilden nedan. Vi har den kinesiska muren (givetvis behöver jag antagligen inte förklara vad det föreställer men för synskadade kan det vara en föredömlig insats fler borde ta efter) vi vet är kraftfull kinesisk symbol som konvergens för en mängd murar byggda vid olika tidpunkter på olika platser inte i alla fall enormt långt ifrån varandra. Vi inser att en naturlig riktning från perspektiv försvara muren resp. ta sig förbi muren för att ex. erövra spannmål eller boskap från de bofasta kinesiska bönderna (eller som Kubla Khan med fader tagande allt för att kultur-blandning transformera sig delvis tycks det som något inte helt olikt adel och kejsar-relaterat innan de kom: ungefär som kommunistpartiet tagande makten också från en innan existerande diktatur-dynasti).

Målsättning, utmaning och emotionell potential kan variera ordentligt beroende på vilken sida vi står om muren.

Exempel: Öresundsbro

Till muren adderade jag en Öresundsbro. Öresundsbron är intressant därför att det var något Sverige och Danmark i mycket gjorde tillsammans från planering, bråk och ideer, till slutligen användande det hela. Bron är ju naturligt väldigt rättvis. Många svenskar vill säkert gärna åka ner och turista i Benelux eller kanske Frankrike. Men danskarna får ju också värde genom att de gärna besöker eller bosätter sig i Skåne.

Samhällsinsats såväl som värde och hur det påverkar resp. samhälle etableras ju också jämförbart i tiden. Från perspektiv Öresundsbro är därför Sverige och Danmark väldigt lika. Det är en varaktig kulturell-brygga mellan nationerna med i Blue light mening mer detalj-substansiell tyngd än flaggor och hålla handen någonsin var.

I bilden i ett försök att vara rolig ritade jag en barbar-fallkropp också: Motsvarande skillnaden mellan dansk och svensk kost och vanor när det kommer till tobaken. Dansken som flyttar hit kan nog tänkas börja äta lite hälsosammare medan svensken som flyttar ner i Danmark riskerar att drabbas av smörebröd m.m. excesser från den fetare kontinenten vi i en kallare hårdare nord lärt att oss klara oss utan.

Exempel: Monument och stora byggnader

Till kraftfulla koncept såväl som skillnad i perspektiv diskuterande bl.a. Barsebäck ges kompletterande i:

I "dansk-producerade" Riket från kompletterande diskussion har vi ju också vad som kanske är uttryck av stereotyper i en nidbild av svensken uttryckt i rollen Ernst-Hugo Järegård spelar. Men jag kan tänka mig att det kan kännas lite kraftfullt såväl som begripligt för en del svenskar: Riktning påverkar oavsett om i sannoliket A givet B, bedömande likhet i motsvarande Blue light relationer diskuterande här, eller i emotionell potential vi associerar till något.

Riktad information

Tidigare publicerat:

Ett minst lika mycket som för något annat exempel på en grupp av konstnärliga kreationer (just i ex. teve-serien Family guy) i det visuella mycket mätbart på en högre nivå än det ibland mer skissartade jag gör:

Inledande översikt närmare substans och "symbol-ytans" färg och känsla medan mer ovan utanför ex. handlar om formen, komponenternas relationer skapande helhet, samspel eller motstånd mellan scenens symboler och vad indikerat om föregående resp. kommande tidpunkt:

Typiskt mycket mer teoretiskt rörande ex. matematiska uttryck resp. relaterat ej p.s.s. som här övergripande förenklat för ett användningsområde resp. automatiserad analys i intelligens finns också en hel del publicerat geno åren so rör similarity såväl som här i övrigt diskuterade koncept. Söker man sig bakåt i pagination eller försöker använda sökfunktionen finns hel del del att hitta och en hel direkt via Google-sökning similarity för bloggen: