Minimalistisk analys från ett minimalt antal ord: "Third Plenary Session of the 18th CPC Central Committee in Beijing"

2013-11-12

Nedan några lätt expanderande bullet-points publicerade 2011-04-05:En bra sammanfattning att jämföra nyheter nu med rörande frågor och vad som sägs kring dem. Vi kan vidare mer i människans natur och mindre i detaljer uppmärksamma och stora delar handlar om internationell ekonomi inte uteslutande i fakta uttryckt utan i att uttryck relativ makt - stärkande egen självbild och understryka värdet i Kinas ekonomi som faktor påverkande världen.


Nu rörande det lilla uttryckt tyckte jag följande vad som ev. kanske visar sig intressant (väldigt svårt att säga något om egentligen för allt ev. indikerande förändring från befintligt: få ord).


1. Lokal administration har alltid varit mycket inflytelserik relativt centraliteten i Bejing. Ett exempel från nutidshistoria kanske intressantare än att försöka reda ut mer komplexa grupperingar i kommunistpartiet med eller utan hänsyn geo-association är ju Västerlandets första åter-kontakt med Kina när Nixon med sin utrikesminister Kissinger besökte Kina. När lokalt mer "söderut" - om jag minns rätt - inte allt lågt ifrån gamla Bo-domänerna var mötet inte lika vänskapligt. Kanske delvis ett från tidigt under inbördeskriget (efter Krigsherrarnas år) upplevt behov att understryka sin pro-kommunistiska övertygelse.


Kanske uttrycker man accepterande av att likt Shanghai och "frihandels" zonen centralt definiera domän och därefter acceptera ökat uttrymme att gå ifrån egentligen alla annars definierade koncet med troligt vissa undantag. Det är ju också verklighet redan men kanske intressant att man understryker. Förutom experimenterande, etablerande och som etablerat om "sunt" definierat tillåter det ju viss "divergens" i partet åtminstone som geo-associerat.


2. Betraktar vi ett par pressbilder kommunistpartiet vänligt indikerade åt mig för användning har vi till vänster en ytligare ram i en externt imponerad ram utanför Kina ej längre levande (med tre alt. fyra undantag varav alla utom Kuba i direkt geo-närhet) och i Kina i anpassad variant. Inget kinesiskt i dom symbolerna och svårligen meningsfulla utanför makt individ förfaltar i partiet eller nära nationalistiska frågor när sammanblandat.Till höger kanske på temat Kina-dröm konceptet President Xi engagerat sig i (kanske lite som svenska kungens valspråk - på temat accepterande historisk förändring och försöka göra något vettigt bra av sin roll) ser vi mer av kulturella uttryck mer naturligt Kina.


3. Ekonomisk kraft är självklart på inget sätt ointressant eller oviktigt för medborgarna i Kina helt oberoende av "självförtroende" av att vara näst störst i ekonomi och störst i antal innevånare. Men det är en värde-dimension och många andra som välkänt är också viktiga: att få säga eler skriva vad man vill som ett exempel.


Värde - pengar eller makt - har heller inte helt lätt för att (som säkert President Xi med kamrater är medvetna om) helt lätt för att kompensera ett till ett enhet per enhet med risk och fara. Nuvarande verklighet är konkret fara för väldigt många. Även om du gör som du blir tillsagd - eller implicit förväntat av dig som du förstår saker och ting - kan du råka illa ut. Och försöker du göra något åt det (ex. försöka protestera hos partiet centralt kan du råka ännu värre ut).


4. Begreppet law-based nedan i citat från Shanghai Daily i deras analys och förkortade referat på engelska såg jag i några fler analyser:


"Government functions must be transformed in a manner to build a law-based and service-oriented government, it said."

Från: Reforms to yield ‘decisive results’ by 2020 | Shanghai Daily

Men inte många. Varför? Därför att det är (vad jag begriper) obegripligt vad man menar. En rationell mening vore att funktion styrs av publicerad lagstiftning med oberoende domstol men kan lika gärna syfte på internationella handelsavtal och att regering ser till att ha definierade svars-tider på frågor eller konflikter kring dom.


Vi kan här dock återvända till refererad sammanfattning från 2011 med följande citat:


"Democratic decision-making processes and the legal system have both been strengthened; a millennia-old pattern of 'rule by man' is giving way to the rule of law. We have also seen significant progress with respect to in human rights. The promotion and protection of human rights has been written into the Chinese Constitution, and all citizens now enjoy legally protected rights to equal participation and development; in addition, we have strengthened our international co-operation on human rights issues."

Men ingenting tillämpas annat än om vilken som helst makt-funktion som i ett kontext, geografisk-plats eller tidpunkt känner för det. Inget annat rättssystem än makt i parti och armé existerar.


Rättssäkerhet förhindrande övergrepp såväl ad-hoc regler plötsligt tillämpande tolkning hit eller dit av lag eller ingen lag alls är ett mycket növändigt reformsteg. Reducerar verklig såväl som upplevd risk för medborgare såväl som makt-elit i partiet.


Exempel på vad som går direkt fel runt dom frågorna nu och vad jag tycker man direkt korrigerar oavsett etnisk-grupp, sociala media kanal, problem-indikerande medborgare korrigerar som omedelbart steg 1:


"A letter from Tibet said about five to seven soldiers guarded each house and that Tibetans in the village were not allowed to even “go outside to use the toilet.” Some reports said soldiers raised the Chinese flags on Tibetan houses. That evening, as many as 1,000 Tibetans gathered outside the local government building and began a 24-hour hunger strike while lying on a road to block military vehicles.

In interviews with VOA, exiles said about 40 Tibetans from nearby villages were detained and beaten when they went to appeal for the withdrawal of Chinese troops. They were later released after protesters agreed to end their demonstration."

Från: China Patriotism Campaign Backfires in Tibet (2013-10-20) | Voice of America

Och som steg två eftersom inget förtroende eller kvalitet finns i uppföljning rörande sådant i Kina måste man börja tillåta internationella medier access extremt fritt utan krav, hot eller ekonomiska belöningar resp. bestraffningar samtidigt. D.v.s. allt nedan är väldigt inkorrekt för att ta några färska exempel:Givet verklighet just nu oavsett folk i Kina gäller att deras statskontroll över media är vad man försöker exportera. I all rimlighet finns någon form av relation mellan det och vad som uttrycks även om jag betvivlar att den kopplingen nödvändigtvis kommer med något faktiskt värde av den exporterade censuren för makt-konglomeratet.


Vi kan återigen citera Ministry of Foreign Affairs, the People's Republic of China:


"China's success also lies in its commitment to reform and 'opening up'. The latter term refers not only to embracing the global economy at every level and in every area, but also to freeing minds – thereby fostering a more open and diverse society – and nurturing a culture of open and transparent government. 'Reform', meanwhile, is about transforming our formerly planned economy into a vibrant socialist market economy; it is also about making comprehensive progress in the political, social and cultural spheres."

Och utifrån det tydligt förstå att något kring det har gått fel om man sitter och kommenterar vad komiker försökande göra något kul av barn säger på nivå av:


Realitet är USA idag inte är särskilt anti-kinesisk i någon rasist-dimension och de flesta negativa attityder idag som fortfarande kan finnas (där vi också ska relatera till ex. Mexiko rörande alla negativa stereotyper med mindre positiva eller ständigt torterade i amerikansk komik Kanada) är snarare relaterat allt strunt likt just reaktion på det här:


"Host Jimmy Kimmel, who often uses children on his show for comedic effect on adult issues, asked a group of four children during a non-scripted segment how the United States should pay back the $1.3 trillion it owes to China, the world's second-largest economy. A 6-year-old replied, 'Kill everyone in China.'

Kimmel replied: 'That's an interesting idea.'

Kimmel's show is pre-taped."

Från: UPDATE 1-China criticizes 'kill everyone' remark on U.S. talk show (2013-11-11) | Reuters

Och även oavsett målsättning är det inte bara problematiskt utan icke-elegant. Mer av att uppmärksamma en reaktion och försöka associera sig till den i sammanblandning mellan vad folk själv naturligt reagerar på en över tenden tenderar att balansera mellan varandra i sunda samhällen ganska (ofta mycket) fredligt. Lika lite som folk i Kina gillar små diktat över ditt och datt från hem och ut på stan eller till arbetet är världen utanför Kina intreserade av det. Kineser i USA om nu kinesiska kineser inte vill protestera utan dekret klarar utmärkt av det själva och på alla sätt så mycket bättre.


I en friare värld säger folk alltid en massa underligt "verkligt" eller "tolkat" och folk blir upprörda vilket media också gärna skriver om efterso det händer något emotionellt laddat vilket folk gärna tidnings-handlar - och så balanserar sig saker kring en entitet eller personer - tills nästa person råkar säga något om något annat. Det går verkligt inte att ha Kinesiska staten göra varje uttryck kring Kina de ogillar till en internationell statsangelägenhet.


Jag föreställer mig dock att det balanserar sig in bättre fungerande när nu man gör som jag pekade på som viktigt för att garantera rätssäkerhet och ger media med början internationellt media fri tillgång till Kina utan en massa strunt.


I en variant - något liknande men också annorlunda - kan vi avsluta med att säga att kommunistpartiet har blivit ganska duktiga på allt möjligt relaterat diktatur - realitet är fortfarande att de eller bättre sagt folket rör sig närmare förändring i motivation såväl som från det volativa uttryck.


"He warned about an American attitude “that we know the answers to all the questions and that it is our mission to make the world exactly over in the American image.” China, he said, “managed to stagger through 3,800 years . . . without assistance from the United States.”

“As a country we have to learn that when you conduct foreign policy, you have to deal with interests as well as values, and you have to reconcile the concerns of other countries with your own concerns. . . . That is a national challenge for the United States, no matter which party is in office,” Kissinger said."

Från: Kissinger offers wise words on China (2012-10-09) | Washington post


Och i många domäner är de vana vid att skriva reglerna och bedömer sin förmåga överdrivet från det. Information såväl som media i ett av flera undeerområdet är några exempel.