Sydsudan duger inte för dom själva och förhoppningsvis inte för någon annan heller

2015-09-12

Föga om något (jag känner till ingenting) var acceptabelt i Sydsudan medan inbördeskriget mer formellt ännu pågick. Föga om något (troligen ingenting) var acceptabelt i hur resp. sida hantera fredsförhandlingar (i mening mycket av att supa och hora - i konkret mening snarare än mer bildligt - och desto mindre av att förhandla). Detta om än inte värre än allt i mening ett samlat fram till nu är likväl värre än allt supande och horande under fredsförhandlingarna om korrekt att sådant här okynnes smyg-diktatur fortsätter trots som jag begripit det ett fredsavtal:Jag finner ovan som rapporterat 100% oacceptabelt och vad om det hela ska hjälpas till ett fungerande statsskick som kan utnyttja vad en del (inkl. jag) tror har bland världens största oljereserver (jag spekulerar mycket mer än för Sydsudan att Somalia såväl som länderna som följer floden in i Kongo inkl. Kongo kan sitta på ännu större oljeresever men självklart särskilt för Kongo dyrare att realisera värdet av) fodrar att man gör verklighet av hur fel det är.


Att tydliggöra hur oacceptabelt förtryck av free speach är bör ej vara svårt. Det är symptomatiskt typiskt - och vi ska i allt troligt betvivla att Sydsudan är ett undantag - i co-occurrance med korruption. D.v.s. att skära access till bankkkonton för diverse korrupta personer i ledning tror jag är ytterst funktionellt.


Jag håller det personligt som en mycket viktigare fråga att omvärlden prioriterar att Sydsudan har fungerande egna media som ej förtrycks än frågor relaterade crime against humanity under senaste inbördeskrigs-perioden. Det ena bygger in i framtiden till något bättre. Det andra går bak i tiden. Jag säger ej att inte båda är viktigare utan snarare att man kanske kan vänta upp till fem till tio år på det senare under förutsättning att man utnyttjar sanktionsliknande åtgärder ex. för ledande personer för att se till att åtgärder som verkar för en ny sundare normalitet ersätter de sanktionsliknande åtgärder som annars redan då kommer fordras om man i bästa av världar ska få de antagligen upp till tusentals som varit del av beslut när atrocities sista åren återigen gjordes nya (vi ska korrekt se ett land som ytterst defekt om tvingas formalisera som jag runt "gjordes nya").


Men därmed inte självklart på samma sätt prioritera ned utredning och allt besläktat rörande nya atrocities utan tvärtom se det som liggande i samma fråga som free speach för media. D.v.s. varje gång för varje defekt i och relaterat det frysta bankkonton i hundra tal för personer som håller makt oavsett om det kan göras direkt bevias att de just för en incident har ansvar.


De hade kunnat förtjänat något "bättre" men var tycks det ännu inte människa nog för att klara av det (och givet det är vad jag "föreslår" bättre för dom alla).