Omvägen till rättssäkerhet som tar 80 år istället för en månad eller två förutsätter att du tänker på nivå med en åtta åring

2015-09-21

Korrigering: Förvisso som uttryckt inga tecken på vapen använt illegalt mer än förr. Men jag får korrigera mig i vad jag sa om att jag ej sett beslag vapen på nivå indikerande att vapen kanske flödat ut från fabrikerna i extra serier några år för att förbereda revolution (om nu vapnen ej går till export) ty här har vi åtminstone åtminstone ett beslag av just den sort vi skulle kunna förvänta oss några enstaka av med extra ej dokumenterade serier gjorda utanför beställningar till fabriken:


Men vilka risker som helst är väl värda att ta för slippa införa moralisk sund rättssäkerhet. Jag skulle då också hellre bli skjuten än att behöva göra mer än att fortsatt inbilla mig att folk går på att en massa utopisk rättsäkerhet ska göras i framtiden och man arbetar sönder sig med att planerar massor om att stoppa sådant som godtycklig misshandel, bortförande o.s.v. Att bli skjuten är ju bara en spännande möjlighet att utvärdera hur sjukhus fungerar eller om ej så vad ens kropp egentligen klarar innan man dör.

Även om sådant här nu inte är ett exempel på att håna de redan förtryckta genom att antyda att dom är idioter genom att i princip ge intryck av att skapa något som aldrig kommer existera är det ändå samma hån när man utgår att folk går på att det ska behöva gå i nuvarande takt krävande 50 - 100 år på att nå en rimlig nivå.Någonstans får man inse att det inte är sunt att sitta och ta kontinuerliga kostnader i att vandra upp för Himalya en gång om året lämnande försvunna och misshandlade på vägen. Och istället helt enkelt gå runt berget och om det inte går spränga sig igenom det byggande en tunnel. Att våga erkänna för sig själv att något är väldigt sjukt inte bara i de kontinuerliga övergreppen utan att det accepteras är vad jag tror är en del av att få bort problemen såväl som minskade risken för framtida problem. Det är inte fel att försvara sig när angripen. Ej heller är det rätt att diktaturen ska äga er.Och vi närmar oss fortarande emergence i fler dimensioner:Blir det någon fart på Xi under överskådlig framtid eller är det dags för folk att tillsammans börja försvara sig?

Uttryck av emergence konkretiserat är i huvudsak förändrat agerande av kommunistpartiet - alla interna arresteringar, allt mindre grupp runt Xi, "mindre subdel" av det mer militär i association medan övriga också löper arresterings-risken "bara" för att som man i allt annat fortsätter med se till att man får något bra själv därför att man är bland diktaturens små-härskare. Det var inte vad någon bland dom från hur världen innan alltid fungerat för dem (utom de absolut äldsta även om det då mer handlade om annat än korruption och för många bo i hydda, grotta eller en nedsliten lada ute på landet några år för att hjälpa nationen att förfalska uppgifter om jordbruksproduktionen så att pinsamheten att folket hungrade ihjäl i tiotals miljoner en skulle generera Mao.


Dt är inte riktigt det emergens jag avsåg: Emergens jag avser är transformationen av de politiska lagarna och realitet i frihet. Och de är rör sig mot det. Något som förvånat mig lite och som jag egentligen ej var vad jag försökte längre bak (innan Xi) bedöma utan tog som en konstant är att partiet om jag gör rätt tolkning ej är som deras övertryck blåsande upp sig för att verka stark och uttrycka sig i frågor som lätt associeras till själva staten (nationalism riktat utåt mot andra länder) är starka utan att de är mycket svagare än förra året och då svagare än året innan men kanske inte lika stor reduktion (men detta är verkligen ingenting som är lätt att bedöma lika lite som att bedöma sannolikheten för att man tar fel på en viss nivå). Huruvida detta inverkar under en intensiv (commotion) transformation skapande emergens i politisk verklighet (d.v.s. folket går tillsammans och får det man har rätt till oavsett om deras ägare håller med eller inte) är jag lite osäker på. Vad jag kan jämföra med som jag känner till är hur Sovjetunione (och sämre Polen och Rumänien men även om jag så klart vet att de försvagades är frågan hur det konkret påverkade: Ökade det eller minskade det risken för onödig turbulens?


Jag tror man tar fel om man tror att det som känns mest självklart säkert visar sig stämma och ett försvagat parti är enklare. Det är vad man bör titta på om man tror att det är viktigt vilket jag för vad jag givit mig på några gånger att försöka bedöma inte tror att det är (faktorer som hur illa omtyckta, grupper i beroende m.m. är ej vad jag sorterar i inflytande här utan bedömde innan. Se det som att viss förmåga - makt - att kunna fatta beslut som faktiskt realiseras i förändrad verklighet: Att andra delar av diktaturen realiserar vad du säger till dem. Att en del fungerar med dom andra. Och p.s.s. kanske mindre enkelt att avgränsa andra organisationer och funktioner i hela det lokala samhället för aktuella del av partiet resp. över allt hela landet.


Sådant beror ibland mer av en threshold i makt. Medan vad som bedöms i positiv eller negativ popularitet mer allmänt är kontinuerligt resp. inte uteslutande i de interna beslutssystemet utan där givetvis vad man kan tolka alternativt som en bredare definierad makt inkluderande hår troligt folk bara får nog av dem. Men för vad jag avser gäller vid threshold exempelvis att du som officerare när du blir tillsagd antingen känner det ganska självklart att du gör som man säger åt dig därför att du tror dig ej kunna skydda dig själv annars utan vet att du blir arresterad och sedan avrättad kanske rent av en kvart senare. Men om under threshold kan du för exemplet känna trygghet i att du kan sitta lugnt med dina trupper och göra ingenting tre - fyra veckor tills transformationen åtminstone lokalt i "din" del av landet är klar och därmed klara dig ifrån livstidsfängelse för folkmord eller möjligen värre än det.


Att försöka sig på att bedöma detta brett över diktaturens funktioner är ej vad jag har resurser att göra (även om jag känner metoder jag tror kan ge ett tillräckligt sample av viss typ av information aktuella individer eller till dom närastående så som familjer uttrycker d.v.s. avseende vad som finns på internet när man kan binda identitet där till verkiig person vilket nu diktaturen intresserat sig för att bygga upp och som gissningsvis går att få fatt på om man frågar runt efter det som ibland samplar sitt eget land på annat sätt än jag gör när jag spindlar nätet). Istället får man titta mer begränsat i toppen under antagandet att vad som märks där nog visar ganska bra hur det är ännu mer under (med så klart vissa politiska delsystem som vissa geografiska områden som kan skilja ut sig mycket utan att det kanske betyder något samlat: Landsbyggd utan särskilt för diktaturen utmanande etniska minoriteter resp. i andra polariteten just regioner med etniska minoriteter man små-djävlas med bra många år nu och som därför ofta tycker ännu sämre om diktaturen än han-kineserna längs kusten gör).


Samma threshold dynamik gäller nu inte bara i partiet eller dess väpnade grän. Utan även på hur andra organisationer, företag och grupper hör upp på vad partiet säger är bra beteende. Gör man sig besvär att verkligt sätta sig in i och tillämpa såväl omedelbart i konkreta påbud som att rent av tolka det vidare när Xi ex. förklarar i en regelbunden ström av varierade uttryck för att det är bättre att lära sig inte bara mer om den egna kulturella historien utan att samdigit undvika att besmitta sig genom att lära om andra länder? Och att lärandet om det enga kulturen ska göras samtidigt med lärande om partiet så att partiet associeras i bästa fall in med nationens identitet bromsande processen han ser som mental förstörelse i folket (de lär sig engelska, vill bestämma mer själva o.s.v. medan de egna direkt underlydande riskerar hans makt genom att göra vad diktatur alltid varit till för genom att tagan till sig själv så bra man kan motsvarande var man står i makt-hierarkin).


Men det är dålig lyhördhet på Xi. Ungdomar såväl som i Sverige som i Kina kan ofta ha en preferens för att lära om sin kultur istället för andra under preferens att det förklarar vilka dom är (och helst att dom är bättre än bra många andra kulturer och folk runt om i världen: När jag gick i grundskolan var det heller inte hos oss som normalt i Kina uttalat men ändå som välförstått att i verkliga värden var Sverige lite bättre än andra länder: Fredligare, internationellt politiskt balanserande mellan Väst och Öst, civiliserade med pressfrihet föga våld m.m.) men att detta ska komma med att man väljer bort annan kunskap vars avstånd till mer konkreta materiella är verklig på ett helt annat sätt än filosofi, dikter och kaligrafi är. Att lära sig tyska, engelska eller andra språk man ser kan ge ett bra arbete internationellt för ett kinesiskt företag eller kanske i Kina åt ett utländskt företag: Större valfrihet och fler större konkurrens skapande i genomsnitt bättre möjlighet till högre lön när fler tänkbara arbetsgivare finns.


Folk gillar ganska ofta - en del är mer motiverade här medan andra är föga intresserade - nationalistiska uttryck så länge de inte kostar på i människoliv eller reduktion av levnadsstandarden. Men hela konceptet att detta tillsammans med kulturen självklart är kopplat till partiet är inte alls självklar. Även när det uttalas är det växande i redundans: Mer av repeition av en ramsa man ska säga. Eller som förekommit länge och som jag sämre förstår därför att det är svårare att få språk att titta på i mängd nog för att statistiskanalys att partiets uttryck om världen förvandlats till något fullständigt abstrakt man förvisso kan diskutera från och försöka reflektera runt när något beslut om byn ska fattas men som egentligen aldrig är konkret i något man verkligen kan få verifierat i verkligheten och som snabbt visar sig divergerad med mängder av annan information man nu mycket oftare har större tillgång till.


Det blir för diktaturen allt svårare att lura i folk en massa påhittat strunt för att de ska göra som de blir tillsagda

Hör du bara hör din lokala präst som förklarar hur allt i världen är och ska vara i konceptuella tankar, "moral", såväl som vad man ska ta hänsyn till och sträva efter i livet och alla beslut man fattar utanför den verklighet som är konkret på sätt som påverkar om du svälter eller inte (även om nu kyrkoorganisationerna ibland utnyttjas av andra samhällsgemensamma strukturer för att föra ut information om jordbruksmetoder, folkhälsa m.m. om mitt diffusa minne av svenska historien från skolan inte lurat mig fullständigt: Det är positiv sak om än lätt upplevd lite irriterande att de flesta diktaturer om inte fullständigt förhärdade eller agerande under akut stress från upplevd risk faktiskt av och till klarar att realisera ett och annat värde) så finns bara vad han säger. Rent övernaturliga föreställningar kan tillochmed bli resultatet eftersom ett ensamt i det mesta inkorrekt system ska förklara allt i världen: Folk kan ge sig på att säga saker till något icke-existerande i särskilda kroppsställningar för att få värden eller ursäkta sig för att tog för sig lite extra tidigare på dagen, och av och till försökande hitta vägar till att lura den defekta beskrivningen av verkligheten för att få särskilda värden också typiskt genom ramsor, offrande något till något icke existerande den huvudsakliga ofta varnar för och därmed rimligen måste ha något att erbjuda, och alllt av magiskt tänkande i övrigt.


När andra beskrivningar av verkligheten når dig förändras dina förutsättningar att korrektare tolka världen. Innan behöver du ju själv komma på all riktig verklighet själv utan någon input alls kanske. Därefter även om några avgränsade system kanske är defekta i delar kan vissa saker lätt visa sig verkligt för dig görande verklighet av idéen att vad som beskriver verkligheten är vad man antingen kan verifera är realitet eller som när tillämpat ändå ger ett värde alltid eller nästan alltid (du ser ej bakterierna men att pröva ta sulfa eller kåvepening istället för att gå runt eken sju gånger medan du ber till Den Heliga Maria defekt i det protestantiska och därför kanske bättre lurande verkligheten via något förbjudet).


Och idag i Kina kan omställningen gå snabbt. Från abnormt lätt komiska uttryck av ytterst abstrakta onaturliga resonemang om vad verkligheten som beskriven i filosofiska paradigm i Mao's och andra diktatur-arkitekter uttryckt säger om ditt eller datt när man ska tycka om något eller besluta om man ska rusta upp skolan eller göra en bättre väg till brunne: Är något kanske revisionistiskt? Till att flera publikationer såväl som television och internet blir tillgängligt (tolkningen jag gör av en del uppgifter är att åtminstone under flera år men ej kontrollerat för sista åren var den naturliga processen att television kommer före åtminstone ganska ofta i en stor våg inkluderande nästan alla som har några pengar besparande och längre tillbaka oftare ej tillåtet att köpa som man ville utan vad som skulle köpas via partiet lokalt till ett högre pris än om du köpte med dig en teve när du säsongsarbetade i en storstad: Jag spekulerar att detta nog är mindre vanligt idag just därför att man vet om världen från mer information än vad partiet ger dig: Mest konkret att du eller någon du känner berättar vad en större bättre teve kostar om man som stadsborna köper den i butik).


Jag vill från detta därför gärna tro att processen kanske går väldigt snabbt i regioner man åtminstone tidigare hade svårt att få ut data från i en mängd man kan göra analys av. Men jag som sagt ej försökt mig på att skapa mig en bild via sundare metoder (ej heller sökt sekundära uppgifter sammanställda av andra: Kina är ett väldigt stort land och normalt försöker jag hålla mig till att inte ge mig på när nu alls att se mer än Hong Kong, Shanghai och Beijing. Dessa tre städer med omgivning är bara ensamma redan väldigt stort när också en viss kostnad för system översättning gäller eller om undvikande det behov av att försöka bedöma ev. bias eller rena störningar sampling bara av information på engelska ger). Hela landet är tillsammans om vi säger att varje innevånare faktiskt ger ifrån sig information vi kan sampla större än hela det engelska språkområdet tillgängligt att sampla.


Och vad jag ville ha något sagt till de indvider i Kina som kanske funderar på om folk allmänt rör sig snabbare mot att ta steget till att skapa något bättre även om ägar-folket i partiet inte vill än hastigheten partiet håller när de påstår sig ibland planera att förändra någon otrevlig plåga de har inarbetad sedan snart hundra år. Som att få till en vettig rättssäkerhet där bedömning i domstol om vad utfallet ska bli ej är vad som följer lagar i normal mening. Konkret uttryck för att man får och ofta ska resonera från det egentligen felaktiga abstrakta systemet rörande hur världen ska fungera därför att man just ska vara en diktatur. Du kan därför bli dömd för brott som ingen innan visste fanns: Du mer har resonerat fel i någon filosofisk-fråga du är förväntad att tänkt på och förstått på samma sätt som partiet (om de alls bryr sig vilket här mest gäller när de verkligt eller inbillat tror att det var del av en någon allmän process som kanske på sikt eller mer omedelbart hotar deras makt).


Och vad jag tror är att processen mot emergens transformerande landet till något friskare går snabbare än den mer mytiska idéen om ett kommande himmelrike om kanske 100 år med viss rättsäkerhet åtminstone för grupper av advokater som kan generera partiet när de klagar över misshandel m.m. Och som man misstänker om inte dum kommer samtidigt med mycket mer av rättegångar på annan geografisk plats i många fler fall medan utvalda lyx.rättegångar med föga risk för att man behöver föra bort advokane eller misshandla honom eller hans familj för att han ska begripa vad han tänkande rätt från verklighetens beskrivning ska säga utan att det riskerar att korrumpera honom och andra med tankar som kan kännas hotande om man köpt diktatur med en onaturlig rädsla för alla andra i landet (och ju högre med mycket motiverad misstänksamhet såväl rädsla för dina kamrater i diktaturens folk-ägare).


Vad Xi korrekt redan borde ha gjort

Informationen partiet ger ifrån sig pratande om planerande hit och dit tycker jag ingen ska ta för annat än propaganda. Finns en sund mmotivationen att verkligen lösa verkighetens problem ska sådant bedömas från förändrad verklighet. D.v.s. för som här rättssäkerhet behöver partiet göra det. Och bra mycket av ondskefulla ovanor kan man idag stoppa på några veckor därför att Xi faktiskt har realiserat ett tämligen välfungerande system för att få lokala partifunktioner att höra upp på vad han säger till dem (gör du det inte är du rätt eller fel korrupt och döms till fängelse). Innan xi hade det faktiskt varit vad man som den "verkliga verkligheten" förstå tar viss tid genom att många delar av partiet var tämligen självständiga i deom geografiska delarna.


Korrekt information om det ska ge väcka förhoppning istället för inducera osmak över hur dum partiet tror att man är vore en konkretiserad lista över all omoral välkänd oavsett fängelse, misshandel, särskilda isolerande platser folk förvaras på o.s.v. tillsammans med ett mål-datum kanske åtta till tolv veckor framåt.


Xi har verkligen ätit sig tjock och rund sista året. Kanske för att bli synlig för alla under sina många foto-events runt om i Kina. Även medborgare som ej är tänkta att vara med i fotot kan få privilegiet att kunna se kejsaren även om de måste stå och titta från stort avstånd kanske med kikare och då är det ju bra att lätt kunna identifiera så man inte behöver titta runt i ett litet synfält för att komma rätt.

Att skjuta diktaturen till historien med handeldvapen kanske egentligen är vad som känns bäst för de flesta?

Men jag tycker att ingen - korrekt inga i stora grupper av många hundra tusen - ska sitta och vänta på något sådant pessmeddelande. känns det rätt att man är värd lika mycket som folk i länder utan förtryck som kan fatta beslut själva utan att deras ägar-klass bestämmer precis vad du får tycka och besluta om och från vilka filosofiska preferenser, men likväl arresterar ellermisshandlar dig om dom tycker att det inte blev som dom ville bör diskutera det i sitt sociala nätverk. Kanske undersöka om någon fabrik tillverkande automatkarbiner finns inteöverdrivet långt bort. Ta reda på vem som har slätingar inom polis, militär m.m. Och planera i övrigt för att seda gå ut och förändra landet på tror jag för där Kina stor idag kortare tid än de maximala tvol veckorna jag tyckte kunde vara en rimlig tid för Xi att sätta stopp för den rent osmakliga ondska man pysslar med idag. Vem vet kanske har många automatkarbiner redan tillverkats i extra serier i fabrikerna. Det är ju något av systematisk industriell affärsmodell i Kina att tillverka några egna serier av produkter man fått beställning på med samma eller sämre kvalitet så jag kan tänka mig att det knappast är otroligt att lego-tillverkare av vapen gjort det samma och även om risk för flöde brottslighet eller omoralisk extremism möjlighet varit fallet har då ännu inga uttryck i våld görande det troligt visat sig i Kina än så om de tillverkats kanske de ligger och väntar på revolution som efter en tid visar sig är vad diktaturen tänker försöka bromsa med folkmord.


Dock har jag heller inte noterat några uppgifter om sådant avslöjat (men partiet kan tänkbart vara tyst om sådant) så ev. tror jag kinesen som mer krigare i fysiska verktyg än de kanske är (och verkligen inte att transformationen när den börjat behöver vapen för att nå fram även om det kanske ibland gör processen lättare: Oftare än inte faller diktaturen ändå från de kända fall i historien vi har. Just för kommunistiska länder är andelen som lyckas utan vapen väldigt hög om än inte 100% där övriga procenten också inkluderar falerade försök - Men om någon försöker döda dig därför att du inte vill bli förtryckt, misshandlad, ibland väldigt konkret slavarbetad, tvingad att svälta ihjäl utan att du får lämna den svältande eregionen o.s.v. så kan jag inte se något moraliskt sunt i att man inte försvarar sitt liv fullt ut vilket förövrigt här i Sverige är rättighet alla medborgare på en sund nivå balanserad mot våldet mot dig har rätt till - Och kan ett verktyg göra arbetet lättare är det en bra sak och moderna verktyg som automatkarbiner är mycket bättre än knivar och yxor).


Kineserna åtminstone i Hong Kong, Shanghai och Beijing är också starka. Ofta kan man uppleva lite otäckt starka. De kan reagera väldigt "adrenalin-intensvit" när de väl rörande något passerar över någon form av gränsvärde där de för nog. Det kan bli våldsamt i reaktion på i princip vad som helst när de efter allt små-djävelskap reagerar fysiskt. Mödrar med sina barn med kan riva butiker, försöka tända eld på en kassörska som ej gör sitt jobb, en stor grupp besökare i ett natureservat kan när bussarna ej tar dem tillbaka i tid riva hela naturen och när de fått avreagera sig vara harmonsika nog igen för att sätta sig på bussarna när de väl kommer för att köras hem, personalen på flygplan kan behöva sätta män såväl som kvinnor i handfängelsen eller mer när de spillt på någon.


Kina är en krutdurk. Och då kan det bli spännande tider med intensiva händelser. jag får erkänna trots också den kostnad i tragedi de kan innebära med eller utan ett gott värde man bygger för sin och sina barns framtid kan innebära att jag som nyhetsläsare gillar dem. En del av världen blir intressantare när mer händer på kortare tid medan själva person-tragedin ofta är mindre verklig på den distans man i Sverige ofta befinner sig på till händelserna. Så jag ser fram emot att få följa transformationen i nyheter både därför att resultatet kommer bli bra och därefter att Kina kommer kännas intressantare när det ilskna folket massakerar sin resp. lokala parti-funktioner. Det är ingenting jag ser som ett bra drag kanske även om någon konkretiserad nedsida i verklig mening saknas: Men jag vet att det är det normala för den moderna nyhets-konsumenten. Ett i flera studier beskrivet fenomen. Och på min plussida brukar jag för sådant jag troligen ej är lika tolerant mot undvika överdrivet onödiga skildringar (som halshuggningar i filmklipp, filmklipp på dubbel-mord o.s.v.). Så jag tänker inte skämmas över att det känns som bra att tänka på vilka spännande intensvia nyheter vi kanske får uppleva snart nog. Vore det inte ett kreativt spännande koncept om ett stort folk som här visar intensitet på sätt tidigare okända i liknadne händelser? Kanske hängande Xi ut från en byggnad med en som konstruerad figur runt honom symboliserande något spännande från den kiensiska kulturella trandtionerna? Kanske med en stor skylt gjord i vacker kaligrafi? Att man gillar sådant är inte annat än vad det innebär att vara människa. Och dessutom när man hand-läser förutom av och till automatiserad statistiskanalys tenderar åtminstone jag att få preferens med en nyckelgrupp jag vill ta perspektiv från: Och rörande det emotionellt tydligare tänkbart delvis börja tänka och föredra som de gör.


Säg leverera rättssäkerhet eller dö några hundra tusen tillsammans så får ni det.


Relaterat

Jag tycker att blivande revolutionärer som reflekterar över hur risker kan realisera sig konkret och hur man då möter dem också kan tänka lite kreativt kring potentiella försvarsverktyg. Här är två exempel som min hjärna roat sig med även om ingen av exemplen är vad någon någonsin ska ge sig på (det senare begrep jag givetvis direkt är fullständigt fel och det första efter en tid när jag insåg att det kanske utrotar allt liv i haven som ej är litet).


  • Behöver de juridiska definitionerna rörande biologisk krigföring uppdateras? (2015-09-14).
  • Taiwan värderar Kinas växande slagkraft: Fram till 2010 är invasionsförsvarets mång-dimensionella mur starkast (2013-10-19). Och egentligen osunt vad jag konkretiserad i vilket när jag såg det gjort efter att insett problemet var vad tyckte olämpligt särskilt som jag tror att material-kvaliteter själva trådarna m.m. med råge räcker till. Dessbättre är dock den svenskakonkretiseringen inte inkluderande det direkt oheliga även om man antaligen begriper vad som avsågs från det i försvar Taiwan som en kreativ process (som ibland blir lite sjlvgående för mig med nöjdhet när det pågår just för sådana när moraliskt helt förkastliga vapen såväl som bara något uttrycksfullt kraftfullt men kanske moraliskt ej defekt). Xi's flytta är nu ingen riskfaktor när transformationen sker och någon mening att ej för dyra oheligheter som här att dölja det genom att ej referera när publicerat en ej kort tid finns ingne mening i. Mina fallstudier väljande att tro på på Gudinnan visar mig mediterande hennes vilja att hon kan vara ganska blodig i vad som accepteras och är "religiöst" riktigt: En kollektiv gemensam biologisk dynamik kanske som gillar att vi som flock försvarar oss? Så dessbättre finns inga risker för mig eller andra i livet efter detta: Vi kan utan oroa gå ut i striden och om nödvändigt dö utan att skämmas för att processen som sådan kan vara mer verklig och en bättre upplevelse än kanske allt tidigare i livet. En naturlig väldigt sund och konstruktiv del av vad som gör oss till människa man ej ska luras till att tro är fel att ta fram när det krävs.
  • Handeldvapen m.m. ok men biologiska vapen fel...


Sådant kreativt tänkande kan vara mycket mer konkret än ex. det allmänt (oheligt här) vapen som prioner. Vad gör man ex. om diktaturen kör pansarfordon genom byggnader för att undvika beskjutning från taken) Det är tror jag lätt att hantera men vad man behöver fundera ifrån med utgångspunkt av hur staden faktiskt ser ut. Kan man ex. verifiera att vissa byggnader är tomma och vilka avstånd har de till näraliggande hus)


Och medan de verkligt mänskligt modiga bland kvinnor och män går ut i striden kanske havande behov av något att roa kvinnorna eller männen och barnen hemma med något relaterat kriget komiskt de kan roa sig med medan det stora värdet för framtiden tas fram.


Mer kul för barnen och ej onyttigt nöjes-skämtande utan nyttigt värde utan dessutom lär man sig lite språk och om den kommunistiska diktaturens kultur:Och kanske passande de lite äldre men ej fullt vuxna nog för de större riskerna är att ta fram stödjande information. Ett av många diskussioner i den domänen och med ettvapen-koncept i den visuella exempel-konstruktionen jag tyckte kunde passa när nu denna explosiva upparbetade energi som kanske kommer omsättas till våldsma commotion diskuterats:Själva bilden...Men även om det ej är fel att försvara sig och se till att man faktiskt hamnar i ett friskt land nu istället för om 300 år så gäller självklart att det sådant som att tänka sig att sälen i bilden är parti-toppens barn i eller kanske studerande utanför Kina. Rörande sådant och likartad omoral ska man vara oerhört försiktig med att smutsa ner sig med. Det kan göra andra respons-uttryck görliga som annars ej behöver vara aktuella. Och det kan förstöra rörelsen i sig själva skapande något stört från början resulterande i risker och problem ökande kostnaderna åren efter diktaturens fall ej längreotroliga.


Försvara sig mot diktaturen ok men att kidnappa familj ej involverade är fel (såväl som kidnappning allmänt även om krigsfångar kan tas enligt de internationella lagarna)... Men man får inte hota att döda ex. släkting eller fånge för att tvinga någon annan att göra något.

Rörande att diktaturen försöker göra sig stor via nationalism, båtande runt dom här begagna flotten de köpte, byggande flygfält på omstridda öar m.m. ska vi tror jag också betänka från fenomenet jag diskuterande med utgångspunkt istället från Sovjetunionen:Distans till verklighet är för de flesta ej verklighet

Att man som i fiktionens Star Wars kan distansiera sig från en framtvingad våldsam lösnings realitet genom att skjuta in en bomb i "Dödsstjärnan" full av människor är i verkligheten normalt aldrig realitet (med undantag sådant som carpet bombing, kärnvapen och jämförbart men det är ju ej aktuellt här). Myten som uttrycks nedan:


"Remember, a Jedi's strength flows from the Force. But beware. Anger, fear, aggression. The dark side are they. Once you start down the dark path, forever will it dominate your destiny. Luke... Luke... do not... do not underestimate the powers of the Emperor or suffer your father's fate you will. Luke, when gone am I... the last of the Jedi will you be. Luke, the Force runs strong in your family."

Är vad som fungerande bakgrunds-discourse ofta i kulturer. Det kan exempelvis tänkbart minska risken för en massa våld bland barn och ungdomar, eller onödiga strid mellan vuxna. Men när det krävs för att skydda dig akut eller få slut på ständiga övergrepp ska man vara trygg i att människan naturligt vet hur man slåss och det är inte fel. Kraft ibland nödvändig att släppa lös.


Musik och lyrik som diskret gömmer vad man hyllar för att hantera censuren. ANC's gerilla opererande från grannländerna och med internationellt stöd indirekt bl.a. från Sverige i finansiering. Åren under den sydafrikanska dikaturens förtryck av de färgade var dock omskrivningar på approximativ noll jämfört med hur det numera är på kinesiska internet: Det har nått sanslösa magnituder. Och jag menar det passerar ju ej en manuell kontroll... Och så blir det mer och mer allmänt i landet medan arresteringarna av partimedlemmar samtidigt nått lika sanslösa nivåer. Är det verkligen tecken på stabil makt= Jag betänkte just inte denna tolkning eller detta data men det är tänker jag mig kanske fruktfullt att reflektera mer någon gång.