Engelska sär-designen försvinner bort från världen

2015-09-21

Filmen såg jag förövrigt [Red. Avser Joe Versus the Volcano. /HH] såg i Exmouth, England. Detta under tidsåldern när ännu en i design och konstnärligt uttryck eget engelskt uttryck fanns som i så mycket inte skilde sig särskilt från det mesta man naturligt mötte men som ändå kunde ha en del egna "engelska-uttryck". Som de tre-hjuliga motorforden som vid denna tid ej var helt ovanliga och kunde stå parkerade utanför en del hus kanske oftare med äldre kvinnliga förrare som jag vill minnas det.


Red Cross Business

Idag är just det här särtrycket upplever jag nästan helt försvunnit. Det var väl kanske inte alltid design som alltid var väldigt säljande och en hel del var kanske resultatet (som svenska textilindustrin) konsekvensen av oförstörd brittisk industri eller som snabbare kom på plats efter Andra Världskriget.


Idag är det i den mån något finns kvar mer av Red Cross busines överlevt som upplevt ha ett värde bara av att vara så distansierat normalt eller överlevande därför att någon tar kontinuerliga förluster. Och så har vi förstås BBC som försöker hålla liv i ett uttal utanför television och radio historia men det känns bara onaturligt för mig och inte intressant att träffa på likt den engelska visuella sär-designen.