Skiss: Snowden: Honeypot, Förgiftad information, "utlokaliserad amerikansk spion" - Eller Amerikansk Landsförrädare?

2015-06-11

Jag har lite smalt med tid här eftersom jag reser bort på fredag. Anteckningen här jag hade tänkt sedan månader få en liten notering kring efter ett par par saker jag såg i början a2014 och något 2014 om jag minns rätt här. I den mån jag ej slutför det rätt vill jag ändå ha det indexerat ochiväg tillsammans med som allt normalt här på bloggen givet ev. risk för att man har Google hackat när man kommer hem (jag ids inte spara ned det på datorn).


Ta det för vad det är. En del länkar saknar url ännu. En del namn addeade jag ej för jag behöver titta i befintliga "blogg-anteckningar". Och mot slutet av inlägget hade jag problem med infektion ögat (mekaniskt relaterat en lins) innebärande att jag ser väldigt dålig växande och här skriver lite halvblind blind till väldigt blind när skrivande närmare nedsidan av monitorn).


En klok person i den mån man alls är intresserad väntar med att läsa det tills jag ttroligare återkommer någon gång framåt början av nästa vecka eller alternativt någon eller ett par veckor senare då troligast.


Det finns verkligen ingen särskilt unikt intressant information här heller motiverande någon till att plåga sig till att läsa det som det är nu. Utan bara vad känt. Närlänkar saknas ska i alla fall för nästan allt relaterat Snowden jag uttryckt anteckningar finns just på denna blogg.


Rörande vissa tidsangivelser gäller att jag återknytit dem till tidigare noteringar men när länken till dessa saknas har jag ännu gått till dem innebärande att ev. år angivet ej kontrollerats mot dessa (så hanterar jag min historia när på denna dator: Det tycker jag fungerar bättre än bara mitt obefintliga års-minne ty associerande händelser med mera minns jag väl när ungefär samtidiga eller ämnes-relevanta).


Nu gick synen skymd igen. Så hej då. Och glad semester till mig själv medan jag förväntar mig att svensken såväl som resten av Europa tillväxt-arbetat bort alla ekonomiska problem nu när alla kan slappna av med att felet är Greklands och bara dom låter oss ge dem massa miljarder är nog allt löst. Arbeta hårt och gör ert bästa för den svenska exporten.


Men gå ej överdrivet nitiskt export-drivna så ni närmar er Snowden nivån.


HH


Scenario 1: Bra information bara för särskilt sorts folk

Utökat antagande:


Divergens mellan den mängd information indikerat tagen resp. den information bedömd möjlig att ta eller mer konkret indikerad kanske tagen (ex. accessas).

Antingen är denna utökade information okänd även den vad som uttrycker samma egenskap av att ofta nog vara redan känd för antagna särskilda personer resp. vad man kan bedöma via normala politiska kanaler eller bara bry sig att följa vad politiker Konkress och Senat säger sig tycka.


Eller avviker denna information. Avviker avviker kan den tänkas vara:


 1. Förgiftad information med syfte att föra någon bakom ljuset. Exempelvis:
  • Kina som ju Snowden först besökte i Hong Kong resp. även på fastlandet under dagarna innan han flög vidare till Ryssland.
  • Ryssland som Snowden slutligen hamnade hos.

  Vad som gör detta alternativ mindre troligt är nivån på motivation nödvändig för att realisera detta. Det finns fler kostnader och problem än de begränsade av att den verkliga informationen som gör det trovärdigt kan ses som mycket troligt känd eller som kommer bli känd så fort ex. Ryssland seriöst börjar klara att analysera den här typen av data i mängd görande det svårare att missa något man är särskilt intresserad av.


  Det hela skapar negativa känslor rörande ISA. Jag tror att sådant är lätt att i förväg överskatta betydelsen av och jag kan tänka mig att aktörer aktuella här skulle göra det. Både rörande attityd som tänkbara tekniska begränsningar fortsatt. Dock ska sägas att man kan se ett istället konkret värde här från attityd-förändringarna:


  • De kommer med ökad vaksamhet och misstänksamhet mot Internet.
  • NSA är en trivial entitet med för ämnet inarbetat känt varumärke att utnyttja för inducera detta via ett "Snowden-koncept".
  • Pågående systematiska operationer från bl.a. och huvudsakligen i potentiellt problematisk risk Kina gör att det är mycket sunt att äntligen lite mer än innan fått upp normal sund vaksamhet.
  • Att man pågående nu dom här åren valt att berätta om diverse tämligen oartiga angrepp de riktat mot de amerikanska näten förstärker denna effekt och hjälper till att förstå begränsad säkerhet som begränsad säkerhet i allt praktisk rimligt: Det är vem som helst som har nytta av din information, din dator, ditt namn o.s.v. som är hotet om de är beredda att utnyttja dig.

  Likväl tvivlar jag på att det skulle ha räckt för att göra fall I vad man vågar på sig. Vad skulle i övrigt kunna motivera det?


  Trovärdiga indikationer på att man läcker problematisk information till Kina eller Ryssland är vad man kan föreställa sig går att försöka lösa med den här konstruktionen. Vi kan i alla fall tänka oss att om Snowden pratar vänskapligt tillbaka till USA kan det vara orsaken till säg åtminstone två till tre arresteringar gjorda. Och kanskeföljer fler om så när man tittat ett tag på vad personerna Snowden träffat (andra Hornblowers, och kanske en och annan fotbollsdomare) gör annars på arbetet och fritiden.


  Vi kan rörande sådana personer konstatera en möjlig divergens information hos Snowden - och tycks det riktat given till honom - jämfört med vad publicerat. Att Snowden ej publicerat denna information tycks när jag läste Schneirs eleganta lilla sammanfattning antog så approximativ man kan få den utan att ha någon kännedom utanför vad publicerat runt det här och med mindre att personligt språk finns säkert inte vad som skulle bli bättre om jag gjorde det själv. Något stort men givet på en servett (väldigt teatraliskt men folk blir sådana rent naturligt utan att det ska tros vara någon troligare för det som vill förstärka sin trovärdighet eller den roll man vill göra troligt - Möter du det och det känns viktigt för att hålla sin personlighet hel så föreslå att ni besöker några gamla katakomber eller igensatta brunnsförbyggelser under marken att ta upp med slägga: Mörker, fukt och tända ljus tar sådant så långt man kan komma här om inte särskilda klädsel ska till: En mask kanske: Se nu att jag är The NSA...).


  Jag kan tänka mig att man har eller har haft ett antal ganska välplacerade personer i organisationer som olämpligt rapporterat resp. samarbetat beslut inkorrekt med Kina och ev. kanske liknande länder som Ryssland. Vi förstår detta bl.a. av att flera arresteras sista åren i såväl Taiwan som USA.


  Men vilken nivå ska egentligen till här för att göra Snowden-kostnad trolig vad man är beredd att acceptera? Spioner arresterade även om tänkbart ofta lättare genom bl.a. etniska kopplingar vilket kan tänkas indikera familj i hemland man kan föreställa sig använts för att pressa information (jag vet ej för alla och minns ej vad som gjordes känt för de två jag läste lite om) gick ju bra utan Snowden om jag inte hamnar eller tänker fel för de sista.


  Och vilka sådana personer är troliga att Snowden ges access till? Tänker vi oss en längre tidssamarbete och att Snowdens erfarenhet ger honom en expertis särskilt värdefull för Ryssland där han befinner sig kanske vi har några särfall i alla fall tänkbara. I så fall snarare än i sig avgränsat personer tycks troligt att någon teknisk komponent är involverad.


  Jag tror ej detta är en förklaringen till Snowden. Jag tänker att man söker via metodiker jag från film, några böcker om psykologi och neuropsykologisk vetskap relaterat vissa typer av brott inkl. sådant här, är troligare. Men jag ska samtidigt säga att jag regelbundet över åren sedan det först gick upp för mig utan att jag kom tillbaka till det en gång såg en indikation i ett stycke text om att USA kanske läckte information information till en asiatisk aktör via en lyssningspost relaterat någon ök eller ö-liknande i haven mellan Kina och USA (närmare Kina). Samtidigt kanske det var listningpost Hawaii. Jag vet ej säkert.


  Efter flera år ett par tre gånger per år reflekterande lite över var hur jag såg det - tämligen trygg i att flera av informationsstegen i process av att se möjligheten - på internet var det frustrerande att ej görligt att söka fram. En av dessa hittade jag emellertid i år eller förra året. I som en stor som jag minns det nu html-sida, eller PDF, DOC fil med många nyheter publicerade.


  Ett till segment rörde ett form av samarbetsprojekt. Men kanske mindes jag det fel eller läste det och först senare insåg att det som avsågs nog kanske ej var samarbete och ev. heller så i någon officiell mening.  Men om jag i misstanken hade rätt - och vi ger det en subjektiv sannolik av 5% - d.v.s. sökande några gånger per mest drivet av att det stör mig att jag ej så bra man efter alla år borde kunna water-boarding runt på internets våger med. Så klart tänker man lätt Kina. Bara från geografiskt. Man kan omvänt tänka sig att riktning i uppfattning var fel och att det istället var ISA som lyssnade.


  Detär bara det att dom gör det ej så utan använder mobila enheter för det. Så tagande den vetskapen jag ansåg mig kunna bedöma väl från deras egna power-points, strategi-dokument m.m. Och som när man tekniskt har möjlighet verkligen såväl görligt som det bästa alternativet. Betänk för de domäner avvikande finns nu Taiwan, Sydkorea... Så därför experimenterade jag lite på Big Red: Jag tror dom gillar det. Resten av Europa tycker ju hela kulturen är idiotr så det måste vara kul med någon som gillar er nog att engagera sig lite i vad ni gör. Jag tog helt enkelt och berättade om mitt problem några gånger på en av bloggarna. Och ej indiekrande någon särskild preferens.


  Det är tänkbart att en effekt av detta var att Kina började titta efter skiten själva. Och där blir det direkt djävligt suspekt och vad jag tog som ingenting annat än något man såg fel för (förstå detta absolut inte som relaterat till något rörande allt manligt språk om öarna). Sista alternativt mitten av första omgången här när jag fortfarande inte visste att så var fallet - det tog längre tid innan jag av en slump fick veta att de intresserat sig eller ej otroligt att det kan vara en av kanske en väldigt många andra saker som kan ha föranlett det hela var när vi hade . Jag tror det sista absolut inte var relaterat just detta utan mer visande sig stark ute tills havs där män är män och en dådkraftig enkel sjöman från folket med rätt mod kan vinna storhet med inte mer än en vattenspruta. Men så här efteråt passade det lite komiskt in: Med en basenhet på vattenplanet just mobil iväg körd (om vi ska tro Kina: Och varför inte: De segrade ju trots allt med vattensprutan så någon dyr utrustning fanns väl kanske på båten? Eller om dom bara blev osäkra och åkte hem ändå).


  Så om ändå krorekt knappast USA just här men involverade på något sätt. Knappast ej Kina. Men tänkbart involverade även om det kan ha varit feltolkning jag gjrde när jag strö-läste. Kan det ha varit Japan? Kanske. Knappast strategiskt offensivt USA och de har så vitt jag vet ej varit överdrivet engagerade ensamma övervakning av Kina. Det förändras nu vilket antagligen är sunt om kostnad och effektivitet ska vara hanterbar i dom här domänerna: All ny spännande teknik är jätte-dyr och alltid jätte-nödvändig tror jag antagande att det är som med datorerna hemma: Datorn fungerar men måste ändå bytas ut. Kan de ha läckt rörande något här? Kanske men det känns itne rätt för mig. Japan om indikerat hade jag mints. Det här måste ju trots allt varit inte långt ifrån i tiden när jag upptäckte att min dyslexi och svårighet att lära mig en gång engelska och tyska ej gällde japanska tecken bara från en massa japanska nyheter jag surfade manuellt översättande med Google Translate upptäckande att jag lärde mig japanska lite grann så där (ej ljudtecknen med symbolerna) efter några veckor läsande det hyggligt. Surfar jag japanska kommer det tilbaka efter några dagar högst: Gör jag det ej på säg sex månader försvinner det för mig.Så Japan hade Så Japan hade jag sett och kommit ihåg bra vid den här tiden.

  Nyligen insåg jag slutligen att också Ryssland har öar i dessa domäner. Det visste jag så klart men de har ju förr aldrig haft relevans utanför historieboken från kasne högstadiet eller när man nu lärde såg Rysk-Japanska kriget och förvecklingarna med förändringar rätt öar där Ryssland då tappade men under WII tog desto tillbaka (oom viktigt för någon verifiera vad jag skrev med en trovärdig faktakälla det här: Jag har varekn ofta eller särskilt intresserat läst om dom gamla rysk-japanska konflikterna under första halvan av 1900-talet - jag minns mest detta dådkraftiga projekt av att köra en eller ett fåtal båtar hela vägen från Rysslands Europa kuster, förbi Afrika och slutligen till deras Östsida kommande så klart försent om alla ens kom fram - Kändes väl rätt för diktatorn medan hans skollärare kanske inte överdrivet någonsin vågade tjata på när han inte vill göra mer geografi - Han var verkar det i annat lite dum faktiskt: En konsekvens av en divergerad parasit kultur kanske folk säger något som låter bra till oavsett verkligheten utanför palatset)..


  Sovjetunionen och Ryssland är så "populära" i allt sådant här. För mig har jag emellertid endast sent alls intresserat mig för dem. Hela Östeuropa, Ryssland, kändes tråkigt, irrelevant jämfört med intressanta kulturer och länder, och lite nedslitet man märkte lite av naturligt här. Jag kom sista åren nu bakåt intressera mig mer när jag upptäckte en hel del bra information publicerad av deras ekonomer resp. forskare i USA betraktande och bedömadne Sovjetunionen (ex. denna eleganta lilla skrift jag betalte 10 kr för investerande för mina läsares värde och uppbyggelse: - Ni får kosta lite om det känns viktigt att undervisa upp er: Det snålas inte i värde per krona när energieffektivitet bygger er klara inför klimatförändringarnas behov: Budget för att skada den historiska kommuniska värdekopplingen relaterat Enterprise konglomerat och andra generationens kulturbärare ipartiet: 10 kr för analys gjord av The First and Number One för all historia kommunistiska staten).).


  Problemet med hypotesen Ryssland är ej att samarbete med USA ej skulle vara tänkbart. Tvärtom har ju USA ansträngt sig genom åren för att som socialisera eller samarbete upp / in Ryssland. De vill tycks det gärna ha dem med (de dricks kanske en del när allt från enskilda saker till säkerhetsrådet ska träffas och från det senare lär de väl upplevt att ryssarna kan festa hårt klarande även i mer krävande internationella domäner mötande erfarna diplomater).Praktiskt har man också gjort kul saker tillsammans. USA har bl.a. gett Ryssland pengar genom åren för att förstöra sina kärnvapen: D.v.s. konceptet är att man delar kostnad (och USA har också behov här så klart... men i princip görande det ekonomiskt ej betungande för dem att destruera kärnvapen).


  Men vad hade varit troligt tekniskt som en lyssningspost på ryska öar borta i Asien? Visst att det pratas imponerande om rysslands vapen allt mer - Och pågående brand building och PR är mer aktivt än någonsin jag då sett sista åren. Men ändå bak här några år? Vad hade varit troligt? En bra radar kanske? Ingenting man ens skulle lägga märke till.


  Känslan var också high tech med ett löst minne av en rent av som konkret post i form av som en stor pinne gående ner i marken kasnke ner i havet. D.v.s. tänkbart kontinentala mätningar eller Tsunami-varnings-systemet. Jag vet inte och brydde mig egentligen inte att komma mig för ens de kanske 1 - 2 ggr återkommande per år förr förraåret. Det är eller var säkert inget viktigt. Men när nu ändå göra ett av mina sällsynta duktningar ner i Cloak and Dagger kan jag lika gärna ta med det här också så fins det tillsammasn med övrigt om man någonsin vill enkelt se det som jag upplever och ser det från 2015 nu i dessa mer intensiva månader.


  En till värdedomän tänkbar är om USA accepterat en informationskanal in i sig som känts väldigt trevlig över åren men som något gjort dom osäkra om. Kanske relaterat något man bedömer är oerhört viktigt att veta är korrekt. För "roll-koncept" vi möter via nöter av typen "Snowden" varken tror jag eller tror inte på dem. Och det samma gäller som är ett få exempel jag kan tänka mig aktuella när en individ snarare än en teknisk kanal eller samarbets-grupp bland ex. ryska politiker spekuleras (de senare saknar jag vetskap att tro något alls runt). Därmed inte sagt att jag tvivlar på att han ljuger rörande delar av vad han sagt som nått media. Han har just uttrycken jag längre tillbaka här diskuterande när jag gjorde fallstudie på Jan Guillous självbiografi och pekade på att han nog hittade på allt möjligt rörande fängelsevistelsen - gående in i media-konstärs-mod - men vad som fanns innan man ej sa och gav något annat för är ju svårt att säga för någon av dem. Åtminstone för den frösta behöver det ej heller vara (och kanske mindre troligt skulle vara) just något som har med hans värde som dubbel-spion att göra. Inte alls troligt önskande han bara fetta upp hur tidningens journalist upplevde hans ryska manlighet (sådant har nog just män ej så kraftfullt 2 m långa som jag ofta behov av: Vi långa både upplevs stora och är naturligt större i den större världen vi kan överblicka vi formas från barnsben till att vara toppen i puyramiden - den som ser över er alla: The Big Dog brukar jag kalla denna viktiga samhällsroll just för personer ca 198 till 202 cm medan längre än så bara är upplevs underligt).)). Men en kort lite tjock rysk avhoppare i en ny kultur där man möter en massa nytt - kasnke havande lite av preferensen i sig här från perferens spion - kan ju känna behov att boosta upp uttrycket av en domän man hållit på med genom åren så att alla dekadenta amerikaner med sina dollar-utbetalningar till mig och journalister inte missar vad shit kommer ner till när det gäller utan att The Bear is The Bear oavsett sida om Atlanten man satts sig på.


  Jag kan tänka mig just från den effekt-lögnen även om den i typ hör till vad folk tycks fått för sig i litteratur, handböcker m.m. skulle vara funktionellt och övertygande att han kanske ej hade klarat att vara trippel-spion även om det hade kommit med sista steget alltid utan kontakt. Bara kommande givande massor av information man bedömer att USA redan har givet all post-sovjet-turbulens, NSA shit m.m. bekräftande sanningen i allt kom för att forma deras beslut och deras världsbild. Jag får erkänna att jag ej har tilltro till attjag bra kan bedöma förmåga till sådant hos personer.


  Men ändåå tror vi någon fråga relaterat det här ändå lite off-tidsmässigt som motiverande nog? Jag gör det inte.


  En sista grupp bland det ej fullständigt otroliga kvarstår dock: Högt uppskatta politiker med övergripande strategisk och taktisk påverkan.


  Det är notoriskt och har varit så pågående under modern-historia att kontaktnät passerande över i formellt bugande i det dolda till fienden etableras bland politiker. Jag har dock ej försökt se över kända enskilda fall. En gissning är emellertid att med några fåtal exempel har de inte klrat att nå absoluta toppen.


  Ett namn jag kände igen från skolårens nyheter jag idag träffade på i en referensbok relaterad propaganda analyserad ur ett strategiskt politiskt perspektiv för och rörande USA var Arne Treholt. Mitt samlade minne av honom var något från teven med poliser görande något. Eventuellt ska han ha avslöjat sig genom att (boken jag snabb läste för första genomgång har dock scenarier inkluderade id elar från War gaming: Jag tror dock ej att jag ska ha blandat samman rörande detta) av att ha förhandlat bort en bit av Norge till Sovjetunionen rrörande en gränstvist helt i onödan och helt oblanserat. Spetsbergen kanske? Jätte tråkigt åren bakåt nu med väldigt hetta under Kalla Kriget.Eller om det heter Svalbard. Den här ön eller halvön Ryssland och Norge delar på änidag (med små övergivna mini-städer som inspirerat konstnärer till trevliga fotoutställningar - Men under Kalla kriget fulla med stenkolstekniker, isbjörnsforskare m.m.).


  Västtyskland har ju haft flera inflytelserika politiker som i hemlighet samarbetat med Östtyskland. Kulturell närhet, släktingar på andra sidan kaske o.s.v. gör sådant kanske vanligare än annars normalt. Jag vågar inte säga att det är 100& accepterat att var Östtysk spion men jag tar det som given sanning. Och högre än så kommer man ej i ett land:  Jämförbart centralt placerad i annan domän - media - var . Även han en internationell kulturbärare många lärde av. Och i sanning att för ingen av dessa behöver manförstå att bild man skapat av vad de publikt sagt gjort eller talat för behöver ifrågasättas. Såg du värde av vad bra sagt är det sanning. Sådana här samarbeten realiseras inte när det handlar om annant än något viktigt: Gör man för mycket förstör man den bästa kanalen man kan få.Det finns en ganska bra analys skriven av papper, intervjuver m.m. som gjordes även om jag inte minns nu direkt om den var amerikansk eller tysk. Antagligen har jag refererat den bakåt här någon gång. Kanske 2008 eller 2009.


  Så vad kan vi tänka oss aktuellt jämförbart för USA? Jag överger nu helt Ryssland ty jag kan inte resonera vettigt med dem: Trots lite intresse sista åren vet jag så lite av allt relevant här. Låt oss betrakta Kina.


  En domän Kina är intresserad av är dissidenter. En väg de kan ha försökt utnyttja USA för att ta ut sådan information via placerade personer man kontrollerar eller på annat sätt korrumperar är relaterat dom amerikanska projekten i risk management av terroristhoten.
  <7p>

  Besökte ex. kinesiska medlemmar i PLA den amerikanska basen på Kuba? Om så är det ytterst bestickande i mina ögon. Det är i sig själv oavsett om korruption relaterat dissidenter nog för att du är smutsig tills jag sett att allt relaterat är borta. Och kommer något ens i närheten efter det runt en politiker på väg in i val så blir jag skeptisk där också. Också om ev. band mellan denna via karriär eller kanske familjeband är är ej direkta.


  Men jag vet ej verifierat detta. Det finns uppgifter om det men de behöver ej stämt. Trots att de kom från hästens mun: USA. God kontroll fanns ej för alla ansvariga entiteter dom här åren. Mycket var förstår jag det verksamhet man höll på med på militärbasen som ett ganska lokaliserat koncept med i mycket information ej kommunikativ korrekt upp till politiska lager.


  Aktuella tidsperiod föregriper Obama.
  <(å>

  Hände det något annat stort dom här åren? Ja den amerikanska ekonomin gick svårt sönder. Många systematiska problem byggande upp det fanns. Orsaker till dom problemen var nu lite allmän låg nivå på hur hela segmentet ekonomi tänker och resonerar när det kommer till modeller av verkligheten. 90% är två dimensionella kruvor följande något sammanfattat mått väldit indirekt ex. från hur folk tror att värdet ska utvecklas snarare än försökande skatta säg handelsvärde av produkter - och från sådana mätt sedan försöka skatta just effektivitet för hela branscher. En hel subkultur fanns sedan år med Alan G. i centrum där man såg värde men få risker i att distribuera och delegera riskbedömning till dom aktörer man såg som vara dom som ägde den ekonomiska risken.  Felbedömningen visade sig vara att de expandera upp sina risker och tänkbar effektpåverkan när de realiserades till sådana dimensioner att det ej längre var relevant att de ägde risken (d.v.s. pengarna bolaget är värt - eller ex. inlånade pengar från sparare). Massor av amerikaner fick betala väldigt mycket utan att ens alltid hört talas om den här subkulturen, aktuella företag, eller deras promenerande fram och tillbaka mellan tjänster som konsulter eller management i finansbranschen i företag som fota har starkt uttryck i Kina och som är under flera pågående just nu utredningar relaterat korruption detta fodrat för att få affärer utan en massa problem (paying the cost to do business anar jag kan vara fallet ibland snarare än betalande för att få affen: Slantar du ej upp anställande min blåsta systerm kusin eller granne så blir saker tungt för dig).  Och hur är det med accounting information när man levererar sådana tjänster till företag? Är det värdefull information? Samma företag gör sedan ett antal år med början runt säg 2000 också kontroller av annan typ av säkerhet gående längre än ekonomi: Exempelvis informations- och IT-säkerhet. Flera av dem levererar dessutom expertkunskaper för att hjälpa till med patentansökningar, hantera knowledge management, har lösningar för dokumenthantering.


  En person som inger i konstrast med andra förtroende därför att han är ärlig med kontakter han hade och relationer som finns idag. Sådant är i sig inte problematiskt.Tvärtom var det säkert värde då och är intressant läsning för folk idag (när hans bok kommer på någon reklamfinansierad boktjänst för e-bokar ska jag ladda ner den). Jag är inte 100% på att han är den mest matematiskt stringenta ekonomen då föga sådan information man kan försöka bedöma det av finns men säkert en bra person tror jag för allmän management ekonomi, roande lånegivarna Kina, och har som vi kan se god förmåga att förklara sammanfattat situationer just i den lättsamare läsningen med människorna och platserna i centrum. D.v.s. ganska lik Alan G. men tmed det extra värdet av att vara socialt lite roligare med han var tråkig nästan på nivå med mig.


  Många - eller några stycken säkert färre än tio i alla fall och nog några ner - kolliderar dom här åren lite varstans man kan se politiskt värde i. Också kanske stora förändrande händelser för hur enskilda länder existerat och fungerat efterföljande. Jag tycker ej att det är korrekt när ingenting överhuvudtaget konkret jag känner till överhuvudtaget pekar på något olämpligt. Du måste ex. kunna mäkla fred i ett land av betydlese för USA, Europa, aktuell världsdel också när Kina intresserar sig för den utan att misstänkt allmän idioti rörande samarbete information som delats personer i Kina tänkbart inkorrekt (jag vet som sagt ej om så skedde: Men går du för nära diktaturer och det märks är det upp till dig att att hantera trovärdigheten om i den politiska domänen ty folket i aktuellt land under diktatur saknar egna funktioner för det - Så detligger i sakens natur att det är viktigt att uttrycka och diskutera).Utan att behöva dyka upp härigen. Likväl tyckte jag refererat artikel jag tidigare refererade var anmärkningsvärd nog att där diskutera så för en person har vi ett exempel på person som kolliderar lite varstans dom här åren (för ämne vi följt här ganska ofta: Sydsudan) och jag varken ser värde eller nersida av hans prestation där: Jag gissar att den ej var viktig utan hade varit ersättningsbar med en jämförbar person oavsett om på exakt samma roll - menade att jag ej tycker att det är vettigt att sitta och väga spekulerande relationer till just ISA oavsett om så var rörande Kinas konkretiserade strategier för Sydsudan med flera länder relaterat naturtillgångarna som här oljan i blans mot ett tänkt värde nu just aktuell individ blir som symbol av varande en högt uppsatt politiker)..Inte otroligt är med exempel ordvalen han valde att beskriva USA med idag - samfulla - är de ej gick med i kinesiska investeringsbaken som ännu inte ens gjort något konkret - kan jag föreställa mig bara har att göra med atthan är lite dum kanske p.g.a. av hög ålder. Eller vill märkas en massa i media p.g.a. någon sjlvbiografi han sitter och skriver på.


  Eller så fanns problem.


  Som intresserad utomstående ej överdrivet engagerad till dom amerikanska presidentvalen skrev jag en del för de jag följde nyheter för. Sista stödde jag kanditaterna varieat efter om de låg efter eller inte. Åkte de ner valde jag att stödja dem lite då jag tyckte ev. förändrad strategi kunde vara intressant att ha lite extra fokus på (stödde jag dem så skrev jag mer om dem). I ett annat val stödde jag tror jag såväl McCain som Obama men aldrig uttryckt McCain därför jag var lite osäker på om skulle som orka som i "värsta" fall tre presidentperioder. Idag vet vi att han är tycks friskare, har mer energi, uttrycker sig mer dynamiskt, och närmare vad jag från mitt perspektiv tycker är sundare åsikter med mindre än de underligheter jag upplevt att enskld republikanska politiker lagts sig till med sista åren. Jag skulle inte vara främmande oavsett ännu högre ålder idag stödja honom i nästa presidentval. Och jag kan p.s.s. utan problem och jämförbar beundran för personen stödja även Madam Clinton.


  Men mer tittande på den här frågan med massor av väldigt otrolig tur skulle krävas innan jag uttrycker något stöd fö r Bush II bror Jeb förutom honom även relaterat flera personer som tycks lite löst associerade kommande från Bush II åren i domäner av ekonomi, säkerhetspolitik, intelligens m.m. Jag gillar inte Bush II åren i efterhand därför att något känns ej perfekt rörande Kina.


  Men jag tror ej att det är en uppmärksammad spion USA är beredd att göra en Snowden från. Jag tvivlar faktiskt också på att vi har en aktiv på en jämförbar nivå även om tänkbart på mindre betydande.


  Så hur förklarar vi Snowden? Och att informationen var känd. Ett förslag ges i Fall 2.  Fall 2

  Snöwden lämnar NSA med mycket mer information än den infromation som senare publicerades och som sådan att åtminstone för mig var det mesta käntsom förekommande - en del detaljer ibland - undantaget telefon-loggarna och tror jag något till relaterat. Och mycket rent av publicerat och publikt diskuterat mycket mer omfattande föregripande just av ansvariga myndigheter: ,  Värdet av den utökade informationen kan för särskilda entiteter vara större om den ej är känd för en massa andra entiteter. Vidare kan den vara värdefullare om den troligare ses som mindre prioriterad att korrigera system och lösningar, säkerhetställa lokalisering av personer, föremål m.m. eller vad helst nu aktuellt i information tillfänglig för Snowden.


  D.v.s. att man gjorde ett uppdrag också för särskild entitet (säg Ryssland eftersom han nu hamnade där även om jag fascineras lite av att han besökte fastlandet: En upgift vars trovärdighet jag ej kan bedöma säger att han besökte ett hus kanske relaterat IT-funktioner kinesiska myndigheter eller PLA - Detär svårt att tolka rätt tror jag och ev. handlade det om artighet varande i Hong Kong och därmed tills lämnande Kina riskerande om saker gick fel att de arresterade honom för att lämna till ISA eller för att göra något kul med själva för att riktigt se hur mycketinformation det går att få ut från honom om väldigt motiverad).).


  Säg att han rekryterades när görande tjänst i Europa. Varför inte?? Det är i alla fall troligare: Längre ifrån hemkulturen därför kanske lättare mer "frolicing" såväl som seende saker flexiblare allmänt.
  <(p>

  Jag minns ej längre hur han vid denna tid hade officiell arbetsgivare. Men i samband med att jag tittade lite på meta-datat för några Snowden dokument (som dock snarare tror jag ev. med ett eller två undantag från tidningarna som i all fall jag laddade ner dem) sammanfattade jag sådant i inläggen där runt omkring från vad känt från Wikipedia, och några större tidningar som fortlöpande med särskild tillgång till honom följt händelserna. Kanske Washington Post...
  <(p>

  Och för att bli social med en amerikan i Europa torde nog det amerikanska vara enklare än säg det brittiska (där jag lite föråvnande egentligen har ganska stort förtorende för The Guardian även om jag tycker att mer liknande debatt-artiklar ska skilja ut sig mer).


  Men av allt jag vet så kan varken jag eller någon annan se bra vad alla kontakter hit och dit runt flykten till Ryssland klart eller ens bedöma ev. problem relaterat fler. En ej otrolig gissning är väl att kontakter - kanske indikerat så om man tittar mer - mellan Snowden och medierna kom ganska smalt sent ej aktuella åren i Europa.  Eller så var det en riktigt fin-kulturell sann-rysk-spion som rekryterade honom kommande i rätt klädsel: Gammal nylon-kostum (eller vad de nu gjorde dessa mode-skapelser av), glest hår, rödflammig av viss fettma och för mycket vodka, en preferens till mer fysiska verktyg närmare mer fysiklabbarna i högstadiet än iPods, och avancerad elektronisk avlyssning. Mycket man kan lära från amerikanska nöjesfilmer visar att sådant kanske är kultur soms att sig bland ryssarna i den här domänen (högbudget skapelser från Hollywood tror jag säkert kontrollerar sådant noga för att ge rätt känsla).


  Så kanske delande en öl. Eller Snowden i alla fall medan ryssen besäller in ett halvrör av rysk-vodka kanske läxande om lokalbon brytande på något obestämt språk när Moder Russians blod ej finns att få utan något vekare svenskt, eller än värre något äckligt grekiskt (Ozo är ju acceotabelt men den andra grekiska är ju farligt illasmakande).


  Eller så var det var det via nätet. Man kan tänka sig så. Märks man i form varande just den rolll man då hade kan man socialiseras. De kan nog fungera bra i allmänhet men är du särskilt intresserad så är de när på Snowdens praktiska uttryck detekterbar för vad du är.  Eller så gick det längre tillbaka.


  Jag vet inte. Och kanske finns ingen divergens i information publicerad för ofta redan känd jämfört med information han hade möjlighet att ta med sig. Uppgifter om sådant som nedladdningar m.m. som fastnade loggar saknar jag men har heller inte gått över alla "förhör" parlamentsfunktioner hållit med diverse folk från myndigheterna, diverse andra analyser gjorda av externa aktörer (d.v.s. en mängd tidningar där kanske fakta men övergripande kan missa i myndighetsinformation finns given från ett reportage med någon anställd NSA: Eller varför inte en till Whistleblower berättande för oss hur gigantiskt svår Snowden-angreppet egentligen var inkluderande att verkligen "allt" laddades ner men att det har tystats ner av den lokala IT-ansvariga därför att han inte vill ha fler säkerhetsgrunkor som kan störa hans nätspelande på Doom eller vad ungdomarna numera spelar: Vem vet? Jag kan tänka mig att sådant förekommer hos IT-avdelningar bland alla möjliga branscher - Säkert massor av företag i Sverige där IT-ansvariga sitter och spelar eller gör något särskilt utanför brandvägg. NSA verkar ju ha fungerat på jjämförbar säkerehtsnivå när det kom till vad nätteknikerna kunde göra: Annars hade Snowden ej kommitiväg med en massa dokument).


  'Slutligen fanns något särskilt Hawaii. Ja säkerehtslösningar valdes bort. Ellersomockså uttryckt försenades eller var sist. Varför var det så? Jag kan tänka mig att man börjar migrirera paralllellt mellan olika delar men med god redundans etablerad. D.v.s. om ex. Hawaii klarar av att X som också ort Alaska / Kuba gör så får den ena vänta så den kan ta över av den andra). Eller bara en fråga om planering ej slösande folk på attfler än några stycken behöver möta säkerhetslösningen redan i installation mjukvara, nätverk o.o.s.v.


  Eller fanns något särskilt Hawaii som gjorde att Hawaii såg det som nödvändigt att göra utökad kontroll och verifiering innan av att lösning ej skulle störa detta? Något tekniskt nätverksnära. Sådant är det inte säkert Snowden vet eller begriper spion eller inte. En känsla jag har är att han är nere i system inne i saker och ting mer på kontoret med dess dagliga utmaningar rörande applikationsprblem, routrar någond ragit ur en sladd till, Windows som försöker göra något den ej klarar av utan att gå sönder o.s.v. Eller som vi får (eller inte) tro en särskilt fin mer genomtänkt säker Linux (knappast att saker fungerade på nivå att man brydde sig om sådant där Snowden var).  D.v.s. kan Snowden haft en kamrat? Kanske en äldre mer erfarenhet person ev. parkerad hos den privata aktör som hyrde ut honom? Ev. tidigare arbetande hos NSA eller görande inköpt tjänst där? Var dom någonsin involverade i införandet av säkerhtsfunktionerna Hawaii låg sist i? Var det här han rekryterades? Fick han normal lön speglande vad andra där tjäade med samma utbildning och erfarenhet?


  Och varför sprang Snowden iväg? Var att dra ner NSA trust viktigt? Eller fanns ett värde man såg som ej längre skulle vara fallet fortsatt=?  Eller började man känna sig jagade. Fick man en känsla av att något man gjort hade märkts.


  Anta det sista. Om så antag att Snowden aldrig tog med sig något extra data som Ryssland fick. Snowden hade antingen levererat innan eller om stressad givit det när besökande fastlandet Kina innnan lämnande Hong Kong där synkroniserade ev. sista.


  <å>
  Säger en del om den utmaning i vetskap defekter jag tycker amerikanska myndigheter fortsatt ska se till att man begriper lika bra som någon utomstående över-motiverad med initialt bara viss insyn kanske har etablerat.
  <(p>

  Självklart vad som måste göras ändå. Det är inte acceptabelt oavsett land, ämnesdomän eller typ av myndighet att ett främmande land sitter och skspar upp en databas av alla personer som är relaterade till myndighetens verksamhet elle att det går att göra ggenom att missbruka myndighetens närvaro på nätet.
  Honeypot, Förgiftad information, Agent för insyn: Eller Landsfföräderare

  Om vi utesluter Whistleblower så säger jag att det sista är det troligare.