Parasiten (Ophiocordyceps) är den smittade myrans lag tills redo att besmitta hela stacken med svälts till döds hängande från taket

2015-06-11

Istället för alternativen i låt se en tredje möjlighet.


Ett sammanhang finns implicit:AKTÖR_PARTIET - LPMCEÅT

Och

AKTÖR_PARTIET - LPMCEÅT - FOLKET

Och folket och partiet vill man gärna se som besläktat men att partiet gör rules medan folket och partiet är vad som definierar domänen partiet uttrycker sig.


Här uttrycker man sig "lag och rätt".


Men det är del av övergripande partiet - folket d.v.s.. vad som gör rule inte alls ett dåligt val.


Men står man med lagen? Visst praktiskt men själva idéen för hur det här har fungerat är att man styr i domänerna av folket och partiet d.v.s. det gör ej skillnad om i domstol, polis, militär, eller vad nu aktuellt. Det är själv grundnaturen till varför flerpartisystems m.m. är polariset motsatt. Du försvinner givet rule i resp. domän som känns relevant över folket och partiet.
<(p>

GHär styr man i "lag och rätt". D.v.s. man styr i domänen domstolar och straffystem. Avlägset besläktat med att göra en lag i Sverige men här med frihet att efterbehov förändra uttryck av lagar enskild om det bedöms som viktigt. Eftersp, åartoet defomoerar den tänkta bästa representationen - när tänkande ideala uttrycket - så är det väldigt logiskt


Lagar man inför är mer av hjälpmedel för övergripande PARTY RULE THE PEOPLE AND THE PARTY. De är tillför att optimera processen innebärande att det blir funktionellt att göra allt "rule" utan att för varje fall behöva bestämma straff unikt alltid. Party rule party ger vidare att det inte alltid är önskvärt med så stor flexibilitet. Det kan kräva att beslut aggregeras in mot centrum av partiet där allt färre personer finns atthantera det.


Partiet styr därför ej med lagar. Lagarna är bara en optimering. Inte otroligt kan man tänka sig om det hela kvarstår länge att man börjar tillämpa något annat som verkar effektivare och bättre säkerhetställa partiet. Även om man kanske behåller själva symbolen "lag och rätt" fortsatt även om man än mindre har det verklighet i vad man normalt avser med en lag- Sådant är ej sällsynt för ""demokratiska folkrepubliker" - alla diktaturer - lånande begreppet demokrati.


Rule of Law är inte alls funktionellt. Varken domstol - som ju konceptuellt ska vara partiet - eller partiet kan vara bundna av lagar. Lagar är endast verktyg för att hantera uttrycket av makt mer effektivt. Att sätta uppp förklarande anslag förändrade dag för dag som värst har också prövats längre tillbaka i Kina. Det är en till dimension av vad lagen är här: Att förklara vad man bestämt. Att i medier göra tydligt att något särskilt intresse just eller vad man stört för sig blivit mycket mer än normalt fel är en metod fortsatt använd helt jämförbar med såväl lag som anslag på väggar.Utan vad partiet gör är att styra via "kanalen" lag och domstol. Du ser till och med partiet när du är dä ty domstolen är partiet. Man är i sammanhang av lagarna man skrivit och vid behov i sammanhang av att förändra dem i en individuell anpassning.Man Härskar Folket och Partiet i verktygs-domänen Domstol / Lag / Juridik.


Översättning Rule IN Law är därför att kanske ett tredje alternativen. Beslutet är lag. Och du härskar i domänen juridik. Jag använder IN för en något mer generisk operator än själva ordet in man säkert kan hitta bättre alternativ till - kanske rent av ett samlat i engelskan vedertaget begreppet.


Är du ett parti - ett annat parti - gäller självklart att från partiets perspektiv kan du lagstifta bort dem. Men din lag är ej lag av partiet. Partietär makten. Så din lagstiftning är falsk. Och man vet och förstår att det omvända gäller.


Sådan är diktaturens natur. Varje domän där den uttrycker sig är i all verklighet öppen för vem som helst som önskar försöka att bestrida för att istället etablera sin egen makt. Det är endast en fråga om att den universiella rätt att göra beslut i lag, en idé just nu, något som stör dig som du vill ha ändrat "tillåten" utan att något annat parti eller partieer estrider den rätten.


Att definiera partiet som varande folket men ej inkluderande dem som vad som kan påverka vilka och vad man beslutar separerar partiet. Makt och striden om makt om ett konkurrerande kommunistparti träder fram är en egen domän där folket kan dö av strid, få det bättre eller sämre av beslut, men tills de är en consteant självaa om makten är det ej för dom.Deras tankar finns redan i den andra domänen: Konceptet är den domänen gör det bättre än vad du skulle representera dig. Eftersom detta är en separat egen domän är vad som upplevs bra ofta väldigt annorlunda från vad som i all rimlighet är bra för de allra flesta.


Domänen är ett eget mindre folk. En egen gemensamskap. Separerade människor ej som andets flesta människor är. En parasit-organism som lever av folket, Och när färdigt för det blir uttrycket lika stereotypiskt som när parasiten i muran klättrar upp helt automatiserat utan längre egen makt över vad den gör - ej längre en myra - och hänger sig med huvudet uppåt tills den dör på det sätt som bäst hjälper till att sprida parasiten vidare i stackens myror.


När människan natur är borta - likt hur vad som gör den besmittade myran ej längre en myra utan bara en kropp för parasiten styrande hur den går och vad den gör och slutligen hur den dör för att bäst sprida parasiten med minsta möjlig ansträngning.

När från vad vi se, förstå och bedöma av handlande och information när vi talar till det, och den är destruktiv spridande död och plåga är det inte rätt mot sig själv, andra nu levande eller de som kommer födas att tro att parasiten för första gången någonsin - och till med igen sittande och försöka manipulera i vad försöker ge sken av att göra när lagsystem förändras - se det mänskliga som dött. Någonstans får man om så krävs - Inga tecken på att det hela läker ut ta död på parasit-formen. Det är ej friskt mänskligt att vanedöd acceptera att en parasit-livsform plågar, dödar, och äter din mat utan annnat än just dessa tre saker tillbaka.


Detta är ej vad vi kan jämföra med fängelse eller psykiatriskt vård ty parasiten är det. Vad som sker där är definierat del av partiet.


Resåelt för lag och rätt är viktigt. Det är en mycket tänkbar bra domän för parasiten att döda av sig. Att de sedan fördummade av föga reaktion oftast av människorna tror att någon går på försök att fuska runt med sådant här ska det korrekt ses som att organismen är förfettad: Lättare att bränna bort lämnnade friskt mänskligt.


Så tänker en människa ej styrd av parasit-form. Kommer någon och försöker döda dig, tortera dig, eller förgriper sig på dig år efter år har saker gått fel: Du säger ifrån långt tidigare så fort det icke-mänskliga visar sig. Och missade du det behövs det förr eller senare göras likväl.


Kina räckte ej: Hong Kong är mer att sprida sig. Trivial Darwinism. Parasiten lever av människan så var helst människa finns sprider den sig när möjlighet ges genom att ytligt likartat utseende ansikte och kropp luror folken. Östeuropa räckte ej för den andra i mycket bort sterialiserade infektionen Sovjetunione som en sträckte sig över över halva världskartas land. Containment är viktigt: Går den in i ny population är det dags att acceptera att fara panepidemi är realitet.


Parasiten är varelse ej människa. Tills bevisat något annat. Konkret. Om ej så äter den bara av er och vill ha er lugna så ni dör bra ej slösande dess energi.