Nordkorea och ubåts-vapen: PR, Verklighet idag och Målsättning framtid

2015-05-23

Och kanske (rent av skulle jag tänka troligare så då man antagligen gjort en ganska seriös verifiering) var ubåten som avskjuts-medium för kärnvapnen ej verklighet idag:



Jag gillar det. Det kändes fel för mig att Nordkorea skulle ha det här ubåts-vapnet. Jag är negativ till att de alls ska ha kärnvapen faktiskt.


Den intressanta frågan är hur svårt sådant här egentligen är att bygga och vad Nordkorea klarar att bygga. "Historiskt" här har jag tenderat att värdera ner vad Nordkorea klarar (de är begränsade). Samtidigt i den mån jag var korrekt (vilket jag inte trovärdigt kan avgöra) kan det kanske förändras. Lego-affärer där man fabrik-bygger kan ge en del resurser man inte nödvändigtvis alls hade innan. Rent spekulativt kan nog en del inom-Nordkorea-avsedda tekniska små-koncept komma från sådana affärer man gör åt kinesiska aktörer.


Sådant är intressant inte bara därför att vi känner deras allmänna problematik utan konkretiserat i den troligen mer PR-skapade fiktiva händelsen: De vet vad som är potent här därför att det skulle vore om verkligt oerhört problematiskt. I den mån det går att realisera för dem får man ju här acceptera att vi kan ta PR-fotot som målsättning: Uttryck för vad man önskade att man hade idag och hoppas att man kommer ha i framtiden.


Jag gillar heller inte att när jag slö-surfar runt kring Nordkorea så träffar jag plötsligt på ett (tyckte jag lite över-komplext) resonemang om hur de kan tänkas ha fått tag något stycke missil-vapen med ursprung Ryssland där man spekulerar att de kan ha fått den från ett annat små-tveksamt mindre asiatiskt land som tjänst tillbaka därför att dom är involverade kompetens-stödjande deras projekt att ta fram kärnvapen. En till marginaliserad liten diktaturer som ligger i icke-aktivitet och stagnation som tydligen arbetar på the bomb. Jag följde inte ett upp det. Någon gång framöver lär jag säkert göra det. Det var hur som helst inte Vietnam refererad.


Om mitt förslag på tänkbar lösning för omvärld resp. Nordkorea's innevånare borde omvärderas tvivlar jag på. Snarare som jag refererade ubåts-vapnet tog jag det som en utgångspunkt och möjlighet att ge min syn från dom faktorer jag faktiskt uttryckte. Den konkreta realiseringen av problemen jag uttryckte fodrar ju heller inte det här för att vara djävligt (även om ubåts-vapnet verkligen tror jag i militär-hantering vid akuta problem tänkbart kanske hade gjort mycket bra svårt):



Vill Nordkorea ha ett säkert vapen av den här sorten man är ganska trygg i att kunna utlösa även om man ej har kontroll över vapen i Nordkorea räcker det ju bra med smutsiga vapen lokaliserade i diverse länder man kan önska slå mot i framtiden redan idag att sprida via vatten och luft. D.v.s. rest-produkter från kärnreaktorerna. Minst lika farligt - mycket mer potentiellt - om än ej lika "svamp-molns-potent" när PR för slagkraften ska göras.