Riktad information - Exempel: Välgjord och kul rysk musikalisk tolkning av det svenska försvaret

2015-04-29

Jag är inte 100% säker var jag såg denna nyligen (men kan vara en ganska oambitiös dokumentar om svenska försvaret jag såg på SVT Play nyligen i tron att det kunde ge en uppdaterad bild av situation - de mer kritiska frågorna kändes helt borta varande status för de sista 10 åren av omgångarna innan man lade ner det mer ambitiösa försvaret resp. head-count hemvärnet ger - just nu när situationen i Europa försämras är det ju vad det i värsta fall kan komma ner till snarare än om man har 4, 10 eller 30 eller 52 "kanoner"):Även om det kanske är vad man kan tycka en aning icke-nationalistisk upplevde jag den riktigt "trevlig". Trevlig därför att jag inte är 100% säker på riktigt hur jag korrekt beskriver min preferens. Jag anar att preferensen delvis kommer sig av att man ser så få skapelser som rimligt för ett nyhetsaktuellt ämne inom säkerhetspolitik kombinerar musik, komik och samtidigt men viss ändå riktad relativt maktuttryck utan att det går det överdrift.


Jag hoppas verkligen att det blir av för mig att försöka hitta den på Youtube och liknande med i alla fall engelsk-översättning (jag tror att man sjöng på ryska). Så klart avsedd för inrikes-populationen är det väl rimligt att man gjorde det på ryska men det är ändå tråkigt att den inte gjordes på engelska.


Sedan huruvida sådant här generellt kommer tendera till att öka resp. minska risken för konflikt upplever jag som en ganska svår fråga att besvara.


Jag vill säga att en ändå väsentlig andel komik som här bör verka positivt särskilt som den bör ha viss för rätt personer allmänt mot själva "konflikt-ämnet" som potentiell realisering.


Emellertid p.s.s. som personer med viss distansierad "avkopplad" syn på själva konfliktämnet kan roas av det såväl som det musikaliska uttrycket av svenskarnas defekta försvar gäller att nationalistiskt övermotiverad motiverat äter sådant här med en helt annan utgångspunkt såväl som effekt. Tydligt affektivt uppåt-uttryck med effekt på personer här kan rent av person som med riktigt populär musik (åtminstone förr när folk lyssnade på radio: jag vet inte hur det är numera) lyssna upprepat gillande effekten (rent av men mer sällan såklart också tvångsmässigt med associerade "nationalistiska" tankar). Effekt här är naturligtvis inte unik relaterad nationalism. Likartat kan uppstå ex. relaterat "akut-romantisk" affekt pågående (och mer att vad nu kommentaren jag gör bygger på strukturerad information från sådan affekt än så vitt jag vet studerad just kring nationalism).


Här när det kändes så personligt positivt. Precis vad man kan sakna i en annars ganska tråkig debatt i hela EU där själva frågorna undvika m.fl. upplevda problem jag kan känna ett irriterat missnöje med följande upp vad som har hänt likt:


"Mr. Juncker [Red. Avseende att Ukraina känner sig oroad över pågående konflikt i landet och att den kanske kan bli värre. /Hans] [...] cautioned against allowing 'self-fulfilling prophecies' to take hold."

Från: EU Juncker fungerar inte alls (helt defunct): Måste bytas ut (2015-04-28)

Det finns en intensiv och i det åtminstone stimulerande ärlighet över frågan man kan sakna inte minst kontra Juncker's skuldbeläggande av Ukrainas oro över den pågående konflikten när den inte passar in i EU's tidsplanering där Grekland nu är planerad kommande fem veckorna att ta den mesta av tiden.


Jag kan inte annat än beklaga att jag inte sett något liknande från andra perspektiv och inte är bättre motiverad än att det inte troligt blir av att faktiskt bättre kontrollera om något jämförbart bra gjorts.


Den ryska-kulturen ger jag fyra av fem plus här. Mycket storslaget. Vänligt - glad av den roliga skapelsen - levande mig in i det känner mig rent av liten rädd medan Ryssland känns manligt jätte-stort. Ett av de mer värdiga tidsaktuella exemplen jag tagit med bland exemplen på riktad information.


Mitt mer sociopatiska tråkigare anti-ryska försöka

Jag kan samtidigt tycka (även om jag mer resursbegränsad inte hade möjlighet att utnyttja statister, musik, sångare eller prioritera den komiska aspekten) att min också mer exempel-artade Ryssland-skiss hade värde (kanske 3 av 5 dit jag tog den innan jag som sund EU-team-player begrep att vi mer ska välkomna Europas gamla härskare återvändande till Östeuropa):Jag tror det är icke-korrekt att se någon koppling emellan. Tvärtom är jag väldigt säker på att läsare som vill tänka sig någon "sundare" "rysk-balansering" för något jag uttryckte här på en väldigt tråkig blogg på svenska har helt fel.


Sedan saknande komiken, musiken m.m. den ryska skapelsen har och samtidigt så negativt kan man så klart tycka att mitt försök blev mer sociopatiskt. Jag tror inte det är ovanligt alls. Men personliga erfarenhet är att bra mycket man gör slutar som ett otäckt dooms-day vapen riktat för att erövra vapen: Det gäller nog de flesta och tror jag ett friskt beteende för exemplar av ett flockdjur visande att man är genetiskt prospekterande för att utöka och försvara territorium. Börjar man inte flyga runt kärnvapen ska man inte oroa sig allt för mycket: Det hela var en reaktion (där jag försökte tala ryska med Ryssland men ändå försökande ta in fina gamla svenska traditioner: Folkhälsa o.s.v.) av Rysslands som jag förstod det inflygningar med kärnvapen mot Stockholm (eller området i och runt i alla fall resp. möjligt vissa segment av Sverige längre ner kanske Kalmar-området om jag måttade rätt på en skiss jag såg i ett media utan källförteckning).


När Ryssland flyger kärnvapen mot Stockholm

När Ryssland åker ubåt eller tar bombflygen (som jag tror med kärnvapen) på inflygning mot Uppland och Stockholm (bedömt ungefärligt från en av riktningarna som jag förstod det) får vi i alla fall just nu lita till den gedigna ryska ingenjörs-traditionen där föråldrad teknik, brist på reserv-delar m.fl. utmaningar är vad man redan under Kalla Kriget och Sovjetunionen fick stor-rutin att klara av med individuell-innovation.


Ska man tro Wikipedia har efter Sovjetunionen - och information om allt möjligt från dom åren blev tillgängliga - nästan inget "problematiskt" med kärnvapen alls inträffat oavsett hur vanligt det kan ha varit innan: List of military nuclear accidents. Att man lägger ner satsningar om rymden kanske p.g.a. brist på kapital efter en del incidenter tycker jag visar på att man ändå tänker något så när sunt: Raketerna exploderar och vi har inte råd med sådana som fungerar så vi slutar försöka.


Tråkigare och lugnare USA och Sverige lätta att flyga kärnvapen runt: Kina är en större utmaning

Sedan kan man kanske uppleva det lite vekt att resp. flyga kärnvapen i och runt USA som har rutin i att hantera sådant och antagligen om problematiskt kan hantera det, resp. mindre länder som Sverige, medan vi ännu har att se Ryssland flyga dem mot det mer "affektiv" lätt agiterade Kina. Det är enklare - därmed inte sagt systematiskt problematiskt via en kontinuerlig risk - att göra sådant här mot rutinerande länder resp. länder som ej har fallenhet för att svara upp.


Situationen att Ryssland flög kärnvapen runt Guam är som jag förstår det inte längre unik. Tvärt om har bombflyg med kärnvapen varit i och runt gränserna lite varstans till USA (inkl. Nordamerika) under längre perioder (jag har inte försökt regelbundet följa upp om det fortgick och fortgår men jag kan tänka mig det i mening av en mycket högre "bomba-bort-dom-andra" beredskap än förr under flera år).


Skillnaden mot Från gränsen Kina - Sovjetunionen till att sänka kinesiskt fartyg angripande andra länder (2013-12-14) - Kina har historisk rutin i att visa Ryssland var skåpet ska stå med ett konkretiserat uttryck som ligger mindre för den svenska kulturen - är inte enorm idag även om jag anar att Ryssland praktiskt inte skulle klara att få hem sina flygplan oavsett om på internationellt vatten. Kina är militärt fortfarande i vissa segment begränsad jämfört med Ryssland men är i många andra starkare: Framför allt är de snabba och effektiva på ett sätt jag tror gör detta praktiskt ej möjligt för Ryssland jfr Kina. De har tror jag säkert effektivitet redo för sådant och medan ett tekniskt och funktionellt rutinerat och i sin tilltro till det tryggt USA knappast skjuter ner de ryska atombombs-planen utanför (eller för Sverige resp. NATO när Ryssland flög kärnvapen mot Stockholm)


Ryssland undergivet ett dominant Kina

Så min vadslagning här (med mig själv) är att trots säg sent under 2015 tidigt 2016 kraftigt närmande mellan Kina och Västerlandet / USA med positiva förtecken. Och så många historiska såväl som aktuella frågor två ganska "affektiva" länder som lätt blir agiterade kan komma i delo lär Ryssland inte våga sig vara särskilt uttrycksfullt kontra Kina. Ty risken är att Kina är blir agiterad snarare än att vara mer rollspelande risk-exakt som USA har rutin i att vara (ganska tråkiga: nästan lite som man inte bryr sig) kring sådant här.


Kina är mer affektivt - och mindre seriöst - kan vi säga att Kina är två - tre Ryssland kring sådant här: The big dog och det vet det undergivna Ryssland.