Åldersdiskrimineringen fortsätter: Ungdjävlarna försöker lura på oss äldre skördskötelcancer

2015-04-29

Ända sedan efter välkända Chernobyl-katastrofen har jag haft jodtabletter utan att något tillfälle att äta upp dem för att preventivt ta plats där annars radioaktivt jod skulle satts sig. Men ska jag tro FASS - kontrollerande dos reflekterande att branden om det blåser i svenskt riktning kanske kan föra med sig något (jag tror det är en cement-dock man byggde: hur cement reagerar under kanske "låg"- till "medelhög" vet jag inte riktigt men frågan här är väl om det hela kanske börjat spricka redan - och så vill man ju få nytta av sina tabletter så man kan gotta sig över alla som inte förberedde sig) - kan jag nu sedan slutet av december kasta bort mina jodtabletter:


"Personer över 40 år rekommenderas att inte ta jodtabletter eftersom man i den åldersgruppen inte funnit någon ökad risk för sköldkörtelcancer efter exponering för radioaktiv jod."

Från: Kaliumjodid RPH Pharma | FASS.se

Mer ämnes-generell men från ett mycket personligt-perspektiv är frågan om någon egentlig nersida med att dosera sig om det börjar blåsa radioaktivt-damm från Chernobyl hit (stabiliteten för tabletternas jodsalt som funktion av ålder och förvaring - tätslutande aluminium tycks det - av dem ser jag inget tänkbart problem för oavsett att jod i annan förvaring jod kan vara tämligen reaktivt även om det tycks troligt att själva ytan reagerat och kanske rent av givit lite jod-färgningar i det gula på ytan handlar det här nu om dos-fråga när riskfrågor kring föreningar bildade senare kan uteslutas vilket jag tror mig kunna):


"Varningar och försiktighet
Personer med känd jodallergi bör kontakta läkare före ett eventuellt intag av jodtabletter.
Detta läkemedel innehåller laktos. Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel: galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption."

Från: Kaliumjodid RPH Pharma | FASS.se

Jag ska nu inte föreslå att vi kanske har ålders-rasism här även om det är något jag tycker att man får möta ofta i vardagen. Det tycks för mig att var man än går är dock en massa ungdomar som för liv som om vi inte längre har någon skola. För mig som ung var det självklart att några äldre stod i kö till kassan erbjöd man artigt sin plats men sådant är en fin gammal moraliskt förståelse som dagens ungdom är för depraverad för att ha lärt.


Samma sak när man ska gå av bussen: Det är precis som innan jag fyllde 40 år och jag måste nu som då se till att bevaka min position stigande av och på bussen så att rangordningen kring det är tydligt. Det borde vara självklart att som åldrad ska jag gå av och på bussen först utan att behöva göra en ansträngning.


Men det ska väl inte vara några ungdjävlar som skrivit det här för att drabba oss äldre med cancer som någon busstreck hoppas jag. Skulle egentligen inte förvåna mig det minsta så respektlösa de är.