EURO: Uttrycken av värde i form pris konvergerar i EURO-området

2014-04-01

Jag hoppas att EURO-området avser dom länder som använder valutan. Och om inte definierar vi här EURO-området till att avse just detta.


Först nöjde jag mig med att läsa några spridda rader i press-meddelande (MIT via EurekAlert!) om en studie jag ej läst som publicerad. Och stängde flik efter att reflekterat att det var lugnande att pris-uttrycken konvergerar över en valuta.


Vad som fick mig att läsa hela pressmeddelandet var den mindre lugnande tanken att resultaten i studien eventuellt är "unika", studerar något ej särskilt undersökts annars, eller indikerar en relevant förändring. Det känns för mig att dispreganser av prisuttryck resp. över tiden om de konvergerar, divergerar o.s.v., och med förändringar över glidande tidsfönster av varierad storlek bör ske fortlöpande av diverse entiteter ansvariga för euron.


Jag har inte försökt följa upp om så sker eller inte. Och om inte förutom mer uppenbara reflektioner man kan göra kring det bör det också indikera något i kontext av sedan ganska länge nu återkommande diskussion om Grekland bäst för dom stannar eller inte i EURO-samarbetena.


För om nu ev. priserna i Grekland ej konvergerar så mycket som divergerar (i mening av lägre pris) finns kanske inte något värde överhuvudtaget (frågan om kostnaden för lån ska ju vägas också mot diverse värde-tillskott från euro-samarbetet bl.a. i form lån - kallas i dessa sammanhang ofta för bailout därför att man egentligen inte riktigt tror på att Grekland kommer betala tillbaka större delen - resp. redan gjorda skuldnedskrivningar)


Det verkar väl rimligt kanske att diverse producerat i det egna landet inte konvergerar riktigt på samma sätt som ex. använt som exempel i pressmeddelandet:


"The study covers prices of thousands of products, drawing on data from four major international firms: Apple, H&M, Ikea, and Zara. Online pricing data was 'scraped' using a harvesting technique that Rigobon and Cavallo first developed for the 'Billion Prices Project,' which provides real-time inflation estimates. All told, the researchers examined nearly 120,000 products sold in 85 countries from October 2008 to May 2013."

Data mining av den här typen ("scraped") låter gärna enkel - nästan trivial - men är för många datakällor minst sagt tidsödande. Det är en till anledning till varför det är intressant om det görs av omedelbara politiska intressenter till EURO-samarbetet med sådan exakthet (i mening av antal enskilda produkter uttryckta med normal konsument-titel) att det är värt att själv betrakta (ex. för viktvärden relaterat symbol-koncept för min del) och om så publiceras (vid sidan värdet kanske bättre management beslut rörande politisk påverkan på valutan resp. p.s.s. men tror jag mer sannolikt djupare såväl som kvalitativt bättre diskussion om valutan resp. politiska beslut relaterat den - management besluten är ju tämligen påverkade av diskussion eller åtminstone att föregripande diskussion predikterar besluten - nu och ett par år rörande tre del-perioder och tror jag också utanför dessa - bakåt).Slutligen att fundera över - men jag är inte nyfiken nog att ta reda på det - är om priserna i länder rika i breda parametrar (lönerna relativt värdeuttryck företag sägs ju variera också och om jag minns rätt något lägre i Tyskland jämfört med annars mer likartade länder) kanske minskar mer än de ökar i länder mindre välbeställda. Jämfört med priser säg för 5, 10 resp. 15 år sedan.