Spite it up: Att försvara värde för hindra (upplevd) reduktion

2014-04-02

För Akilles agerande och uttryck (vi antar att den kreativa skapelsen motsvarar mänskligt förekommande:


"Achilles holds a festering grudge against Agamemnon (“He cheated me, wronged me ... He can go to hell...”) turning down gifts, homage, even the return of his stolen consort Briseis just to prolong the king’s suffering.

Från: Spite is good spite works (2014-04-01) | The New York Times

Resp. ibland för situationen beskriven bland frågorna (och fler liknande men med kanske större värde-grund i absolut-mening än uttryckt här: likväl värde tenderar gärna att vara relativt d.v.s. utan statistik förekomst givet kontext ej vad vi från personliga bedömningar ska anta är lågt eller högt upplevt värde):


"A total of 946 college students and 297 adults were asked to rate how firmly they agreed with sentiments like “If my neighbor complained about the appearance of my front yard, I would be tempted to make it look worse just to annoy him or her” or “If I opposed the election of an official, I would happily see the person fail even if that failure hurt my community” or “I would be willing to take a punch if it meant someone I did not like would receive two punches.”"


Kan vi se en gemensam faktor - ibland rationell såväl som irrationell - enklast beskriven från Akilles perspektiv:


  • Stor välkänd krigare.
  • Högt socialt värde.
  • Värdet måste försvaras därför att riktad reduktion av det från någon annan innebär att:
    • Tills hanterat minskat värde Akilles.
    • Ökat värde "fienden" inducerande det.
  • Och potentiellt onödiga strider om vi ej försvarar vårt värde när ett växande antal vill ta värde av att reducera Akilles.

D.v.s. jämförbart negativa stereotyper i riktad information. I den mån de påverkar behöver vi försvara värdet de inverkar negativt på vilket vi gör genom att bli arga (om än bäst med impulskontroll och gärna utanför situationer motsvarande de som Akilles försvar av värde hamnade i).


Det är inte självklart för mig att definitionen som tagen ur Wiktionary är den bästa för exemplen (i mening av att jag inte heller just menar att definitionen ej stämmer):


"Ill will or hatred toward another, accompanied with the disposition to irritate, annoy, or thwart; a desire to vex or injure; petty malice; grudge; rancor.
He was so filled with spite for his ex-wife, he could not hold down a job.
They did it just for spite."


Från: Spite | en.wiktionary.org

Eller på svenska (översatt via Wiktionary) illvilja, ondska.


Relaterat

Nyligen:Det är korrekt att se vad diskuterat här som avseende ett till exempel. Emellertid mer avancerat än det föregående och vad jag för att ange det i titel hellre hade låtit inkludera en större diskussion refererad till kopplingen impulskontroll resp. stereotyper (för där relevant här).