Trevlig läsning till helgen från Microsoft: MS DOS koden

2014-04-02

Något jag förr störde mig på var när ett fint åerkommande "defekt-exempel" korrigerades efter att utnyttjat det några gånger. Ett inser jag lika eller mer problematisk upplevelse är vad man (eller jag) skulle uppleva om den källkod gjort tillgänglig här:, utnyttjades av mig för att förstärka den redaktionella fakta-kontrollen i:, avseende indikerade eller spekulerande möjligheter rörande "fil-storlek" och meta-m. Det var nu mest ett exempel-inlägg relaterat föga som hade just med det tekniska i dos så jag avstår. Dessutom som Microsoft publicerade det bara några dagar innan jag skrev mitt knappast vad jag normalt kan förväntas notera med normal trivial quality assurance (en eller ett par sökningar i Wikipedia på något jag tycker uttrycker området).


Fler åldrade "fil-OS" jag helt säkert också avstår (normalt i alla fall) från att läsa källkod om eller när publicerade:


IBM PC-DOS, AmigaDOS (kanske fel indikerat från format för kodning filer) och CP/M fanns innan Commodore 128 såväl som i den vilket antar jag pekar på att det var minst sagt billigt eller marketing-försökande vid den tidpunkten). Det är med tror ofta mer rationellt än irrationellt självförakt jag hellre kodar en egen legacy-modul än att läser källkod till Linux eller mer komplicerade Perl-lösningar.