Riktad information - Exempel: Microsoft försnilar av hårddiskar jag äger på Windows såväl Linux

2014-03-28

Givetvis organiserande quality assurance sekundärt åt ett företag som jag här skapat ett exempel med gäller att företeelsen ofta kommer nära vad initialt diskuterat i Riktad Information - Prestige och prestigelöshet: Samspel hjälte och flock (2014-03-28).

D.v.s. det kan göras som önskat via särskilda kanaler för att få fördel, göras elakt för att man ogillar något upplevt "fienden" (Nintendo vs Playstation vs Xbox är ett likartat exempel: Riktad information - Argument i världen vi skapat för dem: Playstation 4 vs Xbox One (2013-11-26)).

Och i något annorlunda riktning när vi blickar bakåt till cirka 1994 - 1998 när rapportering av säkerhetsdefekter förändrades (från icke-publicernade öppet till publicerande) tycks det för mig (även om jag inte alls upplever mig kunna bedöma om just initial preferens företag haft någon positiv eller negativ inverkan) att man tidigt tagit det som utgångspunkt i mening av att organisera defekt-informationen som mer systematiskt börjat ske sista åren (ett ex. CERT Vulnerability Data Archive) hade nog för de flesta sotra mjukvaruföretag ganska stora fria vinster via effektivitet skapat självorganiserat av intresserade eller berörda utomstående.

Komplettering: Ett bättre exempel med fler aspekter av organiserad information säkerhetsdefekter via National Vulernability Database (nvd.nist.gov). Numera finns standarder och ett samarbete mellan leverantörer och organisationer för att vetskapen om defekter ska finnas enkel och standardiserat uttryckt (oval.mitre.org).

Att försöka se värde från en abstrakt generell företeelse när det konkreta fallet känns i värsta fall förnedre, smärtsamt och kanske rent personligen störande karriären är ett uttryck av prestigelöshet: Och förutom långsiktigt värde ev. det leder till vad man konkret kan diskutera för att begränsa skador oavsett internt eller externt.


Meta-M konspirationen: Pay-back från hårddisk-leverantörer eller försök underlätta krypteringsanalys?


Och något som helst värde av mig. Ett extra - mycket fult men av krävande orsaker synligt i sundhetens bastion på Windows - för varje radbrytnig:


När filen öppnas med text-editor ej inbyggd i Windows likt Notepad märks skadan direkt. För varje rad kastas ett stycke data bort på ingenting. En gång kanske 1 byte eller sju bitar. Men vad det numera är vet jag ej: kanske 16 eller 32-bitar? Inget värde finns: Det är redundans förstärkande en redan uttryckt återkommande upprepning. Och även om jag inte ska påstå att det märkbart meningsfullt med sund kryptering gör dekryptering enklare är det åtminstone onödig redundans i mätbart uttryckt mening inte minst om flera fulla ECB-block av flera efterföljande radbrytningar kommer. Vet vi något om filen kan vi kanske säga mer än vad egentligen bra för någon annan. Meta-M konspirationen kan därför vara värre än bara massor dyrt i hårddiskar: Något annat riktigt otäckt kan bo här ...

Och sedan när jag utilisierande människo-bud (Human Workunit Hans running for the computer) förflyttat filen till de ej internet-kopplade systemen för att ta in diverse nedhämtat fortsätter. Och nu om ej sparande om rensat rent av större då extraktions-koden kräver hantering d.v.s. i ex. Perl buntvis av dessa rader (man ibland glömmer resulterande i tråkigt konkreta problem normalt när det är dags för substr i Perl eller memcmp i C ):


För mig mycket vanlig utan "Microsoft-rad-beskattning":


while ( my $cline = $fp -> getline() )
{
chomp($cline);


Nu krävs dock också att jag tar bort meta-m på en rad.


Det har föreslagits för mig att Microsoft planerar att rens upp bland sina OS nu rörande diverse man samlat på sig i historik över åren. Mitt önskemål är att bl.a. att gärna slippa meta-m. Det känns dessutom så mycket vi och dom: en rest från Kalla Kriget där meningslösa symboler var vanliga nog och mindre av social media, dela på telefoner, teve m.m. över alla möjliga OS.


Att Microsoft numera har något att vinna på detta betvivlar jag. Många har ju dock över åren menat att någon form av ohelig alians mellan Microsoft och hårdvarutillverkarna funnits - krävande mer hårdvara men kommande med på köpet. Jag tror inte riktigt på att det kan förklara ens om verklighetannat än väldigt lite av de gigantiska högar av pengar de samlat på sig vilket gör att jag lätt tvivlar på det systematiskt (enskilda partneransvariga kan väl mölgien avvikit lite varstans i vad man sagt tänker jag men jag tror kanske inte de alltid så nations-baserat just påverkar särskilt mycket över åren bakåt i OS tillverkningen).


Men på de första hårda åren när man tyckte 256 MB hårddisk var gigantisk. Och än längre bak när de var riktigt få kan jag tänka mig att det kanske nådde upp till något mätbart i pengar (men jag kommer egentligen inte ihåg hur stora hårddiskarna var då eller skattat vad detta skulle summera kring). En gissning här är att allt möjligt i själva command.com a-något.bat och allt vad det hette summerade upp och ner mer egentligen. Kanske var svårt att se bra när debuggande saker mer direkt nedan för os om radbrytningarna var ett tecken? Gates har ju glassögon tror jag mig minnas. Själv väljer jag ofta hellre två tecken för räknare av ungefär samma orsak - en god kompromiss fungerande för mig mellan synas acceptabelt och vara effektivt att skriva utan att skapande onödigt stora rader.


Likväl det är när man irriterar sig över något i Windows en trevlig tanke att minnas - korrekt eller inte - att hela företaget etablerades av att Gates med kamrater fick 0.000001 cent från hårddisk-tillverkarna per extra byte de ordnade i DOS.


Hur som helst bedömer jag det både verksamhets- och affärskritiskt för Microsoft attse till att vara detalj-noga om man ska börja städa upp i allt man samlat på sig genom åren i koden. Accepterar man en så visuellt tydlig ineffektivitet här är det ej vad som sätter ribban rätt för programmerings-arbetarna. Varje rad kod - källkod, indata eller kompilerad - ska vara ett ytterst ärligt försök att skapa snabb, stabil och säker kod som förnöjer oss. Att en gammal vedertagem kulturbärare, internetprofil och data-filosof som jag rekommenderar så pass negativt är också en kraftig indikation på att det är dags att åtgärda detta. Stör det Hans stör det världen. Hur många har redan bytt till Linux, VMS, Solaris eller vad helst mer än Linux fortfarande vanligt p.g.a. av dessa små irriterande defekter? Små defekta detaljer skalar upp när det är många som det kan realiseras för.


Och hur blir det om ej korrigerat med världens innovation framåt? Hur ska en familjefader kunna förklara meta-m för sina barn när de frågar? Hur troligt är de att de därefter känner sig intresserade av att lära mer om datan? Finns det någon officiell förklaring? Eller ursäkt? Varför ska det vara så här?