Riktad information - Mirror av en tolkad sida av person anpassat publik demonstration med "Big Doll"

2014-03-08


Komplettering: Stor relativt dockor men relativt människor rätt normal dockade visade Reuters idag på startsida. Dockan är skapad av "The surreal McCoy" (kanske ny för mig) och Amy Tennery inlägg (här på som annars läsvärd med flera enkla vägar att välja bland för enkel och snabb inspiration) China’s pollution, a heroin crisis and an ignored cadaver (2014-03-10) rekommenderar Surreal art (Reuters) där 37 konstverk återskapa i fotokonst (i mening av mitt koncept-begrepp) finns.

Dockan från Reuters startsida hittas på plats sju och som första visualisering finns en gigantiskt både intresserad men lätt alien dock. Med politiskt farliga Metropolis (anime, 2001) (se Att se mänskligt i eller söka reglera hantering av intelligens i maskin är osunt och potentiellt skadligt för samhället (2014-03-07)) aktuell i min biologiska neurongrind var kort-direkt-upplevelse utan att stanna vid bilden likhet via association till just robot via tror jag nu visuell-form - de mjuka dragen refererad anime valde att uttrycka hos den robot-instansiering köparen önskade formad för att medvetet förstärka illusionen av mer än mänskligt en död dotter.Big Doll upplevde jag nytt för mig och kändes delvis säkert därför effektfullt. Exemplet jag mötte är från komediserien Portlandia (TV series):


Relativ storlek märks excellent nedan:


    Jag var och är ytterst imponerad av hela serien. P.s.s. överuttryck i kontext blir komiskt är det synligt och aktivare upplevt i sammanhang med många personer.

De båda Big Doll uttrycker stereotypisk tolkning av två föräldrar. Särskilda drag illustrerande - övertolkande - ett beteende oerhört "creeeking infiltrating" direkt personligt revir under den lilla flocken (eller som en leverantör av mig en gång refererade från en tid arbetande i Indien rörande i folksamling på buss uppleva en mängd små händer i alla hans fickor sökande värdefullt). Något relaterat - men annan topologisk nivå annorlunda hur uttryckt i scenen - med konceptet runt parasit-nätverk tidigare refererat längre tillbaka med utgångspunkt missbruk av diktatur av nazism typ för att sprida rädsla och hat mot de judiska folken (och också vad jag mer begränsat balanserande kanske just övergången till mer olämplig black magic snarare än längre ner sund förstärkning av budskap rörande ett ex. på förrädaren kommande med båda händer givande men spridande skräck och desinformation med falska ord i Parasiterande tumörsjukdomen Li Ka-shing köper mänskliga själar att förgripa sig på: Kostnaden är större förmögenhet).


Praktiskt intressant är att Big Dolls syns bra. Skapelser uttryckande dagligt lidande diktatur orsakar genom att ta det till ett värde adderande det till diktatorn är bra när det ska fotograferas och kan repeteras över många städer och platser varierat (kanske något jämförbart med protecting any internet brand company against NSA-spill-over effect using flood boat konceptet i Riktad information - Ex. brand power och unknown: Googles flodbåt, rymden, NSA- protest, NSA- och Google-oro resp. ett vackrare miljövänligt internet gigantiskt i bandbredd) vidare diskuterat där och samma här (förutom fler dimensioner varierat relevanta så som scary eller power om skapande en stor person som sparkar på diktatorn.


  • Intensitet relativt förstärkt genom relativt större storlek i rummet. Jfr den gigantiska (från vad jag i min värld är van att se om ej en svensk båt fraktande svenskar som ska shopa billig sprit som ju är svårslagna om ej ett hangarfartyg). Kraftigare upplevelse.
  • Märks väl visuellt med lokaliserad förstärkning i koncept-grupperna i och runt om diktator (eller kanske en granne du ogillar därför att denne ej rensar ut luddfilter). Ex. illustrerande hur han slavade tusentals svältande bönder till döds (om kreativt och praktiskt görligt) hånfullt refererande till det regelbundet genom karriären som en god måltid för nyfödda landet för att bygga starka industri-enterprise av.
  • Jämför brand power diktator tvingat till sig kanske med själv-beslutad teve-tid, staty, flera sidor i diverse skolböcker o.s.v. med företagets brand power. Pekar ut dit man ska för att städa upp runt om innan kanske skicka till internationell domstoll eller knuffa ut från kontorsfönstret (jag hade nog skaffat mig en god ex. bild att använda och sedan smugglat ut human-instansen för att kunna analysera i lugn och ro).

Och tråkigt nog för dom är kineserna kulturellt tycks för mig tämligen begränsade i hur de protesterar. Ukraina var kreativt starkt - antagligen på förväntad nivå Kina - men vid stridens slut när det fodrades begrep man praktiskt vad det handlade om mitt liv och framtidens barn och försvarade sitt liv istället för att lägga sig framför pansarvagn, tända eld på sig själv eller stå tyst med en snäll lätt obegriplig dikt man håller upp tills förklarad att man nog ska gå hem till byn kanske på tillräcklig nivå av att krossa armarna och peka.


Att visa att man börjat våga göra mer kan vara starkt. Visar att mer mänskligt att accepterat och märks. Man behöver inte stå och hoppas att varje enskild individ eller individ-grupp i soldater dödande demonstranter ska orka fatta rätt beslut. Det är rätt och ytterst mänskligt sunt att försvara sitt liv när i omedelfara eller försvara sin medfödda rätt att ej helt eller delvis vara förslavad hela vägen in i hemmet rörande små-detaljer kring rätt eller fel.


Visa inte ta livet av dig med eld. Pröva att häng några Big Dolls gigantiska. Och känns det bra och någon parti-boss kommer med vapen så häng honom också för att rädda dit och övrigas liv. Tänk proaktivt och lär er allt om pansar på pansarvagnar, legeringar och kul-spridning till små-fragment i små utrymmen - besök en fabrik hittad på Alibaba och bygg något problemlösande hanterande fiendens dyra stora vapen enkelt och energieffektivt så fort pansarvagns-raden visar sig. Segra stort och fortsatt segrande så länge man ej glömmer varför man alls inte ville lämna ifrån sig rätt som individ att fatta egna beslut. Kanske rent konkret jämförbart i framtiden utan att man märker det besparande ett vid frihetsdagen ej fött barn från att dö i lungcancer därför att mut-ekonomin fyller luften med gift.


Mycket får man inte förrän man ber om det. Ibland måste man tala tydligt. Andra färre gånger krävs att du bygger en större framtid för alla och fler med en kostnad man är beredd att betala i sitt och parasit-kroppens blod. Det är inte fel att som Ukrainas-folk bli riktigt arga när mördare skjuter både på dem resp. för att reta upp övriga poliser några av dom också.


Big Doll (liten variant) vid ritualiserad krigsdans i teokratisk diktatur

En del sådant här minns jag nu att jag sett förr men upplever jag nu för små. Det ska inte vara en praktiskt lagom sto docka man hänger, bränner eller liknande. Här är det intensitetsförstärkning storlek snarare än kortvarig eld som är det som ger mer repeterat.


Jag undrar om inte individ-grupper i Iran - inte otroligt tränade göra färdigt paket med några st. kulturbärare och fler mer bara dansande och slagsords-uttryckande (givet för några samples över längre tid jag tittade på 2010 repeterande en del enkla saker - minns ej och skrev ej ner exakt vad men burning flag var något mer märkbart) kaske just hängde docka eller futtade eldade den föreställande amerikansk president eller någon annan man var irriterad på kring någon abstrakt fråga långt bort just nu säkert för de flesta praktiskt (energiförsörsjning, finansiering av grupper borta i Libanon få förutom soldater och politiker kanske kan besöka m.m.).