Scenarier skjuta ner passagerarflygplan: Nordkorea manipulerar Kina ner i stalinism resp. Defekt kinesiskt beslutssystem

2014-03-09

De möjliga scenarier som presenteras ges under ett antal antaganden och begränsningar. Dessa presenteras sist. Viktigast var motivation primärt aldrig att se scenarierna som specifikt aktuell för just denna incident och ingen analys av känd information för att avgöra om scenarierna ev. redan kan uteslutas har skett.


欺くために - Att manipulera förståelse för att skada ca 1 miljard människor

Kanske var Nordkorea agentativ i att potentiellt massmördat passagerare och personal i det saknade flygplanet tillhörande Malaysia Airlines som försvann på väg från till Beijing.


Trots Kinas ganska goda utveckling ekonomi och industri såväl som investeringar i det militära är tillförlitlighet rörande möjlighet att tolka effektivt rätt bild av verklighet långt ifrån i nivå med militärt prioriterande västländer. Att göra en nedskjutning trolig för dem är därför ej tror jag ej utanför vad Nordkorea kanske klarar.


断言する - Förvirrat eller atavistiskt primitivt: Tagande revir runt föremål utan värde

Av delvis samma orsaker är det beroende på exakt var ungefärligt försvann relativt områden på kartan Kina är väldigt engagerad i. Kanske planet tolkade sina position delvis inkorrekt och hamnade i områden där Kina förväntar sig att aktörer ska meddela dem och för en militärt svag aktör rörande hemland välde att mörda folket i planet för att försöka skrämma upp Japan (om man resonerar så förstår och tolkar man Japan ordentligt fel). Eller troligare om olyckan var ett massmord av kinesiska diktaturen att planet därefter - ej klarande att höra eller svara anrop - hamnade i Kina över kanske något direkt militärt associerat område (jag söker inte alls hålla mig med någon karta av var sådana kanske finns eller inte finns eller vilka luftrum som av dessa eller ev. andra orsaker är förbjudna).


Kanske om så att det heller inte var ett politiskt beslut utan defekt beslutssystem lokaliserat i försvaret. Eller att lämpligt högt upp i militären upplevt politikerna i partiet onödigt veka, ej offensiva tillräckligt ut ockuperande mer Kina i spännande små eller jätte-stora krig att äntligen få tillämpa dom flera tusen år gamla maximerna på äntligen en gång för alla bevisa att urgamla kulturområden slår alla andra kulturer.


Begränsningar och antagande styrande hur scenarierna ska tolkas

Förstå vad jag skrivit med detta som given information:


 • Information om vad känt om flygplanets resväg, var det ev. försvann o.s.v. har jag inte tagit hänsyn till (d.v.s. ej läst eller fått på CNN-teve några minuter information om det).
 • Scenarierna presenterade här behöver därför inte alls visa sig aktuella troliga p.s.s. om planet försvann i områden diskuterade här.
 • Begränsningen är i sig inte ett problem eftersom scenarierna är aktuella för mängder av andra flygplan. Även om policy är att följa kinesiska imperalist-drömmar och anmäla sig innan passerande in i områden Kina tycks planera att ockupera i framtiden och söker repetera association till sig för vänjande grannarna med att det är deras föregripande våldsamt krig i s.k. bad-smelling soft ockupation under assumption other countries are idiots (i min krigstermologi jag precis här påbörjade med att skapa denna term) gäller att:
  • Varken quality assurance lokaliserat militär-verkamhet eller politiska system verkande på militären - ej heller leverantörer - är troligt ännu på nivå att antagen funktion i militära lösningar är tillförlitliga.
  • Aktör mördande personer på flygplan behöver därför inte ens vara i den situation man tror är fallet.
  • Flygplan behöver inte trots att man tror sig göra det anmäla att man går in i området. Och behöver p.s.s. ej märka att man anropats av stridsflygplan, raket-skjutande ubåt, ramp med påmonterat ström-aggregat för att generera en elektro-magnetisk-impuls m.m. möjligen aktuellt (jag är ej vapen-expert).
  • Befintliga lösningar för att rapportera position av flygplan explicit eller implicit - via anrop eller kontinuerligt automatiskt - är oavsett korrekt fungerande hos flygplan ej säkra i den mening att trafiken ej kan hindras (dock tror jag det normalt ej är trovärdigt scenarie men kan ej bedöma det trovärdigt heller). Däremot möjligt trovärdigare är att manipulera och förändra positionen som kontinuerligt rapporteras för båtar, flygplan, enskilda aktörers lastbilar m.m. Rörande det sista:
  • Har ett antal händelser sista året särskilt varit av sådan natur att jag kan tänka mig att positionssystem manipulerats för att få en entitet att feltolka var något egentlig befann sig.

  • Det exempel jag väljer att peka är relevant här och att det där kan vara fallet bör ha noterats av alla intresserade av regionen, dess aktörer, såväl som kanske teknik-möjligheten allmänt utan intresse just för området:
   • Kina mindre ej klarade av att tolka när och var USA's B52 befann sig.
   • Så mycket som att de tog fel på deras positioner.
   • Sådant kan göras avancerat men under ändå fredstid ej antagande mer avancerade metoder kanske USA eller möjligen annan aktör valde att uttrycka normala implicit kontinuerliga system utanför militärt och lät dem komma fel.
   • Jag vågar dock inte säga - därför att jag kan inte bedöma detta trovärdigt och har ej försökt att komplettera min kunskap här - om möjligheten p.s.s. existerar för militära flygplan utan de ej specifierade mer avancerade lösningarna.

Emellertid är begränsning ovanför begränsningarna att inte heller dessa validerats djupt åtminstone ännu gällande allt.