Hans knuffar trötta åldringar inom Media upp till framtidens starka och kostnadseffektiva Visualiserande Illustrationer

2014-03-09

Illustrationen är tillhörande Scenarier skjuta ner passagerarflygplan: Nordkorea manipulerar Kina ner i stalinism resp. Defekt kinesiskt beslutssystem. Styrande policy föreskriver emellertid att fortfarande experimentiella illustrationer när potentiellt kraftigt påverkande dom kreativa delarna av läsarens kognition ska publiceras separat med varning om att risker ännu ej fullt förstås resp. att upplevelsen kanske inte blir den höga nivå man vant sig vid att kunna förvänta här. Läsare som har svårighet att tänka kreativt eller att resonera under eget ansvar kan helt hoppa över illustrationen. Läsare som kan bli förvirrade, få psykotiska episoder eller jämförbart av information kreativt inducerade rekommenderas att först konsultera en expert inom psykiatrin för att validera att visualiserande illustrationer är säkra för aktuell person att möta.


Möjligheten är särskilt intressant för gammalt och trött media att försöka ta till sig. En tes jag tror inte alltid men i delar gäller för gamla ofta upplevda föråldrade lösningar när nya koncept tar utrymme är att:


  • Dessa tappar därför att de attraherar yngre kompetenta medarbetare bättre vilka bl.a. ger en högre andel av större förståelse idag och som uttrycker den starkare kognitionen vi per generation länge såg (Sverige unikt kanske relaterat förändrad skola har dock börjat tappa: en del menar att vi ännu bara inte ökat men det är tror jag fel tolkning av resultaten).
  • Nya koncept som förvisso oavsett effekt av föregående tar en kanske viktig plats fortsatt klarar dock allmänt att bättre anpassa sig mot idag och tar därför lättare åtminstone förändring som kommer via nya generationer.
  • Nya generationer introducerar och sprider emellertid lösningar mer stabilt kvar i samhället till äldre generationer (i åtminstone Sverige och USA sedan länge utnyttjat för att förändra föräldra-beteende rörande ex. kost och rökning genom att informera barnen i skolan).
  • När äldre koncept börjar tappa lite blir man mer obenäge att friskt orka ta in fler medarbetare och kan här börja bli "förstockade". Avståndet till idag blir i dessa fall ännu större.

Även om något nytt ej praktiskt är intressant kan att reflektera och fundera över lösningen kreativt ut från den stimulera till nya tankar. Övningen "knuffar" en individ lidande av förstockade tankar mot ett friskare tillstånd där man kan börja se att vad man säljer faktiskt är ganska dåligt gjort givet budget och att kanske allt av problemen ligger där snarare än att omvärlden blivit dum i huvudet riskerande hela samhället med en massa nytt. Orkar man dit kan healing börja...


Visualiserande Illustrationer: Effektiva, Alternativa och Läsar-Stärkande

Visuell Illustration: Illustrationen är en ny experimentiell teknik för att skapa visualiseringar energieffektivt. Delar av ansvaret för beräkningskostnad ligger här hos läsaren.

Att från rätt anpassad information föreställa sig en bra visualisering är möjligt och kan rent av för en del läsare bli bättre. Detta går snabbt. Att utveckla en illustration som ej visualiseras utan måste vara klar är tidsödande för publicist och tiden kan bättre använda för viktigare innehåll läsaren ej enkelt själv kan visualisera med hjälp av sin hjärna (under vissa antaganden om vilka som här är läsare: viktigast snarast ha intellektuell botten ungefär där genomsnitt för populationen hela gruppen svenska surfare börjar).

Tekniken ger dessutom möjlighet för läsaren att bygga vidare från informationen adderande egna uttryck. Dessutom är det nu möjligt för publicist att ge möjlighet till alternativa anpassningar utan att behöva göra flera alternativa illustrationer. I detta första ex. finns ett standard-alternativ resp. ett för läsare som blivit ganska toleranta emotionellt i domän av nyheter, och slutligen sist variant avsedd för känsliga läsaren.


Barn och känsliga läsare rekommenderas att använda alternativ tre när visualisering skapas. Det är den sista punkten av de två föregående. Dessa läsare bör helt hoppa över att läsa de två föregående.


DUMB-MONKEY ASSERTING DOMINANCE OVER NO-VALUE

  • En schimpans lätt löjligt uttryckande just dom irrationella primitiva sidor människan lämnat bakom sig men svagare individer ibland ej klarar att ej uttrycka av och till (atavistiska uttryck orsakade tänkbart av att information från gener närmare aporna ibland slumpmässigt med viss ärftlig preferens tas upp och prövas så att säga för att se om den har relativt större värde vid en tidpunkt).
  • Apan uttrycker med kroppsspråk och hand-arm-signaler: asserting dominance. En handen träffar just bröstet. Den andra snarare än att uttrycka seger eller kraft (ex. via V-tecken resp. knuten näve) gör för aporna något av det typiskt viftande.
  • Långt nedanför ser vi förminskat relativt apan ett brinnande flygplan med döende skrikande passagerare.
  • Den läsare som önskar förstärka detta uttryck mer kan föreställa sig ett döende brännskadat barn ev. med något gulligt djur - kanske en valp - döende med delar av benen borta men ej blödande snabbt nog att hinna dö snart därför att elden slutet många av blodkärlen.
  • En känslig läsare föeslås istället nöja sig med att visualisera flygplanet. Kanske med en bit av det stickande upp hur havet. Eller bara en oljefläck på vattnet.