Att rädda Utrikesminister Wang Yi ansikte när han ny i diplomatiskt språk ej förstår när värdet i stora penga-världen "hamnar artigt rätt"

2014-03-08

Din andel kommer säkert men saker tar mer tid när du inte kan bestämma själv ensam vad du ska ha så länge the Big Boss får sin andel - det är ju inarbetat att FN m.m. samarbeten alla har sin eller sina madariner som ska ha egen såväl som officiell skatt - men i den större värden där fler ska samarbete och du inte själv kan bestämma allt så länge The Big Boss ovanför får sin andel. Alla ovanför och direkt nedanför skrattar roat åt Yi som nu tycks tappa det fina kollektiva värdet in på sin bank varje månad från FN-diplomat-bönderna.


Nästan om inte helt unikt otålig... Detta inlägg innebär just där viss komplexitet i hur bäst ska uttrycka saker bra för massa starka Mandarin Yi. Och jag får förfalla till det enklast dummaste:


Utrikesminister Wang Yi om du upplever dig vara under hot av ex. utbrytar militärer, en kriminellorganisation eller är utpressad och Kina ej är tryggt för hantering finns hjälp att få i andra länder.

Att behöva fly en hotfull förtryckande aktör i eget land behöver ej vara slutet. Ett liv som flykting kan visa sig mycket bättre om du kan komma till ett rikt land med bättre flykting mottagande än Kina rörande koreaner m.fl. och du kan ta del av en kultur i frihet med ett större djup såväl som bredd i kultur, upplevelse och kunskap.


Det mystiska med citatet nedan:


"China will “never accept unreasonable demands from smaller countries,” an apparent reference to Southeast Asian nations.

The foreign minister, Wang Yi, a former ambassador to Japan, made his comments at a scheduled news conference on the fourth day of the National People’s Congress, an annual meeting of China’s rubber-stamp legislature. Mr. Wang took questions from foreign and Chinese news organizations "

Från: China Won’t Yield on Disputes With Neighbors, Foreign Minister Says


Är att är det något både vi i omvärlden lärt från politik såväl som affärer liksom de kinesiska arbetarna är att medlemmar i kommmunistpartiet inte gör något annat än haggle - pruta - och sägs tvivlar jag inte riktigt från konceptet som jag tycker mig se i kulturen börjar lunch innan möte med FN chefen såväl som högt uppsatt EU-politiker - och gissat jämförbart om så President Obama - på ganska - väldigt i min värld - dyr restaurang investerande två tredje delar av tiden att förklara hur de glömt pengar på ambassad resp. hotell, och sedan försöka erbjuda sig att betala via en felriktad option rörande EURO och amerikanska dollar, för att slutligen beklaga sig hur mycket av utlandskonton som går till dyr medicin och dyra läkare på Maoe clinic p.g.a. av all ryggvärk slavande för sin lokala parti-boss piskande på - med dåligt verktyg tvingat något tungt av metall då rep krävdes för dom bönder som agerade dragdjur - bönderna för att hjälpa dem att få ordning på svältkatastrofen under ungdomen:


"Saving China from another ten years of famina by less number of farmers working harder destroys your back. I have pain daily."). FN-chefen sägs på något sätt ha blivit skyldiga partimedlemmen kommunistpartiet US 400 000$ och lyckades inte få igenom någon vettig förändring under sitt sista år eftersom Kina blockerade allt när han vägrade betala.

If you aren't cultural enough to worked up enough dollar to pay for your luch and letting me pay with my option solution I need to take time here to make you see collective value before eating or visiting the UN Security council meeting. Africa is cultural a young child and you have much to learn from the oldest power culture ever below the sun."

Påstått från lunch med en FN-chef.


En kulturell förklaring av denna fascinerande så lokaliserat just kommunistpartiet har föreslagits vara att:


  • Vanligt folk som bönder under svälten fick antingen mat eller inte beroende på samspel och dynamik lokal representant och om frisk nog att ha arbetat hela dagen och hela kvällen.
  • I partiet handlande istället mycket mer om konkurrerande värdedimensioner i kreativt skapande och omfördelning av makt. För att bygga värde - ex. de hårda svältåren en god by med både gris, ko och spannmål - fodrades därför regelbundet förhandlande om fördelning värde, stöd i interna slagfält om nya positioner högre upp m.m. att förhandla bra nedåt och satsa rätt uppåt.
  • FN varande kinas bitch man definierar mängden möjligheter för är under dem. Och här gäller det därför att förhandla fram sin cut ständigt pågående av folket man stör över. Ex. FN-chefen.

Förklaringen sägs givets av en tidigt mycket högt uppsatt partimedlem i samband med när han förklarade hur en ämbetsman i FN artigt korrekt ska tänka rörande hur mycket man ska bli lurad på i underligt definierande optioner påstått representerande - men förstått kostnad - den egna mat-andelen på US 10 000 $:


"You can not force your african culture and western-post-africa-colonial infiltration on us. But see our culture have good value and take time to learn it instead of expression your cronoque lazy-farmer spoiled personality.


We - different the america - get this is your laziness and not that you just are a lazy nigger one need to provide your own people to replace if doing business i Africa. You got used to be able to eat without understanding collective organizational non-colonial culture. Had I got the chans to farm you good a few years you would understand your place in the larger collective.


Perhaps internet distract your polite part of work? I could help filtering your email and surfing for you if that helps? We do a bit of that for you taking cost to reduce distrations from our work humans in China emailing complaints instead of working.


Now pay-up and farm enough to next time to pay it more polite. Say why not let me help you out by putting your son to work. I am sure he can provide a good bounty for you saving your face. Perhaps oil for food - food is very lucky for me in money - can be something.


Påstått en ej indikerad vid namn tidigare FN-chef. President Obama kommande från den hårdare världen in the hood där säkert dagliga möten organiserade samarbeten definierande egna regler man bäst förstå men ej talande om tror jag bättre klarat av dom kinesiska bossarna. Det gäller att göra en bra affär när det är dags att betala bort dem för några veckor eller månader och rädda viktigare affärer från "organisering". Kanske var exponering av NSA något Obama, NSA, Snowden och a few good men skapade för att pruta ner cash-cost till the Big Boss hjälpande dem organisera kanske alternativt dolt nu istället internet-hanteringen i USA med endast sämre tråkiga telefonsamtal till USA efter att kommunistpartiet valt ut sina mer old culture poetiska samtal?.


Vi vet inte men the red chinese fodrar hård förhandling om du alls wka komma fri någonsin (jämför ryktet att Hillary redan sålt iväg Obama för 20 års slavarbete i Kina om hon tar över då hon menade att han förhandlat som en 10 årig flicka uppskrämd av otäcka historien om kineser sedan född nästan värre där än Bush II var. Jag håller inte fullt mer med tror säkert Hillary i Kina är mer kraftfull krigare än Bush II såväl obama var.).


Så dom prutar och om orkar sitta värde-länge vid bordet beställer de in surkålen och börjar släppa gas. De förstår att göra business skapande värden där det för den kollektiva individen de uttrycker entydig konvergens för. Och de kan innovativt förändra dom egna reglerna bestämmande vad de får och inte får göra. Men allt bor i pengarna och att hålla floden av dem fortsatt starkt levande när de nu slavat sig högt nog i hierarkin att klara att få i hopp till pensionen (i Kina fodras stort personligt ansvar här såväl som för sjukvårdskostnad).


Det är som med demokratiska politiker i små-saker (jfr Göran Persson sa när han flyttat in i en välkänt given många års hårt politiskt arbete i demokrati herrgård - Värde är väldigt viktigt för mig.). Men istället gigantiskt starkare pågåede tagande varje chans och optimerande högt så länge någon orkar sitta kvar vid lunch-bordet.


Därför igen:


  • Om säg någon dådkraftig general lurat till sig ex. ditt kontonummer och autentiseringsmetod till diskret off-shore konto och du känner fruktan så finns kanske hjälp att få.
  • Fatta rätt beslut ska det nog gå att samla ihopp nog bland kineser i Beijing, Shanghai m.m. för att ge en god nog pension.
  • Och om fysiskt hotad lossas inte om något men se till att ta chans vid måktid att pryta tills dom känner sig tvingade att besöka toalett och spring sedan iväg.
  • Försök nå taxi eller några bönder att ta dig till hamn och om stark fiende seende långt smyg dig in i en container på väg ut från Kina. Det är känt för att sluta väl utan några särskilda risker alls [Red. Men jag är ej expert här alls och vill egentligen inte rekommendera någon att någonsin göra detta eftersom de travas möjligt tätt och därmed att värme, spil-kemikalier som lösningsmedel m.m. kan bli problem såväl som möjligen kyla eller brist på syre. Så försök aldrig imponera på en medborgare om svensk politiker genom att resa budget-effektivt till EU-möte i container-fartyg. /Hans].

Just parti-bossarna så mycket mer än kulturen bredare är ju så systematiskt små-snåla också. Inte bara gör man relativt goda affärer - systematiskt gigantiskt goda - i valuta utan dessutom trots goda regelbundna betalningar gör man inget annat än tjatande - "bitching i amerikanskt kvinno-förnedrande språk jag gärna undviker - år efter år i egna såväk som andras medier så fort något ekonomiskt beslut gjorde något för medborgarna kanske äventyrande deras lån (som sjukvårdsförsäkring) eller om utrikespolitik verkande äventyra deras sjunnubg flödena via ökad möjlighet transformation demokrati.


Här finns inget kategoriskt alls. 'Allra minst försöker de minst förhandla för att få en lång-serie av fri mat precis som i ungdomen ute på landet underr svälten. "Yes but if I pay your part of my food and your children come working in my office for a week until you repay the cost of setting up the loans for my food? We do it all the time in Beijing using cheapt hotels. It often works good for everyone: Value comes right and they keep their life.. And if you help us a bit with Canada I might make a resolution in the security council given you a nice UN apartment for a cheaper monthly decision cost to me instead.


Och kanske gäller att:


Big China Boss requires Evil Warrior Hillary if we all want to stay out of the chinese work / slave camp.

Obama var inte helt fel. Bush II var något fel. Men ingen av dem var kraftfull nog att hålla ordning på business politiskt såväl som ekonomisk. Hillary för att låna stereotypiskt beteckning från amerikansk teve-krönikor / talk-show host är mer man - och dessutom mer mitt ordval bigger warrior i Asien - än Bush I, Bush II eller Obama någon orkade upp till. Om hon var ogift - hade lite pengar på banken för mig också så man inte behöver tortureras av hennes beundrare tagande boss - skulle jag direkt sätta mig en månad och skapa förfarande dikt stark nog att ta henne hit så får man se hur det går (och om The Hans Man tax kommer artigt så man inte behöver ta buss bland Hillary-älskande street men). Hillary kan tala tydligt... The Warrior hos Hillary är värdet och ej som the talk show host tyckte ett tänkbart problem med henne därför ej man: Oavsett Asien eller Afrika med journalister är Hillary den som talar begripligt tydligt. Mer Hillary och mindre Bill är p.s.s. mer "manlig styrka" (återigen ej min stereotyp utan av annan vald beteckning i negativ mening).


Rätt för den amerikanska väljaren är att våga ta det större värdet istället för att nöja sig med en manlig Clinton, en Bush eller en Obama. De duger men de är ej perfekta och för den något bättre enklare praktiskt dagligt kommer istället otrevliga skanader indikerande problematisk impulskontroll (tänk på "knappen" här oavsett gymnastik på bordet eller bara uttråkad önskande att något nytt händer innan det är dags att åka "hem" i huset).


Välj Hillary för en gladare ekonomi i en vackrare lugnare värld där politiker förstår varandra med hjälp av Hillarys större än närmaste tre - fyra manliga presidenter språkliga potens..
Skapad av Konstnär HH till Slanta Upp Hillary för ordning och reda i USA