The Washington Post - In trusted text supporting free teve and movies since 1877

2014-03-08

Cheap men sunt svagt lagom kul oavsett pris eller kreativt nöje från kanal-kontext där The Washington Post (numera i ägar-bild relaterad Amazon) valt att annonsera för betalt innehåll (vem vet: kanske just rätt kanal):Problematiken per individ i övrigt är tror jag mindre just copyright som att teve konkret kanske inte är särskilt optimalt eller ens bra annat än i negativ mening för kognition. Det var i alla fall min erfarenhet när jag helt avbrott teve många år såväl som när jag började "belönings-titta" på nätet för att något senare börja använda teve dagligen nästan.


Att teve är fördummande är så lätt en given icke-sanning från kontext av att göra det dagligen såväl som konkurrerande inlärt givet värde (d.v.s. snarast prediktera uttryck aktivitet än att skapa ny inlärning annat än om ett uttryck är ytterst nytt på något sätt). Men det skulle inte förvåna mig om ganska allmängiltigt även om vad det konkurrerar med säkert har betydelse såväl som individuella skillnader.


Rörande copyright kom jag att konvergera någonstans att om visningskanaler av och till försvinner från sajt rörande inlägg och site-width länk till något namngivet vad jag vet har att göra med att uttrycka ägande accepterande kostnad fullt om det är inkorrekt för tid såväl som ev. ägares krav runt det om felaktigt och acceptera doubt även om jag kan uppleva av och till för en del kanaler att det troligt har goda barriärer i grundaffären för hur innehåll identifieras eller har mycket trevliga avtal med allt möjligt om teve och filmvisning. Och kanske ligger konvergens eller moral-kompromiss också i att den förlusten ej vägs i värde mening mot upplevelse rörande hur man indexerar över kanalerna allmänt oavsett typ (kanske med något undantag) ej utnyttjande annat än tillåtet robot.txt utiliserande ej sökfunktion men likväl web-in-the-depth.


Moral blir tror jag för oss alla lite mer scarce åren här runt kring teve och trpts populostosla tankar om att det är bra eller ofarligt är det destruktivt i worse-case-scenarier värre än det mesta för hela samhället.


Defekt tänkande i moral kan ju tänkbart sprida sig ("Det började med South Park och slutade med en utbrytar republik med President för livet Hans i och runt Uppsala"). Kritiskt riskminering givet demonstrerad breach of cartoons in battle line moral-thinking at television är att kraftsamla om allmänt försvagad i just kritiska områden. Försvara kritiskt är kritiskt.


Därför accepterar jag tappad mark här för att bättre kunna försvara moraliskt riktigt tänkande rörande utrpessning riksdagsmän, försök statskupp Sverige, kreative innovative koncept rörande möjlighet att göra en rikssvensk utan stockhols-dialekt utbrytar republik för Uppsala, och liknande tyngre frågor jag tror påverkar fler mer konkret jag i en direkt mening kan bekräfta det för om det går fel (ex. döda uppbådade Hans-borgare runt Uppsala bland bönder, borgare och kanske någon kristen präst missad att blota före strid m.m.). Sådant vi alla gärna vill göra men förstår skulle vara problematiskt om någon annan än man själv gör det tagande makten.


Med medborgarskap kommer ansvar och det tycer jag att mitt teve-tittande korrekt avspeglar. Det fodrar rätt-tankande accepterande kraftfullt försvar där det räknas: hållande riksdag m.m. säkert och landet ostyckat i små-delar. Dagligen gör jag mycket försvarande er alla. Och också om man får ta kvalitet som människan i genomsnitt kommer tycker jag att viss kvalitetsförbättring - kanske titta mindre eller inte alls på teve för att tycka och uttrycka sig mer begåvat är att rekommendera - eller göra något trevligt för oss som strider dagligen för er: en present, en summa pengar eller kanske efter många års kamp en staty.