Co-locomotion och Commotion: När diktaturernas alla protesterande stärker varandra - Och att ta kostnaden att hantera hot rätt (eskalera mer, mer, mer...)

2014-03-10

Komplettering 2:
Med viss risk för att ej få skriva klart då vi har rolling-defect-caused black-outs där jag befinner mig i Uppsala (orsak osäker) men dessbättre ej skadande mina hårddiskar (strömavbrott är en gammal fiende och ser man till att offra något lämpligt till Gudinnan regelbundet brukar dom inte skada just hårddiskar). Emellertid har Kina nu kravställt möjliga samarbeten med USA för att skapa större nationella såväl som internationella värden av the big web filter - if not at all firewalls - "wall": Chinese ask Kerry - during his younger years legendary hacker of old VMS used to social engineer scientists at the universities discussing politics with him among some republicans suggested one of the five major causes of the hippie revolution - to tear down Firewall (gamla VMS är som gamla Frans Jäeger: lätta standardiserade hål men de används såsällan att ingen vet var information om dem finns på nätet så då fick kineserna åka till USA och lära av en politiker gammal nog att minnas hur man gör). [Red. Nyhets-titeln är manipulerad genom att jag adderade en bit jag tyckte lät kul. Och säkerhetsdefekterna är säkert indexerade också givet standard-db-representationer m.m. för säkerhetsdefekter. /Hans]. Xi tear down this wall - I am a Berliner!.Komplettering: Med information om den stora delvis imaginära "internet-muren" kinesiska kommunistpartiet byggt att oroligt ligga och trycka bakom i den turtling strategy juniora RTS-spelare också brukar ha förkärlek för men som alltid förr eller senare resulterar i förlust rörande försök öka "internet-soldat-produktionen" för bättre att fylla upp muren ger CNN i Defending China's 'Great Firewall': there's a course for that (CNN).


Det finns allt möjligt utanför muren som skrämmer slag på diktaturens elit utan att just någon alls utanför muren förutom korrupta politiker, organiserad brottslighet, producenter av defekta produkter m.m. är annat än positiva eller om negativa snarast nedlåtande rörande hur ineffektiva de då upplevs bland de som nu alls bryr sig. Oavsett hur kul nu Reuters, The New York Times m.fl. tycker att det är att göra sig lite extra otäcka, smyga sig på någon partimedlem och skrämma slag på dem, är rädslan irrationell och kommer ej med något positivt. Jag tror vi alla behöver fundera mer kring att försöka hjälpa dem att komma över rädslan så att de vågar sig på att stänga av muren permanent och bli del av världen hellre än att försöka bygga en egen liten värld utan allt man fått för sig är otäckt som i objektiva mätetal istället blivit bland det mest otäcka världen har.


Kognitiv-beteendeterapi kanske kan vara en metodgrupp ex. bara en dag utan att någon rädd har vetskap om det innan ta bort den ett tag d.v.s. skapa ett fall i historiken där många praktiskt var utanför muren utan att något hemskt inträffade - ex. att Japan plötsligt invaderade eller att britterna kom och tog en koloni eller att Mao återvände och svälte miljoner bönder till döds därför att nya jordbruksmetoder antogs fodra färre bönder. Mer i tradition av kinesiska kommunistpartiets filosofi kan man också pröva att hota med något mycket otäckare för att få dem att göra något de inte har lust till (ex. "Om ni inte tar bort den anordnar jag ett internet-val." för ett icke-verkligt exempel då ser bytet som dåligt och knappast nödvändigt).


Att stänga av muren är heller inte svårt annat än i psyket hos irrationellt livrädda. Det är bara att göra och många kända metoder finns. Förutom att minska den irrationella rädslan hos partiets inlåsta kan det visa att förmåga att göra ej är vad som bättre görs eller kan göras av partiet utan verkligheten är att de hindrar andra från att göra ofta bättre saker. Den stängda muren upp till kanske en dag del av fobi-terapin kan därför ge många andra positiva värden.


Låt oss betrakta vad Wikipedia väljer att kalla en istället för tror jag normalt vid korrekt benämnt för ett risk scenario del av konkret risk manamgement resp. lösare kreativ diskussion och tänkande i samhällena:


"The domino theory existed from the 1950s to the 1980s. It was promoted at times by the United States government and speculated that if one state in a region came under the influence of communism, then the surrounding countries would follow in a domino effect. The domino theory was used by successive United States administrations during the Cold War to justify the need for American intervention around the world."


Från: Domino theory | Wikipedia


Fenomen där vi historiskt haft vad som möjligen kan kallas för domino theory expandera kommunistiska diktatur-anpassningar till fler länder har med enstaka undantag varit resultatet av större krigföring och konflikt involverande eller från position av att ha segrat i större krig utnyttja den större än annars vanligt inflytande det ger.


Kuba, Ryssland och Kina menar jag att man kan argumentera geunint införde kommunism drivna av dynamik lokaliserade huvudsakligen dom själva med medborgare (d.v.s. egna inbördeskrig där även om andra aktörer var engagerade inte på avgörande eller ens kanske viktigt på något sätt alls för hur processen nådde kommunism. Nordkorea och Vietnam är två exempel där konflikt i hög utsträckning involverar andra aktörer motiverade expansion eller icke-expansion till andra länder. Österuopa var varken mer eller mindre än att en segrare i stor krig gjorde vad förväntat med den stora makt de gav: införde det statssystem de själva hade.


Teorin är inte relevant i andra domäner. Ett motsvarande "fenomen" jag valde att kalla co-locomotion i abstrakt modell resp. i en hög-intensiv variat commotion har diskuterats tidigare bl.a. i (i de flesta fall på nivå diskuterad här kan locomotion och co-locomotion tolkas synonymt enligt Material: Co-locomotion.


P.s.s. co-locomotion kan vara aktuellt i allt från samtal två individer, ritualiserad dans och tror jag pardans till delar allmänt (men jag aldrig försökt följa upp vad som finns dokumenterat för pardans bredare eller tittat över filmklipp m.m. själv sökande "speglade" och synkroniserade rörelse mönster med motivation från nära samband mellan resp. värde för de två personerna från reward eller uttryckande färdig stabil inläring där optimering av detta för en fodrar det jämförbara hos den andra) kan samman fenomen vara aktuellt utanför det direkta lokaliserade mellan två personer.


Det kan skapas från vad vi ser och upplever föranleda oss att ansluta oss eller ge kreativa idéer om vad man ser möjligt uttryckande en variant. Lika i några av de minsta delarna men givetvis delvis - ibland mycket - format och anpassat den egna kulturen. Att se protester via teve-medium runt om i världen, läsa om det på Twitter och jämförbart, nyheter m.m. Exemplet jag gav En stad för ett land medan en tredje generationens kinesisk mur av andra folks protester mot sin korruption och diktatur nästan slutits (2014-03-07) kanske möjligen är mer potent av att det liknar en "mur" runt Kina om man fyller i dom saknade hålen med mursten eller dyligt om man får för sig att rita det. Om så huvudsakligen tror jag för ökat intresse det kanske kan skapa runt händelserna i andra länder. Själva mängden händelser att uppleva är tror jag mer avgörande resp. hur direkt relevanta för en själv i en tydligare konkret mening (ex. pågående i mitt land eller än mer staden där jag bor) än att man ritande och tolkande väldigt kreativt kan få det att likna en kinesisk mur.


Twitter uttrycker samma matematiska samband motsvarande commotion under demonstrationer involverande många personer när de senare är i hög intensitet - medan grupper med personer man delar intressen med och ofta gör likartade saker ex. köpande ett nytt dataspel som kommit hos personer i en social gruppering spelande real-time strategy game har vissa likheter med co-lomomotion i den här normalt lugnare intensiteten: slagfält bekrigande en fientlig subkultur tjänande fel / ondskans dataspelskonsol kan emellertid uttrycka co-locomotion under korta perioder av intensiv diskussion eller stereotypiskt upprepning av olika värden och icke-värden över varierade kanaler).


Jag upplever inte att jag bra någon gång resonerat och systematiserat vad jag känner till om området från ett ganska brett angreppssätt av vad jag betraktat. Det vore intressant att försöka göra någon gång snart. Viktig faktor kanske lätt att missa att se (jag tycker den är lätt att glömma här såväl som i andra dynamiska förändringar involvernade människor) är att:


  • En tydlig linje finns mellan försvarande systemet.
  • Ej accepterar diktatur.
  • Och berörda åskådare som väljer att ej ställa sig ännu på den ena eller andra sidan.

Desto högre co-locomotion resp. sida uttrycker ju troligare kommer fler få frågorna som för dem uttrycker diskriminansen mellan de två grupper aktualiserade i tankar. En del av dessa når en punkt där de känner och förstår vad som är rätt (även om andra menar att det är fel d.v.s. rätt från resp. persons perspektiv: jämför med min similarity operator inkluderande perspektiv). Det behöver inte innebära att man därmed packar en liten kappsäck, skriver slagord på ett lakan och snickrar en pinne att fästa det på, men är ändå ett värde. Det är insight learning där frågornas högre intensitet skapar aktivitet nog att orka tänka igenom det och nå förståelse av vad som är rätt.


Frihetens co-locomotion är naturlight involverande. Först och främst därför att vad man där uttrycker i gemensamt är abstrakt och övergripande. Man ser gemensamma problem man måste lösa: diktatur, korruption, tortyr och mord. Att situationen pågående ej är bra och att nuvarande system knappast plötlisgt efter alla år tänker börja konvergera sig mot ett frisktstatssystem själv uttrycker bra vad som ofta är det enklaste gemensamma. Symboler man väöker att bära för att uttrycka gemensamt är viktigt.


Frihetens sida är också mer expansiv genom att den tillåter att du ansluter dig. När uniformerade soldater marscherar ut i stridsgrupper för att försöka skrämma iväg personer som berättar vad de tycker publikt för vem som helst att uppleva där det sker eller vanligt via teve, interent och andra medier, är det ej tillåtet för dig att gå över för att ansluta dig varefter du lämpligen får någon soldat symbol och en automatkarbin eller kpist. Längre fram kan sådant bli möjligt men inte sällan gäller det då båda sidor såväl som vilka andra subkulturer eller särintressen som helst som tycker att de nu när övriga krigar kan divergera bort ett stycke land och göra något eget med genom att försvara det med vapen såväl som att tvinga innevånarna att acceptera det (ett fenomen vi sett i Syrien där teokratiska by- och stadsstater volativt uppstår och kommer och går eller flyttar på sig."Now that you can do it
Let's make a chain now"

[...]

"(Come on baby do the loco-motion)
Do it nice and easy now don't lose control
[Red. Don't go commotion if not really needed. /HH]"

Från: The Locomotion
Att undvika väpnat revolt är utmärkt om man klarar det. Lämnar vi det enorma lidandet det skapar direkt (där man kan argumentera att diktatur fortgående längre tid kan balansera den kostnaden) förstörs infrastruktur, hus, VHS, strömförsörjning m.m. Välstånd under många år skadas. Risk för sjukdomar och förtidig död ökar.


Förstörelse av städer eller ett helt land undviks genom att alla respekter människovärde och människans rätt att tala. Förstörelse uppstår av att diktatur agentativt försöker hindra folket att berätta om vardagens helvete och kräva en vardag utan helt meningslöst lidande. Förnekas den rätten när folket kräver den i växande antal är risken för förstörande inbördeskrig mycket hög. Oavsett hur stark diktaturen är militärt känner jag ännu inte till något exempel från nutidshistorien där stabilitet återskapas när processen nått dit diktatur uttrycker vål och medborgarna väljer att ej acceptera att diktaturen har rätt att använda vål mot dem. Det bästa diktatur kan hoppas på efter det är att stå kvar i detta tillstånd med växande förstörelse av landet.


Tillståndet tycks för mig (begränsat av att vi faktiskt har få fall att betrakta i nutidshistoria från en dessutom väldigt liten population av länder, potentiella utbrytar regioner m.m.) skilld mot tillstånd involverande väpnad konflikt men där man i alla fall delvis accepterar fri diskussion. The Troubles (Nordirland) var oerhört problematiskt och resulterade i en försvarlig mängd helt onödiga dödsfall, destruerande skräck, gav världen en osund etablering av terrorist-kultur vilka i sig alltid är ökad risk för att konceptet ska tas upp i andra områden. Men närmare idag fanns goda möjligheter att fritt kunna diskutera den politiska frågan och alla sidor hade möjlighet att representeras av ett politiskt parti i val till lokala församlingar (och jämförbart).


Jämför vi Nordirland med nyhetsaktuella Syrien. Diktaturen i Syrien accepterar endast en sak: att du ej ber om förändrat statssystem, att du ej talar och skriver om det, och om det inte räcker för att folket ska sluta protestera resp. lägga ner vapnen är de beredda att fortsätta tills de faller eller dödat alla som ej ger upp frihet och människorätt.


Tvingade diktaturen mig att kritisera dem? Fast jag just nu har begränsad med tid att skriva? Misstanken får aldrig vara otillräcklig för att prioritera upp kritik

Egentligen hade jag på ett par veckor inte tänkt beröra den här gruppen av politiska frågor eftersom jag har en hel del konkreta saker viktiga att göra som tar mycket tid. Emellertid upplevda jag ett diskret förslag - kanske välmenat men möjligen inte alls - att det nog är bättre för mig att undvika att reta upp diverse diktatur-relaterade entiteter med vad jag skriver inkl. kort referens till problem som redan uppstått.


D.v.s. intäktskällor som nyfikenvitla.org tillsvidare i alla fall skadad - där jag ännu tråkigt nog haft möjlighet och tid att starta upp den där också nödvändiga utredningen som rörande fallet nu såväl som andra kan avgöra om något sådant var involverade agentativt eller om man lika troligt - kanske troligare - identifierar något otrevligt i ens liv de ej hade något att göra med därför att de är för fega som funktion av mig att göra något själva och tror jag dessutom kanske mer styrande för veka att alls våga sig på liknande i EU och USA såväl sim Kanada, Japan m.fl. länder. - Internet har ju dock delvis förändrat dessa möjligheter och att huvudproblem möjligen ej involverade agentativt agerande av Big Red "motiverande" aktuella företag innebär ej att inte senare relaterade problem kan ha involverat dem).


Internet är till stora delar möjlighet och mindre risk och fara när det gäller möjlighet positiv förändring. Friare diskussion och fler kanaler att se mod och möjlighet folk i andra länder hittat hos sig är kraftfullt. Desutom även om jag självklart ej begått något brott (jag undviker sådant av princip) kan viss hacking riktat Textdrive vara vad internet slumpmässigt kanske helt icke-relaterat uttryckte balans till via människans självorganisation bl.a. i att The Big Internet Firewall runt om Kina skakat i två denial of service angrepp. Ett i utnyttjad bandvidd mycket stort (en del menar att det är det största denial of service angrepp någonsin gjort) och i fall två genom att mer kirurgiskt utnyttja hur hierakiska DNS-servrar propagerar information mellan varandra i för den med tillgång nätet det sker på ingen sund säkerhetsmodell (diktaturens säkerhetslösningar verkar regelmässigt stora och imponerande på ytan men faller som vi vet ofta enkelt nog ibland rent av nästa ihåliga av allt verkligt fungerande som saknas likt Nordkoreas pansarvagnar som nog knappast uttrycker sin slagkraft bäst i antal fordon).


En tredje i funktion ordentlig smäll på The Great Firewall tor jag är excellent och skapande ett varaktigt värde endast de två första incidenterna ej sjäövklart nådde upp till (jag har ej sökt mäta effekten utan utgår från allmän vetskap hur sådant här rörande upprepning av något tolkas: tre gånger för något stort man vant sig vid filtrerar ganska tillförlitligt alltid störande för något man vill surfa fritt bland fria medier). Gärna för det optimala att trafiken under kanske en hel dag når ut fritt.


Viss elegans i att många fler får chansen att en gång surfat ej censurerat är viktigt. Innan oavsett hur vansinnigt riskerna man försöker motivera filtrering med är det lätt att delvis acceptera det därför ingenting gör frågan tillräckligt aktuell för att reflektera det. Det behöver inte känas engagerande nog för väldigt många. Men just surfa fritt är engagerade i sig självt efter alla varningar och desinformation om hur farligt det är. Inlärd förståelse av det är att man själv utmärkt klarar av att surfa på internet utan att världens större nyhetssajter förbjuds, att uppslagsböcker och liknande material skapat av personer fritt utan att en lagstiftad eller hotad kommunistiskt tolk ensamt råder, är vad man klarar av utan att degenerera till att sälja eller köpa pornografi på abnorma nivåer, reduceras i sin positiva tolkning av den kinesiska rå-kapitalismen, eller möjligen inte ens känner sig engagerad av det att gå med i en riktig fackförening istället för den fest-arrangör och förklarade av vad man ej får göra som anställd man i bästa fall nu har.


Hur starkt en tredje gång är vågar jag ej säga. Jag tror det kan vara systematiskt starkt långt efter. Men kanske krävs mer än tre gånger beroende av tid och antal personer som får möjlighet att surfa fritt utan det slår sönder deras liv skadade av allt västerländskt.


Hur som helst blir det för min del en del bevakning här definierade om tidsplanering något. Det är inte helt bra men det går aldrig att göra på annat sätt. Alternativt trots ej planerat är att de kan uppleva att det är en teknik som fungerar också i demokratiska länder utanför Kina. Det får vi aldrig acceptera att dom tror. Uttrycket hos dem här eller vad uppger sig gjort eller tänker göra är för en demokrati linjen. Det är där och inte längre fram när problem spridits till större förruttelse involverande kanske i värsta fall väpnade angrepp - vi ska försvara först. Att försvara i information föregriper inte bara av generella principer om energieffektivitet resp. risk skada dyr infrastruktur resp. människoliv. Informationen och ordens mening är den kritiska komponenten i ett demokratiskt system. När utan tvivel att Big Red indirekt agentativ får man ta kostnaden att ställa bortom tvivel för dem att något finns att vinna på att uppmuntra deras gäng oavsett var, när eller domän att hålla på med en massa dumheter vi civiliserade människor i friska länder med vår demokrati nästan glömt bort är vad folk - "de kulturellt och ibland intellektuellt ett globalt socialt problem vi stereotypiskt förolämpande kan kalla imbecill" - när möjlighet att utveckla intelligens, vetande och kultur fritt ganska lätt låter sig luras till att bli verktyg för.


Förstå också att så länge vi eskalerar i pay-back i domänen information har konflikt ej gått över i väpnad konflikt. D.v.s. alternativet till det är när diktaturens kreatur är motiverade antingen att gå över till domän vapnad-konflikt eller ge upp och acceptera att kinesiska kommunistpartiet har rätt att definiera riktlinjer för vad vi får säga och göra i Sverige och övriga friska länder.Material: Co-locomotion

Material i den senarie srien riktad information är allmänt att rekommendera och sätter co-locomotion och commotion i ett sammanhang samspelande med eller med primacy av fler möjligheter. Första artikel att läsa i Riktad information är Propaganda och förstärkt information: Elva vapen (2013-10-12).


Förslagsvis läser man därefter väljande bland inlägg i tagg Riktad information med älsta före yngre med äldsta artikel ovan länkade. Äldre diskussioner i taggen inkluderar mycket mer komplext material diskuterande ex. studier eller enskilda aspekter fodrande förståelse av det större sammanhanget teoretiskt såväl som hur sammanfört och namngivet här.


  1. Riktad information: [2013-11-23, 2014-03-08]
  2. Riktad information: [2013-11-07. 2013-11-23]
  3. Riktad information: ]2013-10-12. 2013-11-07]
  4. Riktad information: [2013-09-21, 2012-11-05}  5. Riktad information: [2012-10-31, 2012-11-05]Ett urval av artiklar relaterat co-locomotion (på nivå här kan troligt i de flesta fall locomotion och co-locomotion betraktas synonyma) och commotion: