Frozen: Prins Hans är filmens sanna hjälte

2014-03-21

Utan tvekan är vi många som skrämts av budskapet Frozen och riskerna filmen medför påverkande barn saknande förmåga att filtrera saker från en moraliskt sund grund. Oavsett visst ego-centrerat värde i att igen demonstrera vad vi kan kalla den "nordiska trenden" vi noterat sista 16 månaderna i den engelska kulturen (bör vara diskuterat längre tillbaka här cirka två - tre år sedan i kontext av någon svensk science-business kampanj bl.a. i USA tillsammans med några efterföljande inlägg i samband med diskussion alternativa möjligheter och kanaler berört "implicit" ej rörande - d.v.s. ej "icke-kausalt" eller händelse-predikterande - men likväl antagligen rörande effekt inkluderande) är det korrekt att peka på riskerna.


Vi kan först egentligen inte relaterat notera Disney kanske försöker balansera hos publik tidigare upplevda "romantiska ideal" rörande effekt här såväl som en del andra filmer senaste åren. D.v.s. man försöker distansiera sig från konceptet att the Princess väntar på lämplig man konkret (inläst hos en del publik kanske "konceptuell") prins och gifter sig varpå filmen slutar. Möjligen började förändringen med Shrek men jag kan inte påstå att jag sett tillräckligt med Disney mellan de "klassiska" filmerna och Shrek för att avgöra det (mycket möjligt började det innan det).


Problemet med Frozen är den fruktansvärda nidbild av Prins Hans som målas upp. Vi noterar att föga om något i beteende, citat m.m. under filmen tills nära slutet indikerr något annat än moralisk perfektion. Och i det vinklat mindre korrekt känns det tveksamt:


  • Drottningen är diktatur. Det kanske är historiskt normalt men valfri för folket existerar ej.
  • Drottningen är bevisat farlig.
  • Nära nog direkt efter krönt fryser hon hela landet till "evig" vinter.
  • Inte ens söker hon korrigera "fel-beslutet" utan beger sig ut i skogen för att gotta sig i det. Som kronan på dådet skapar hon en enorm isborg som hon tänker sig försvara för evig.

Faktum tycks vara att döma från Disney-information att innan Prins Hans agerar att föga förändring hade inträffad. Och rörande drottningens yngre systers uttalande är det tydligt att föga negativt om Prins Hans uttalades innan drottningen återvänt från sin isborg. Vidare innan det när drottningen uttalade sig rörande Prins Hans var hon omedelbart utan att betraktat frågan ytterst negativ. D.v.s. troligen hade hon andra planer för sin yngre syster - planer knappast balanserade med det nya prince romance koncept Disney uttrycker utan troligast tvångs-gifte med någon is-demon hon manat fram.
Filmens sanna hjälte.

För mig verkar det mycket troligare att det mesta påstått i filmen efter att drottningen återvänt från isborgen och sitt misslyckade försök att frysa hela landet till evig vinter (samt mordförsöket på sin syster, renskötaren (Sven?) och en liten snögubbe) med en is-demon är konstruerat av drottningen. Konkret fakta svårt att förfalska är alla positiva reviews av Prins Hans innan, att Drottningen försökte förfrysa folket för evigt och mordförsöket på systern med fakta i övrigt är väldigt magert i konkret film-tid och därmed mycket enklare att förfalska.


Exempel på mycket trolig Prins Hans desinformation:Kanske inte mer komplicerat än alla dessa problem kommer från drottningens svartsjuka önskande ha Prins Hans själv och ej klarar av att hantera misslyckandet?


Inspirerad av Prins Hans stora mod och kraft kämpande för det främmande landet (historiskt Norge?) skapade jag en skämtteckning för att roa trots fortatta - rent förvärrade efter att musen skadats och behöver ersättas - problem med inmätning till laptop. Jag försöker i teckningen fånga något av den bedrägliga feltolkningen av språk jag upplevda att Frozen utsatte Prins Hans (som säkert alla vuxna tycker filmens sanna hjälte) för.