Stereotyperna: Baby Jesus

2014-03-22

Ett exempel på fenomen jag tror jag minnas att jag noterat förr och glömt (kanske från sammanhang beskrivning av konst (kanske statyer eller målningar) men utan att minnas ett (eller det) konkret tidigare exempel) noterade jag precis i Bluestone 42 S01E09 - Christmas Special:


  • Refererar Jesus konceptet som Baby Jesus ("baby Jesus").
  • När porträterad just i scen nära relaterad spädbarn (just här roll-personen Mary gravid).

Vilket är jag tämligen säker på utan att brytt mig på att gå över till större dator är mycket typiskt när på en "frekvens" där det ligger på nivå att det är värt att uttrycka som ett eget relaterat koncept för ytterst stereotypiskt repeterad koncept i över nära relaterade vi som människa när översatt till en person i vardagslivet vill konvergera till samma gemensamma sådana ytterst. Just för sådant som Jesus - därav kanske inte helt ovanligt lätt komplexa meningen - kan vi inte lika enkelt betrakta det just så: varande just stereotypiskt tenderar det att agera optimeringar och vad vi trivialt direkt associerar aktivt mellan som tänkbara / troliga exempel Baby Jesus och Jesus på korset i och runt den stereotypiska människan (eller varför inte personen för viss distans - och något mindre "religiös" - till associerad mitt jfr människan).Ett för relativt globalt övergripande kontext stora koncept för jämförbara i mening ex. Baby Jesus och Jesus ganska indikativt är den relativa frekvensen när normaliserad similarity och grovt gemensamt kontext. Och jag tror från samlat betraktat runt stereotyper (snarare än koncept generellt) - men utan att minnas att jag någonsin försökt följa upp jhust detta - att vi här behöver var för sig ha ganska god storlek för att det ska (trivialiseras i någon mening typiskt för alla stereotyper) börja refereras jämförbart med rent av pseudo-kontext (jfr roll-uppsättning Maria gravid o.s.v.). Och som vi minns från medeltiden (och tror jag mig minnas aktuellt idag också i en del kyrkor) förekom också de nära stereotypiska scen-framställningarna i kyrkorna: ex. scen med Jesus på korset o.s.v. Enkla stereotypiska med enkel tillhörande tolkning eller tänkt "meditativ-insikt-övning". Vad som för vad den avancerat religiösa kunde förenklas ytterligare stereotypiskt (och än idag förekommande så) till cues till inlärd tolkning och upplevelse - vad aktiverat av stereotypen - endast påstående av en ex. ett otalig gånger upprepad bön (identisk på lång rad), eller ständig aktualisering av Jesus på korset m.m.


Stereotyper har föga av intelligens. Det kan i sig vara meningsfulla optimeringar som tillför snabbare tolkning funktionell för att hantera ett scenario. Ex. halft-livegen av kyrkan under medeltiden eller förtryckt rörande bl.a. frihet att tro på vad man önskar rörande religion i Iran eller Sovjetunionen. Motsvarande funktionellt finns preferens mellan populationer med övergripande kulturell likhet indikerande "flock-inlärning" inte heller särskilt intelligent där det för Baby Jesus för population engelska och USA är om jag minns rätt från andras statistik ev. gjort 1980-talet är vanligare bland kvinnor och färgade men som känt rörande studier innan större datakraft och mängd data att analysera tillgängligt varierad vad man förr såg med vad man idag kan se från mycket mer data (viss stereotypisk inverkan på forskning är inte ovanligt). Ett fint exempel både på som konstrast generellt i religion en stereotyp kring något lika gärna kan etableras eller vara etablerad positiv som negativ liksom hur inlärning i en population kan försökas om för äldre religioner ganska svårt varande redan så väl-repeterade har vi i präst-roilen i Battleship Potemkin såväl som resulterande åtminstone från den teknisk-begränsning antal bilder per tidsenhet medför mer stereotypsik framställning av i framställningen avgränsade scener / "händelse-punkter" likt medeltidens scen-främställning i kyrkorna). Men behöver absolut inte vara moraliskt rätt eller fel. Utan är mindre av att ta kostnaden av att reflektera specifikt och mer för att ta en färdig generell abstraktion applicerad från vad enkelt möjligt att detektera i mening av likhet (trivialt känt exempel hudfärg).